Matematyka - wersja sieciowa do 10 stanowisk (1 wybrana część) - Ameryka CZĘŚĆ IV
  • Matematyka - wersja sieciowa do 10 stanowisk (1 wybrana część) - Ameryka CZĘŚĆ IV
  • Matematyka - wersja sieciowa do 10 stanowisk (1 wybrana część) - Ameryka CZĘŚĆ IV
  • Matematyka - wersja sieciowa do 10 stanowisk (1 wybrana część) - Ameryka CZĘŚĆ IV
  • Matematyka - wersja sieciowa do 10 stanowisk (1 wybrana część) - Ameryka CZĘŚĆ IV
  • Matematyka - wersja sieciowa do 10 stanowisk (1 wybrana część) - Ameryka CZĘŚĆ IV
  • 110052
  • ostatnie sztuki (3 szt.)
  • Darmowa dostawa!
1 199,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Seria eduSensus Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO to pięć programów wspomagających diagnozę i terapię zaburzeń umiejętności matematycznych. Ukazują one na konkretnych zjawiskach i codziennych sytuacjach istotę działań, które następnie zapisywane są za pomocą symboli matematycznych. Seria powstała dzięki wykorzystaniu ponad 100-letniego doświadczenia na rynku edukacyjnym znanego holenderskiego wydawnictwa Malmberg, a jej konsultantami merytorycznymi byli doświadczeni matematycy oraz terapeuci. To idealne narzędzie pracy o unikatowej i starannie przemyślanej konstrukcji!

Seria eduSensus MATEMATYKA - MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO jest skierowana do nauczycieli matematyki oraz terapeutów zajmujących się profilaktyką i terapią zaburzeń umiejętności matematycznych. Pomaga w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej, szczególnie w przypadku występowania u uczniów trudności w zakresie zdobywania umiejętności matematycznych.

Program MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1-3) oraz wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpowiada też ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzięki wykorzystaniu komputera rozwiązywanie ćwiczeń matematycznych nie kojarzy się dziecku z nauką, lecz z przyjemnością i zabawą. Każda część serii rozgrywa się na jednym z kontynentów (Europa, Afryka, Azja, Ameryka Północna, Australia), a poszczególne zadania są pod wizerunkami zwierząt występujących w danym obszarze graficznym. W ten sposób dziecko równocześnie zdobywa dodatkową, pozamatematyczną wiedzę. Pierwszym etapem sprawdzenia ćwiczeń i ich oceny zajmuje się komputer (ankieta testowa umiejętności matematycznych). Nauczyciel po ukończeniu przez ucznia jakieś części programu, sprawdza jego wyniki i postępy. Na tej podstawie może ocenić, czy uczeń opanował materiał, czy też powinien wykonać kolejne ćwiczenia dotyczące danego zagadnienia.

Seria multimedialnych programów MATŚWIAT umożliwia:
• przeprowadzenie przesiewowej diagnozy dotyczącej trudności matematycznych,
• wspomaganie terapii pedagogicznej np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
• urozmaicenie zajęć dydaktycznych, na których dzieci kształtują umiejętności matematyczne,
• urozmaicenie zajęć wyrównujących braki wiedzy z zakresu matematyki (zajęcia wyrównawcze),
• korzystanie z ponad 1000 kart pracy obejmujących materiał uzupełniający program multimedialny.

1. Aplikacja Nauczyciela.

Korzystając z tej części programu, nauczyciel może:
• stworzyć grupy uczniów;
• zapisać dane uczniów i przypisać ich do odpowiednich grup, zapisać dane nauczycieli i przypisać ich do grup;
• zdefiniować dostęp do poszczególnych części programu dla każdego ucznia osobno lub dla grupy uczniów (udzielić dostępu bądź zablokować grę);
• określić (ograniczyć) czas pracy z daną grupą lub grupą gier;
• przeprowadzić ankietę (w wersji elektronicznej bądź papierowej) mającą na celu sprawdzenie zakresu posiadanej przez ucznia wiedzy i na tej podstawie stwierdzić, z jaką częścią programu uczeń powinien pracować;
• sprawdzić wyniki ucznia za pomocą zakładki, w której można zebrać wszystkie wiadomości na temat sposobu radzenia sobie dziecka z materiałem zawartym w programie.

2. Część przeznaczona dla uczniów

W tej części programu znajdują się ciekawe gry i ćwiczenia, za pomocą których dziecko zdobywa potrzebną wiedzę i umiejętności, jednocześnie znakomicie się bawiąc. Liczne zadania dotyczą codziennych problemów dzieci, takich jak obliczenia pieniężne, planowanie czasu i wiele innych zagadnień z zakresu tak zwanej matematyki profilaktycznej.

MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA to:
• najobszerniejszy na polskim rynku produkt dla dzieci z dyskalkulią,
• program opracowany przez europejskich specjalistów,
• 5 części, tysiące ćwiczeń interaktywnych, ponad 1300 kart pracy,
• deklaracja zgodności WE WYROBU MEDYCZNEGO,
• produkt zgodny z nową podstawą programową,
• drukarka w zestawie,
• inteligentna aplikacja – materiał treningowy dobierany wedle umiejętności dziecka,
• materiał realizujący jednocześnie zagadnienia z edukacji przyrodniczej.

Seria eduSensus Matświat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO, uznana za wyrób medyczny, spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC.

Cele terapeutyczne programu:
• stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
• doskonalenie umiejętności szacowania, liczenia, czytania znaków matematycznych, rozumienia pojęć związanych z matematyką, zależności matematycznych i innych obszarów z tego zakresu,
• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
• rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
• mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
• wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
• dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
• rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
• nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko,
• monitorowanie postępów (Aplikacja Nauczyciela).

Rekomendacje i nagrody:
• Medal Europejski 2011,
• Złote Godło w konkursie Forum Jakości Quality International 2012.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
• System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit
• Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
• Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
• Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
• Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki.
• ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu.
• Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player.
• Port USB 2.0 (program dostarczany jest na nośniku pendrive).

MatŚwiat część 4 Ameryka Północna
• Działania na liczbach wielocyfrowych
• Ułamki dziesiętneSzczegóły produktu

Przeznaczenie
edukacja włączająca