• 145110
  • oczekujemy na dostawę
  • Darmowa dostawa!
2 899,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Zestaw multimedialny przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Pomaga przygotować się do pracy i pracować z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii.

Unikatowy zestaw pomocy dydaktycznych, który:

zawiera 4 powszechne „szkolne” dysfunkcje w 1 zestawie (Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia),

jest jedynym tak kompleksowym zestawem w wersji multimedialnej,

zawiera materiały przeznaczone do nauczania szkolnego – na zajęcia z uczniami,

uwzględnia najnowsze rozporządzenia w zakresie PPP, w tym praktyczne materiały dla rodziców (prezentacje, poradniki, ulotki),

jest prosty w obsłudze i przystępny (bez diagnozy).

Program multimedialny skierowany jest do wychowawców i nauczycieli przedmiotowych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Pomaga przygotować się do pracy i pracować z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji rozwojowej. Obejmuje zagadnienia z zakresu:
• Dysleksja,
• Dysgrafia,
• Dysortografia,
• Dyskalkulia.

Dzięki temu, że program „Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne” jest spójnym rozwiązaniem obejmującym całość zagadnień z zakresu dysleksji rozwojowej, praca z uczniami staje się wyjątkowo skuteczna. Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Uzupełniają je materiały szkoleniowe i informacyjne dla nauczycieli i rodziców w tym szkolenia online przeznaczone dla użytkowników programu.

Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystana do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych i matematycznych wśród uczniów:
• zaniedbań społecznych
• niewielkiego deficytu rozwoju intelektualnego,
• niewielkich problemów widzenia i słyszenia,
• różnych form nadpobudliwości (np. ADHD),
• problemów emocjonalnych, w tym problemów ze spektrum autyzmu.

Program obejmuje:
• ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
• zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
• bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu.

Zestaw zawiera blisko 500 ćwiczeń multimedialnych oraz 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie.

NOWOŚĆ! 1 długopis 3D wraz z szablonami rysunków, które zmieniają je w przestrzenne obiekty.

Jedyny taki multimedialny zestaw – bogaty wybór ćwiczeń multimedialnych i kart pracy dla uczniów w wieku 10-15 lat
Wiek
9+
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Marka
Ei System