eduSensus Logorytmika
  • 110030
  • dostępny
  • Darmowa dostawa!
1 499,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Logorytmika - rytm i muzyka ma za zadanie rozwijanie zdolności komunikatywnych. Badania wykazują, że umiejętne oddziaływanie muzykoterapeutyczne wpływa korzystnie na usprawnienie zdolności komunikacji językowej dzieci. 

Zastosowanie: diagnoza i terapia logopedyczna. 

Odbiorcy: logopedzi. 

Beneficjenci: dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji. 

Najnowsza wersja programu Logopedia jest zwieńczeniem 20 lat pracy nad produktami służącymi do terapii logopedycznej. Dzięki bezustannemu i systematycznemu optymalizowaniu rozwiązań technologicznych, współpracy z najwybitniejszymi specjalistami w dziedzinie psychologiczno-pedagogicznej oraz najwyższej jakości oferowanych produktów, Logopedia i produkty z tej serii uhonorowane zostały licznymi prestiżowymi certyfikatami, nagrodami i rekomendacjami. 

Interaktywny program logopedyczny jest skutecznym zestawem ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe pacjentów. 

W zestawie LOGORYTMIKA znajdują się: 

• program multimedialny na pendrive, 
• profesjonalny mikrofon, 
• przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych. 

LOGORYTMIKA jest programem multimedialnym, który pokazuje, jak w ciekawy sposób wykorzystać można rytmikę i muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej.

Główne obszary wykorzystania programu LOGORYTMIKA: 

• profilaktyka zaburzeń mowy i języka, 
• wspomaganie nabywania umiejętności językowych, 
• wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego, 
• stymulowanie pola słuchowego, 
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków, 
• wsparcie w terapii opóźnionego rozwoju mowy, 
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, 
• praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii. 

Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy i opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. 
Sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień. 

Program LOGORYTMIKA wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Dziecko: 
• wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; 
• wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie; 
• uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 
• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów; 
• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach; 
• eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; 
• śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni. 

Program współpracuje również z: tablicą interaktywną, komputerem z panelem dotykowym. 

Seria Logopedia uznana została za wyrób medyczny. 
Spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC. 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: 

• System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit 
• Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit) 
• Procesor: 2,8 gigaherca (GHz) 
• Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 
• Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, port USB 2.0 
• Mikrofon 
• Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu. 
• Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player.

ilość stanowisk: 1

licencja: bezterminowa

Szczegóły produktu

Wiek
3-6 lat
Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
przedszkole
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Marka
EduSensus

Mogą Ci się spodobać