Program do zadań SPECJALNYCH
  • Program do zadań SPECJALNYCH
  • Program do zadań SPECJALNYCH
  • Program do zadań SPECJALNYCH
  • 110143
  • dostępny
  • Darmowa dostawa!
399,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Program interaktywny do zadań SPECJALNYCH jest to repozytorium materiałów ułatwiających organizację edukacji włączającej i wspomagających zajęcia indywidualne na pierwszym etapie edukacyjnym.

Produkt składa się z 3 części:

1. Praca w zespole
2. Przerywniki śródlekcyjne i zabawy aktywizujące
3. Praca indywidualna

W części PRACA W ZESPOLE znajdują się pomoce interaktywne wspomagające nauczyciela w organizacji zajęć w grupie (np. cała klasa), podgrupach, a także zajęć prowadzonych metodą projektów, dającej szansę wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju i możliwości. Dzieci, zgodnie z duchem edukacji włączającej, uczą się dzielenia informacjami z innymi, : wspólnego zdobywania i wypracowywania wiedzy, a także pracy zespołowej i samodzielności.

W części PRZERYWNIKI ŚRÓDLEKCYJNE znajduje się zestaw kilku zabaw słowno-ruchowych. Mogą być one wykorzystane przez nauczyciela jako aktywizator między kolejnymi blokami wytężonej pracy, a także jako element profilaktyki poprawnej wymowy. Zabawy zostały dobrane tak, by angażowały wszystkie dzieci, również te z trudnościami ruchowymi.

W części PRACA INDYWIDUALNA umieszczono ćwiczenia interaktywne wspierające najczęściej występujące dysharmonie rozwojowe - ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń percepcji wzrokowej i ćwiczeń percepcji słuchowej. Materiały te nauczyciel może wykorzystać na lekcjach lub jako materiał w pracy indywidualnej z wybranymi dziećmi (np. na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych).

Cel: edukacja włączająca, wspomaganie dysharmonii rozwojowych. Produkt zgodny z podstawą programową. Dedykowany nauczycielom I etapu edukacyjnego (klasy 1-3)

"Produkt do zadań SPEcjalnych to dla mnie odpowiedź na deklarowane przez wielu kolegów-nauczycieli potrzeby w organizacji edukacji włączającej. To skarbnica, z której można czerpać inspirację do prowadzenia zajęć zespołowych - twórczych i angażujących wszystkich uczniów . To także praktyczne wskazówki dla mnie jako nauczyciela - jak postępować, by ułatwić komunikację i aktywne uczestnictwo w lekcjach uczniom z różnego rodzaju problemami. Bogaty zestaw ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania w pracy z grupą lub pracy indywidualnej (np. zajęcia dodatkowe) w atrakcyjny sposób zachęca do aktywności językowej oraz ćwiczy te obszary, nad którymi z częścią dzieci jeszcze trzeba popracować… "

Anna Stankiewicz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, logopeda, GDAŃSK

nośnik: płyta CD

ilość stanowisk: 1

licencja: bezterminowa

Załączniki

Szczegóły produktu

Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
szkoła podstawowa

Mogą Ci się spodobać