Przedszkole Dwujęzyczne uczestniczące w Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności

Na przestrzeni ponad piętnastu lat pracy twórczej i pedagogicznej Claire Selby dokonała prawdziwej rewolucji w podejściu do nauczania języka angielskiego. Zainspirowana wychowaniem w dwujęzyczności własnych dzieci z językiem polskim i angielskim przygotowała system kompleksowego wsparcia nabywania przez dzieci angielskiego w najbardziej naturalny, kontekstowy sposób.

Opracowany przez autorkę Uniwersalny Kurs dla Żłobków i Przedszkoli to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Dziecko wprowadzane jest w świat języka angielskiego nie tylko w placówce, ale również rodzice są zaproszeni do kontynuowania w domu zabaw, które pozwalają utrwalić zdobytą wiedzę.

Placówki dwujęzyczne powinny być wyposażone tak, aby otoczenie brało udział w procesie nauczania i wspierało dziecko w kontekstowym nabywaniu umiejętności językowych. Dlatego bardzo ważnym elementem dla placówki jest aranżacja pomieszczeń, w których bohaterowie kursów są przewodnikami i towarzyszami codziennych zabaw językowych, a wyposażenie bezpieczne i funkcjonalne.

Produkty dedykowane do Programu Powszechnej Dwujęzyczności znajdą Państwo tutaj:

https://www.mojebambino.pl/292-dwujezyczne-dzieci

 Formy współpracy przedszkoli w ramach Programu Powszechnej Dwujęzyczności:

 

Placówka Partnerska   

Podstawowa forma uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności potwierdzona odpowiednim certyfikatem. W tym przypadku placówka korzysta z materiałów codziennie (co najmniej z wersji standard), ma prawo do bezpłatnych konsultacji merytorycznych z koordynatorem Programu (mail, telefon, skype, w miarę możliwości wizyta) i zamówienia w promocyjnych cenach indywidualnych szkoleń metodycznych przeprowadzanych przez metodyka Programu. Placówka ma prawo do używania logotypu „Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności Dwujęzyczne Dzieci/Bilingual Future - Placówka Partnerska”.

 

 Placówka Patronacka                

 Placówka, która aktywnie włącza rodziców w realizację Programu, a więc dzieci bawią się także po angielsku w domu. Z założenia wszystkie dzieci mają kursy domowe, a nauczyciele regularnie motywują rodziców do stwarzania dzieciom codziennie kontekstowego kontaktu z językiem - przynajmniej przez oglądanie bajek Baby Beetles lub Tom and Keri i regularne słuchanie piosenek. W tej placówce realizowany jest także kurs Plus – są pacynki, kąciki językowe i oczywiście angliści, którzy czuwają nad realizacją Programu. Placówka ma prawo do jednego bezpłatnego wsparcia metodycznego - telefon, skype, w miarę możliwości wizyta. W tym ostatnim przypadku placówka winna dokonać zwrotu kosztów dojazdu metodyka. Ponadto od Placówki Patronackiej oczekujemy gotowości do dzielenia się swymi doświadczeniami w formie np. zajęć pokazowych dla tworzonej sieci liderów i koordynatorów. Do korzyści, które otrzyma w zamian należą: możliwość zarabiania na szkoleniach metodycznych, możliwość uzyskania znacznych rabatów na produkty i prawo pierwszeństwa do wprowadzania najnowszych rozwiązań.

Placówka ma prawo do używania logotypów „Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności Dwujęzyczne Dzieci/Bilingual Future - Placówka Patronacka”, które są przydzielane po ocenie przysłanego sprawozdania multimedialnego, obejmującego okres co najmniej 6 miesięcy działań zgodnych z powyższymi wytycznymi.

Placówka Ekspercka    

Najwyższy poziom uczestnictwa w Programie. Aby stać się Placówką Ekspercką, Placówka Patronacka ma co najmniej przez rok realizować inspirowany materiałami multimedialnymi naszego Programu własny program, w którym dzieci są codziennie przez minimum 2 godz. poddawane pełnej immersji językowej. Naszym wspólnym celem jest w tym przypadku osiągnięcie przez dzieci możliwie najwyższego stopnia kompetencji językowej w obu językach (angielskim i lokalnym). Prócz obowiązków i korzyści, które ma Placówka Patronacka, Ekspercka dodatkowo współpracuje z twórcami Programu nad jego rozwojem; jest także miejscem, w którym będą testowane najnowsze rozwiązania przed ich powszechnym wdrożeniem oraz mogą być tworzone nowe materiały Programu. Nadanie tytułu odbywa się na podstawie opinii z wizytacji koordynatora krajowego lub regionalnego Programu.

 

Oprócz placówek możliwe są także Gminy i Grupy Partnerskie, Patronackie i Eksperckie działające na podobnych zasadach, tylko odpowiednio na większą - w przypadku gmin - lub mniejszą - w przypadku grup - skalę.

Więcej informacji na temat placówek dwujęzycznych na stronie www.dwujezycznedzieci.pl

Poniżej znajduje się lista produktów wykorzystanych w aranżacji sali.

Zestaw zawiera