Zestaw Neulog - biologia
  • ZEST5187
  • oczekujemy na dostawę
  • Darmowa dostawa!
4 599,50 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Zestaw zawiera:

• 828001 Moduł USB, 1 szt.

• 828003 Moduł Bateria Bat, 1 szt.

• 828005 Graficzny moduł wyświetlający, 1 szt.

• 828011 pH metr, 1 szt.

• 828020 Czujnik przewodności skóry, 1 szt.

Opis składników zestawu:

• 828001 - Moduł USB, 1 szt

• Moduł USB umożliwia szybkie łączenie czujników z komputerem.

• Współdziała z systemem operacyjnym (Vista i Windows7, Mac, XO lub Linux).

• Moduł USB jest pierwszy w łańcuchu czujników połączonych z komputerem, zapewnia zasilanie czytników, jak również komunikację pomiędzy komputerem i czytnikiem.

• Możliwość aż 4 wyjść analogowych i ponad 5 cyfrowych.

• Do połączenia z komputerem służy standaryzowane USB - mini USB kabla łączącego (kabel ten wchodzi w skład opakowania).


• 828003 - Moduł Bateria Bat, 1 szt

• Moduł baterii zasila czujniki lub łańcuch czujników, które działają w trybie offline, bądź czujniki podłączone za pomocą modułu radiokomunikacyjnego.

• Moduł baterii można doładować przez podłączenie do komputera za pomocą mini USB.

• Moduł baterii posiada indykację LED włączenia i klawisz dotykowy. Za pomocą klawisza sprawdza się, czy bateria jest dostatecznie naładowana.


• 828005 - Graficzny moduł wyświetlający, 1 szt

• Moduł z wyświetlaczem graficznym służy do przeprowadzania pomiarów bez użycia PC.

• Wyświetla pomiary czujników w formie cyfrowej i graficznej.

• Można go też wykorzystać do programowania eksperymentu przez użycie jednego lub aż pięciu czujników jednocześnie.

• Moduł posiada prosty w obsłudze kolorowy graficzny wyświetlacz dotykowy.

• Moduł ten wykorzystywany jest, gdy nie mamy do dyspozycji komputera.
Wybrane własności modułów pomiarowych:

• automatyczne rozpoznanie czujników

• wykorzystanie uprzednio ustawionych parametrów w celu szybkiego uruchomienia eksperymentów

• komunikacja z wszystkimi czujnikami lub z wybranymi czujnikami w którejkolwiek chwili

• sterowanie zakresu czujników wyświetlaczy pomiarowych

• zabudowany obwód doładowujący w baterii

• możliwość wyświetlenia aż 5 wartości mierzonych wielkości w realnym czasie

• automatyczne wyłączanie baterii w celu przedłużenia żywotności
Czujniki podłączone są do jednostki pomiarowej za pomocą interfejsu USB. Podłączenie zdalne jest także możliwe przez użycie modułu radiokomunikacyjnego podłączonego do czujników i jednocześnie do jednostki pomiarowej.
VIEW-101 może być podłączony do łańcucha czujników za pomocą zakończonego modułu baterii jako ostatniego w łańcuchu.
Jeżeli VIEW-101 jest podłączony, natychmiast zacznie wyszukiwać i identyfikować podłączone czujniki. Zidentyfikowane czujniki są wyświetlane po lewej stronie ekranu wyświetlacza.
Graficzny moduł wyświetlający używa takich samych ikon jak NeuLog software:

• Wyszukiwanie podłączonych czujników

• Uruchomienie eksperymentu z ciągłym wyświetlaniem wyników.
Dane są zapisywane także w pamięci wewnętrznej czujników i mogą być eksportowane do wyświetlacza w którejkolwiek chwili.

• Zakończenie eksperymentu

• Eksport danych pomiarowych z czujników. Funkcja ta oznacza również zmniejszenie Zoom.

• Lupa

• Wyczyszczenie ekranu

• Ustawienia eksperymentu

• Narzędzia: ustawienie numeru identyfikacyjnego ID czujnika, ustawienie ID modułu radiowego, ustawienie wyłączenia ekranu (oszczędzanie baterii),
wyłączenie przeglądarki (oszczędzanie baterii), zmiana języka.


• 828011 - pH metr, 1 szt
Korzystanie z czujnika wymaga zakupienia modułu umożliwiającego zasilanie (828001 Moduł USB lub 828003 Moduł Bateria Bat, sprzedawane osobno). W celu pełnego wykorzystania możliwości czujnika wskazane jest także zakupienie modułu wyświetlającego (828004 lub 828005, sprzedawane osobno).
• Czujnik ten umożliwia pomiar statycznej wartości pH w powszechnie używanych cieczach (woda, mleko, napoje, ocet itp.), a także zmieniające się wartości podczas filtracji lub eksperymentów.

• Zamknięty system referencyjny pH metru z wewnętrznym żelem umożliwia łatwe użytkowanie i konserwację.

• Epoksydowy futerał zabezpiecza elektrodę i umożliwia długotrwałe wykorzystanie w laboratorium i w otwartej przyrodzie.
Kalibracja czujnika: Czujnik ten dostarcza szybkiej odpowiedzi w całym spektrum zakresu pH i można go kalibrować za pomocą standardowych roztworów buforowych. Czujnik ma być podłączony do źródła napięcia, włożony do buforu pH 7, a klawisz na skrzynce czujnika ma zostać naciśnięty przez trzy sekundy. Przy pomiarze kalibracja ustawiona jest na wartość pH 7.
Specyfikacja:
Czas trwania eksperymentu: 1 sekunda do 31 dni. Zakres: 0-14 ; ADC rozdzielczość: 12 bit; Rozdzielczość: 0,01 pH; Maks. prędk. prób. (próbka/s): 100


• 828020 - Czujnik przewodności skóry, 1 szt
Korzystanie z czujnika wymaga zakupienia modułu umożliwiającego zasilanie (828001 Moduł USB lub 828003 Moduł Bateria Bat, sprzedawane osobno). W celu pełnego wykorzystania możliwości czujnika wskazane jest także zakupienie modułu wyświetlającego (828004 lub 828005, sprzedawane osobno).
• Czujnik przewodności galwanicznej skóry (można go nazwać wykrywaczem kłamstw) mierzy przewodność skóry
zwłaszcza między palcami rąk.

• Przewodność naskórka zmienia się w zależności od stanu emocjonalnego zależnego od np. bólu, dotyku, zapachu,
impulsów dźwiękowych itp.

• Czujnik ma dwa zakresy, przewodność w mikrosimensach i liczby wartościowe.
Specyfikacja:
Czas trwania eksperymentu: 1 sekunda do 31 dni. Zakres: 0 do 65279 jedn. do oceny / 0 do 10 nS; ADC rozdzielczość: 16 bit; Rozdzielczość: 10 nS; Maks. prędk. prób. (próbka/s): 100

Szczegóły produktu

Wiek
9+
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
pracownie przyrodnicze
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Pakiet
pakiet do przedmiotów przyrodniczych

Mogą Ci się spodobać