• 199145
  • oczekujemy na dostawę
  • Darmowa dostawa!
2 280,60 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis


• 199114 Zestaw do ukierunkowanej obserwacji dziecka

• 199070 Kwestionariusz do badania artykulacji

• 199065 Ocena dojrzałości szkolnej dziecka

• 110143 Program do zadań SPECJALNYCH

• 370011 Pierwsze kroki z klockami NUMICON - zestaw indywidualny (wersja polska)

• 110107 Grafomotoryka od szlaczka krzywego do pisma pięknego przedszkole, SP 1-3

• 199069 Krótkie opowiadania do ćw. rozumienia i czytania

• 199056 Dobre zachowanie na co dzień

• 199074 Jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach

• 199141 Grafomotoryka poza granicami

• 199008 Gimnastyka buzi i języka. Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych

• 101254 Plansza do wytupywania złości

• 199021 Rodzina - historyjki obrazkowe

• 199071 Zapamiętaj, pokaż…

Opis składników zestawu:

• 199114 - Zestaw do ukierunkowanej obserwacji dziecka, 1 szt.
Pozwala na przeprowadzenie obserwacji dziecka na początku i na końcu roku szkolnego na tej samej grupie materiałów dydaktycznych, co ułatwia analizę postępów dziecka. Zawiera dodatkowo instrukcję korzystania z zestawu. Całość zapakowana w wygodny karton do przechowywania. Skład zestawu:
• Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, 6 szt.
• Dywanik do pracy indywidualnej z uczniem
• Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania
• Liczmany żetony
• Liczmany sześciany
• Liczmany ogniwa
• Miseczki do sortowania
• Alfabetyczne przewlekanki
• Historyjki obrazkowe
• Małe napy
• Karty zadań do klocków
• 199070 - Kwestionariusz do badania artykulacji, 1 szt.
To narzędzie pozwalające szczegółowo ocenić artykulację. Odpowiednio przygotowany materiał językowy daje nam możliwość sprawdzenia realizacji danej głoski w izolacji, w sylabach, wyrazach w każdej pozycji (nagłosie, śródgłosie i wygłosie), zwrotach, zdaniach oraz mowie swobodnej. Do kwestionariusza została dołączona karta zapisu wyniku przeprowadzonego badania, w której na bieżąco możemy notować informacje np. jakiego rodzaju zniekształcenia występują w realizacji danej głoski (elizje, substytucje, deformacje) oraz wstępnie zaplanować dalszą pracę terapeutyczną z dzieckiem.
• format: A4
• 62 karty
• karta zapisu wyników badań
• 199065 - Ocena dojrzałości szkolnej dziecka, 1 szt.
Opracowanie pomaga w rzetelny sposób poznać gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Posługując się niniejszym narzędziem można ocenić sprawność dziecka w zakresie: motoryki dużej, małej i grafomotoryki; poziomu funkcjonowania analizatorów: wzrokowego, słuchowego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej; poziomu rozwoju mowy; umiejętności matematycznych, rozwoju emocjonalno-społecznego oraz określić lateralizację. Dla każdego z wymienionych obszarów opracowane zostały próby i załączniki potrzebne do ich przeprowadzenia. Zawartość:
• 23 karty formatu A4
• 12 szt. kartoników o wym. 3 x 3 cm
• 6 szt. kartoników o wym. 9 x 9 cm
• 6 szt. kartoników o wym. 15 x 10 cm
• 42 szt. kartoników o wym. 4 x 4 cm
• instrukcja
• 110143 - Program do zadań SPECJALNYCH, 1 szt.
Repozytorium materiałów ułatwiających organizację edukacji włączającej i wspomagających zajęcia indywidualne na pierwszym etapie edukacyjnym.
Produkt składa się z 3 części:
1. Praca w zespole.
2. Przerywniki śródlekcyjne i zabawy aktywizujące.
3. Praca indywidualna.

W części PRACA W ZESPOLE znajdują się zasoby interaktywne wspomagające nauczyciela w organizacji zajęć w grupie (np. cała klasa), podgrupach, a także zajęć prowadzonych metodą projektów, dającej szansę wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju i możliwości. Dzieci, zgodnie z duchem edukacji włączającej, uczą się dzielenia informacjami z innymi, : wspólnego zdobywania i wypracowywania wiedzy, a także pracy zespołowej i samodzielności.

W części PRZERYWNIKI ŚRÓDLEKCYJNE… znajduje się zestaw kilku zabaw słowno-ruchowych. Mogą być one wykorzystane przez nauczyciela jako aktywizator między kolejnymi blokami wytężonej pracy, a także jako element profilaktyki poprawnej wymowy. Zabawy zostały dobrane tak, by angażowały wszystkie dzieci, również te z trudnościami ruchowymi.

W części PRACA INDYWIDUALNA umieszczono ćwiczenia interaktywne wspierające najczęściej występujące dysharmonie rozwojowe - ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń percepcji wzrokowej i ćwiczeń percepcji słuchowej. Materiały te nauczyciel może wykorzystać na lekcjach lub jako materiał w pracy indywidualnej z wybranymi dziećmi (np. na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych).

Dla kogo Dla nauczycieli I etapu edukacyjnego (klasy 1-3)
Cel Edukacja włączająca, wspomaganie dysharmonii rozwojowych

Produkt zgodny z podstawą programową.

Produkt do zadań SPEcjalnych to dla mnie odpowiedź na deklarowane przez wielu kolegów nauczycieli potrzeby w organizacji edukacji włączającej. To skarbnica, z której można czerpać inspirację do prowadzenia zajęć zespołowych - twórczych i angażujących wszystkich uczniów . To także praktyczne wskazówki dla mnie jako nauczyciela - jak postępować, by ułatwić komunikację i aktywne uczestnictwo w lekcjach uczniom z różnego rodzaju problemami. Bogaty zestaw ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania w pracy z grupą lub pracy indywidualnej (np. zajęcia dodatkowe) w atrakcyjny sposób zachęca do aktywności językowej oraz ćwiczy te obszary, nad którymi z częścią dzieci jeszcze trzeba popracować…
Anna Stankiewicz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, logopeda, GDAŃSK
• 370011 - Pierwsze kroki z klockami NUMICON - zestaw indywidualny, 1 szt.
Klocki Numicon wykonane są z trwałego, kolorowego tworzywa, wprowadzą małe dzieci w świat matematyki. Praca z Numiconem pomaga zrozumieć skomplikowane pojęcia matematyczne. To pomoc edukacyjna, dzięki której dzieci uczą się matematyki poprzez wszystkie zmysły. Klocki te można wykorzystywać np. w piasku, w wodzie, podczas zabawy ciastoliną itp. Uczniowie dowiadują się, że cyfry i liczby to symbole, które można łączyć. Zauważają również relacje i związki pomiędzy liczbami. Eksperymentując z klockami i innymi przedmiotami do przeliczania, można opisywać swoje działania i spostrzeżenia. Nauczyciel z łatwością może wyciągać wnioski na temat poziomu rozwoju wiedzy matematycznej swoich podopiecznych. Numicon przedstawia prawidłową kolejność działań wprowadzających wiadomości i umiejętności matematyczne. Najpierw przez doświadczanie i spontaniczne manipulowanie, rozmawianie, a następnie przez przechodzenie w typowy świat cyfr, liczb i działań arytmetycznych.
• 32 kształty Numicon (10 pojedynczych, 5 podwójnych, 3 potrójne, po 2 ze wszystkich pozostałych rodzajów - aż do 10)
• 52 kołeczki Numicon
• podstawa
• książeczka zyg-zak
• 1 sznurówka
• 2 dwustronne plansze z wzorami
• zestaw kart 0-10
• woreczek na elementy
• przewodnik z ćwiczeniami
• 110107 - Grafomotoryka od szlaczka krzywego do pisma pięknego, 1 szt
Seria programów multimedialnych z ćwiczeniami grafomotoryki (każdy z nich sprzedawany osobno), matematyki i ruchu to unikatowa na polskim rynku propozycja zawierająca materiał dydaktyczny dla przedszkoli i pierwszych trzech klas szkoły podstawowej, przeznaczony do użytku na tablicy interaktywnej i przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. Programy te w pełni wykorzystują nowe możliwości technologiczne w procesie edukacyjnym zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. W atrakcyjny sposób wspierają rozwój dzieci w podstawowych obszarach.
Programy współpracują również z:

• tablicą interaktywną,

• komputerem z panelem dotykowym.
Wymagania techniczne:

• System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32-bit i 64-bit

• Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)

• Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)

• Port USB 2.0 lub 3.0

• Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768

• Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki

• Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player. Zestaw plansz do ćwiczeń grafomotorycznych wprowadzających dziecko w świat pisania.
Zastosowanie: zajęcia dydaktyczne, nauka pisania, ćwiczenia śródlekcyjne, terapia pedagogiczna.
Odbiorcy: nauczyciele klas I-III, nauczyciele pracujący w świetlicy, terapeuci, nauczyciele przedszkola.
Użytkownicy: uczniowie klas I-III, dzieci z nieharmonijnym rozwojem, dzieci przedszkolne.
Od szlaczka krzywego do pisma pięknego zawiera:

• elementy prezentacyjne (instrukcja jak pisać konkretne znaki),

• ćwiczenia umożliwiające samodzielne próby w pisaniu (w liniaturze i bez niej).
Produkt wspomaga realizację podstaw programowych, w tym:

• wsparcie rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowo-przestrzennej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie
i pisanie,

• kształcenie umiejętności rozpoznawania liter dzięki zabawie i spontanicznym odkryciom.
Od szlaczka krzywego do pisma pięknego to:

• ilustracje złożone z figur geometrycznych, przeznaczone do ćwiczeń pisania, wypełniania kolorem w polu ograniczonym, możliwe do wykorzystania również na zajęciach z edukacji matematycznej (figury geometryczne, wielkość, kształt, różnicowanie),

• 44 animacje prezentujące alfabet wraz z kierunkiem pisania litery,

• szlaczki i wzory literopodobne,

• litery prezentacyjne umożliwiające wstępne ćwiczenia pisania bez liniatury,

• litery do ćwiczeń pisania w liniaturze,

• cyfry,

• połączenia liter w postaci krótkich, dwuliterowych wyrazów,

• karty pracy do wydruku i samodzielnej pracy dziecka,

• kolorowanki interaktywne.
• 199069 - Krótkie opowiadania do ćw. rozumienia i czytania, 1 szt.
Zbiór opowiadań, których dziecko może wysłuchać lub samodzielnie je przeczytać. Tekst został zapisany dwoma kolorami, z podziałem wyrazów na sylaby, przy zachowaniu zasady rozdzielania spółgłosek. Jest to duże ułatwienie dla dzieci, które mają trudności z opanowaniem umiejętności czytania. Do każdego opowiadania dołączone są zadania w formie 5 kart pracy, które dziecko wykonuje po jego wysłuchaniu. Tytuły opowiadań:
• W ogrodzie
• Na wsi
• W sklepie
• Pokój z zabawkami
• Urodziny Oli
• 199056 - Dobre zachowanie na co dzień, 1 szt.
Pomoc wspomagająca nauczycieli i wychowawców w pracy z dziećmi w grupie rówieśniczej, ułatwiająca przyswojenie przez uczniów tzw. zasad dobrego zachowania się. Każda z 16 prezentowanych zasad zobrazowana została dwiema ilustracjami - jedna przedstawia zachowanie właściwe, druga zaprzeczające mu. Na odwrocie kart napisana jest zasada, którą dzieci mają odgadnąć (w grupie lub indywidualnie) po obejrzeniu ilustracji. Aby uatrakcyjnić zabawę do zestawu dołączone są kolorowe tabliczki, za pomocą których dzieci po odgadnięciu zasady mogą oceniać zachowania przedstawione na ilustracji w kategorii dobre - złe (zabawa w jurorów).
• 32 karty formatu A4
• 25 zielonych tabliczek
• 25 czerwonych tabliczek
• 199074 - Jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach?, 1 szt.
Gra pomaga dzieciom poznawać zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń. Składa się z 4 tabliczek magnetycznych formatu A3 przedstawiających niebezpieczne sytuacje, w których może znaleźć się każde dziecko (pożar w domu, wypadek na ulicy, zgubienie się w centrum handlowym, zaczepienie przez obcą osobę w parku) oraz 24 mniejszych magnetycznych obrazków (po 6 obrazków do każdej tabliczki), ukazujących zachowania właściwe i niewłaściwe w danych okolicznościach. Gra polega na dobieraniu przedmiotów lub zachowań dziecka pożądanych oraz niepożądanych w danej sytuacji.
• 4 tabliczki A3
• 24 magnetyczne obrazki
• 199141 - Grafomotoryka poza granicami, 1 szt.
Teczka z kartami do ćwiczeń usprawniających rękę i przygotowujących do nauki pisania.
Przygotowanie dziecka do nauki pisania jest długotrwałym
oraz skomplikowanym procesem. W związku z tym powstał
zestaw kart graficznych, który ma na celu uatrakcyjnienie jego przebiegu.
Praca z kartami - poprzez łączenie kropek, odtwarzanie
wzorów, rysowanie prostych i owali, płynne kreślenie bez
odrywania ręki - pomaga przy kształtowaniu prawidłowego
nacisku na płaszczyznę i odrysowaniu kształtów
literopodobnych, uczy jak zmieścić się w wyznaczonym
polu, a tym samym przygotowuje do nauki pisania w okresie
wczesnoszkolnym.
Do 26 kart zostały przygotowane filmy, które etap po
etapie pokazują plastyczne propozycje przekształcania
wykonanej wcześniej pracy graficznej. Podczas ich
tworzenia dziecko tnie po linii, wydziera, odrysowuje,
nakleja, maluje, koloruje w wyznaczonym polu,
odwzorowuje itp. W każdym z filmów oprócz etapów
powstawania pracy, pokazane są potrzebne do jej
wykonania materiały plastyczne wraz z kodami
katalogowymi z oferty Moje Bambino.
Każdą z kart zamieszczoną w teczce w formacie A4 można
powiększyć na ksero do formatu A3, wówczas zwiększają
się zarówno kratki, na których znajduje się rysunek jak i
sam powstały obraz - jest to szczególnie zalecane dla
młodszych dzieci. W każdej teczce dodatkowo znajdują się
dwie kartki w kratkę o różnej wielkości kratek - to pozwala
na samodzielne tworzenie wzorów dla dzieci - takiego
własnego portfolio oraz stanowi gotową bazę do prac dla
dzieci, które chcą również stać się autorami kart.

• 28 kart A4
• 199008 - Gimnastyka buzi i języka. Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych, 1 szt.
Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych oparte są na interpretacji symboli znanych nawet najmłodszym dzieciom. Logopeda/nauczyciel nazywa symbol i podaje słowną interpretację czynności kojarzonej z symbolem oraz demonstruje jej wykonanie (najlepiej przed lustrem). Dziecko stara się naśladować wykonywane ruchy. Kolejne powtórzenia ćwiczeń umożliwiają dziecku zapamiętanie nazwy symbolu, dopowiadanie czynności, która się z nim wiąże oraz samodzielne i coraz sprawniejsze wykonywanie precyzyjnych ruchów w obrębie jamy ustnej. Pomoc rozwija motorykę narządów artykulacyjnych - kinezę tj. ruch narządów, kinestezję tj. czucie ułożenia narządów, rozumienie mowy, wzbogaca słownictwo, stymuluje logiczne myślenie, uczy poprzez demonstrację, naśladownictwo i manipulowanie. Jedna strona karty zawiera jasny, czytelny symbol, druga strona karty jest kolorowa - jeden kolor - lub biała.
• 4 zestawy po 10 kart
• format: A5 lub 9 x 9 cm
• 101254 - Plansza do wytupywania złości, 1 szt.
Bardzo ważne jest, by dziecko mogło na co dzień rozładowywać złość, ale w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia, w którym przebywa. Plansza do wytupywania złości jest jednym ze sposobów bezpiecznego odreagowywania złości - stosując tę metodę pomagamy dziecku rozpoznać odczuwane emocje, nazywać je oraz dajemy możliwość wyrażenia uczuć, a tym samym poradzenia sobie z nimi. Plansza do wytupywania złości przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Została wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp.
• wym. 44 x 44 cm
• 199021 - Rodzina - historyjki obrazkowe, 1 szt.
Pomoc ukazuje cykl życia rodzinnego jako naturalnego procesu rozwojowego. Przedstawia etapy rozwoju rodziny - od chwili, gdy chłopak i dziewczyna poznają się, poprzez ich ślub, narodziny dzieci, aż do czasu odchodzenia dzieci z domu. Układanie i omawianie historyjki ma na celu uświadomienie dziecku, jak ważna jest rola rodziny, na jakim etapie rozwoju znajduje się jego własna rodzina. Ta sama historyjka przygotowana została w 5 wersjach, by dodatkowo kształtować wśród dzieci poczucie akceptacji wobec osób niepełnosprawnych lub różniących się nieco swoim wyglądem. Gra może być wykorzystywana podczas pracy z dziećmi z różnych grup wiekowych, od 3. roku życia. Przydatna podczas zajęć indywidualnych i grupowych, zarówno dydaktycznych, jak i terapeutycznych. Celem jest uświadomienie roli rodziny w życiu każdego człowieka, zapoznanie z istotą cyklu życia rodziny oraz fazami jej rozwoju, uświadomienie etapu rozwoju, na którym znajduje się rodzina dziecka, nauka rozpoznawania, wyrażania i nazywania emocji, pomoc dziecku w akceptowaniu narodzin młodszego rodzeństwa, rozwój dojrzałości społecznej, poznawanie, rozumienie i zapamiętywanie norm społecznych, rozwijanie umiejętności akceptacji wobec odmiennego wyglądu, tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, stymulowanie rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego, poszerzanie zasobu słownictwa, ćwiczenie budowania wypowiedzi ustnych, tworzenia historii, opowiadań, nauka układania dialogów i odgrywania ról.
• 55 kart o wym. 9,8 x 14,1 cm
• 199071 - Zapamiętaj, pokaż…, 1 szt.
Ćwiczenia w naśladowaniu, rozpoznawaniu i nazywaniu czynności oraz w zapamiętywaniu sekwencji ruchowych.
Karty, na których zostały przedstawione w symboliczny sposób czynności, można wykorzystać do pracy z grupą dzieci, ale także w pracy indywidualnej z jednym dzieckiem lub dorosłym. Urozmaiceniem ćwiczeń mogą być zabawy z kostką (101215), sprzedawaną osobno.
• 24 karty o wym. 14,5 x 14,5 cm

Szczegóły produktu

Przeznaczenie
edukacja włączająca
Pakiet
pakiet do terapii