• 821035N
  • oczekujemy na dostawę
  • Darmowa dostawa!
999,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Pakiety do nauki kodowania to atrakcyjne rozwiązanie metodyczno-dydaktyczne, wspomagające nauczanie myślenia komputacyjnego (w tym programowania) od przedszkola po VIII klasę szkoły podstawowej, które wykorzystuje interaktywną podłogę „Magiczny Dywan” wraz z dedykowaną platformą.
Na każdy etap przygotowany został Pakiet składający się z obudowy metodycznej dla nauczyciela (program wraz ze scenariuszami zajęć) oraz z interaktywnych gier, zabaw i sytuacji edukacyjnych (wraz z dodatkową obudową dydaktyczną np. w formie Kart Pracy) nakierowanych na realizację nowej podstawy programowej.


Nasze Pakiety umożliwiają:
• naukę programowania poprzez zabawę i ruch
• eksperymentowanie, poszukiwanie i rozwiązywanie problemów przez dzieci/uczniów
• wykorzystanie różnorodnych zmysłów i stylów uczenia się
• programowanie w parach, w grupie
• naukę programowania na różnych urządzeniach
• programowanie na różnych przedmiotach, korelowanie edukacji i przedmiotów
• wykorzystanie i zarządzanie darmową platformą
• programowanie „przedłużone”, czyli w trakcie zajęć świetlicowych i przerw międzylekcyjnych
• poczucie sprawstwa u dzieci i uczniów
• wykorzystanie bogatej obudowy dydaktycznej


Pakiet metodyczno - dydaktyczny zawiera:
1. Zestaw 4 gier, zabaw i sytuacji edukacyjnych przeznaczonych na Magiczny Dywan:
- każda gra lub zabawa posiada trzy poziomy
- gry i zabawy w zestawie: „Kodowanie dźwiękiem”, „Dyrygent”, „Podobne czy różne”, „Rytmy i wzory”
2. Program zajęć wspomagający nauczanie myślenia komputacyjnego w wychowaniu przedszkolnym (aut. Krzysztof Ciurej, Dariusz Martynowicz, Piotr Kaja, Andrzej Peć, Krzysztof Eran Werber)
3. Scenariusze zajęć do każdej gry lub zabawy, łącznie: 4 scenariusze zajęć do realizacji w procesie wychowawczo - dydaktycznym
4. 3 Generyczne Karty Pracy do każdego scenariusza zajęć, łącznie 12 Kart Pracy
5. 4 karty z instrukcjami do gier

Szczegóły produktu

Wiek
3-6 lat
Przeznaczenie
przedszkole

Mogą Ci się spodobać Uzupełniające

Mogą Ci się spodobać