• 199162
  • dostępny
  • Darmowa dostawa!

Akademia Bambika-DEMO

Wersja demo zawiera dostęp do ćwiczeń:

1. Wzrok („Wesołe miasteczko” oraz „Czym się różnią?”)

2. Słuch („Błędy artykulacyjne” oraz „Paronimy”)

3. Mowa („Głoska f” oraz „Otwieranie i zamykanie ust”)

4. Operacje myślowe i pamięć: Szeregowanie („Słońce”); Klasyfikowanie („Owoce")

5. Emocje i zachowanie („Rozpoznawanie emocji" oraz „Pożar")

Akademia Bambika-prezentacja

799,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

Akademia Bambika to najnowszy program multimedialny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od 5 do 8 lat), który może być wykorzystywany podczas terapii prowadzonej przez pedagoga szkolnego, w trakcie zajęć świetlicowych lub w trakcie indywidualnej pracy dziecka w domu.

Studio nagrań, to jedna z 5 części Multimedialnego Programu Edukacyjnego Akademia Bambika, zawierającą ćwiczenia z zakresu percepcji słuchowej.

W studiu nagrań dzieci poznają świat dźwięków i uczą się lepiej je identyfikować, rozumieć i zapamiętywać.

Ćwiczenia zawarte w tej części mają na celu przede wszystkim kształcenie dziecka:

  • w zakresie rozumienia mowy, realizujące się przez rozwiązywanie zadań polegających na wysłuchaniu i zapamiętaniu danego tekstu, a następnie wyborze odpowiedniego obrazka spośród dwóch bardzo podobnych do siebie,
  • dziecko uczy się również dostrzegania błędów artykulacyjnych poprzez słuchanie wypowiadanych przez smoka słów i ocenie poprawności wymowy,
  • dzięki programowi następuje także wzmacnianie bezpośredniej pamięci słuchowej, ćwiczenia polegają na wysłuchaniu zdań wypowiadanych przez smoka a następnie powtarzaniu przez dziecko danego tekstu bądź udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez Bambika,
  • kolejna rozwijana i doskonalona przez dzieci umiejętność to różnicowanie paronimów, czyli wyrazów, które brzmią bardzo podobnie. Obszar ten realizuje się poprzez wskazywanie obrazka (jednego spośród dwóch), który odpowiada słowu wypowiadanemu przez smoka Bambika,  
  • dzieci uczą się różnicowania dźwięków niewerbalnych, ich zadaniem jest dostrzeżenie różnic między dźwiękami i ułożenie ich według kolejności w jakiej po sobie występowały,
  • ostatnim rozwijanym obszarem w tej części jest rozumienie mowy w szumie, dzieci powtarzają zdania, które usłyszą w słuchawkach oraz wskazują obrazki pasujące do wypowiedzi.

Moduł zawiera łącznie 154 zadania
 

Pełna wersja programu Akademia Bambika składa się z 5 części:

- BIBLIOTEKA, rozwija obszar percepcji wzrokowej.

- LABORATORIUM, usprawnia umiejętność wykonywania operacji myślowych.

- STUDIO NAGRAŃ, obejmuje ćwiczenia z zakresu percepcji słuchowej.

- ŚWIETLICA, usprawnia wymowę oraz wzbogaca słownik dziecka.

- PLAC ZABAW kształtuje umiejętności wyrażania emocji oraz umiejętności społeczne, a także utrwalają zasady dobrego zachowania.

oraz część dodatkową SALA PLASTYCZNA, obejmująca karty pracy do wybranych zadań.

Program multimedialny Akademia Bambika wspomaga proces ogólnego kształcenia - wspiera nabywanie podstawowych umiejętności edukacyjnych oraz stymuluje rozwój poznawczy: spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, myślenie, mówienie. Program umożliwia również doskonalenie koncentracji uwagi, pamięci, rozwija samodzielne myślenie, zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność wyrażania emocji, a także umiejętności społeczne. Wzbogaca wiedzę dziecka z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dbania o higienę i zdrowie, przypomina o normach dobrego zachowania.
 

Wymagania systemowe:

1. Windows XP 32/64-bit + Service Pack 3 + DirectX 9.0c procesor min. Core Duo 1.8GHz, RAM 1GB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa

2. Windows Vista/7/8/10 64-bit + DirectX 9.0c procesor min. Core Duo 1.8GHz, RAM 3GB, Video RAM 1GB, karta dźwiękowa

3. Mac OS X 10.7 64-bit procesor min. Core Duo 1.8GHz, RAM 1GB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa

Program jednostanowiskowy. Użytkowanie programu wymaga dostępu do internetu.

Szczegóły produktu

Wiek
3-6 lat
Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
przedszkole
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Marka
Moje Bambino

Mogą Ci się spodobać Uzupełniające

Mogą Ci się spodobać