Interaktywne Plansze Przyrodnicze - zestaw

Kod produktu: 031953
Niski stan magazynowy

1 999,60 zł­­

Brutto
Opis

Zestaw zawiera:

 • 031944 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Biologia, kl. 5-8
 • 031945 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Geografia, kl. 5-8
 • 031946 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Chemia, kl. 7-8
 • 031947 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Fizyka, kl. 7-8

 

Interaktywne Plansze Przyrodnicze to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. To doskonałe oprogramowanie dla szkół, które brały udział w programie „Aktywna tablica”.
IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych, na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć.
→ Setki zdjęć i ilustracji
→ Dziesiątki animacji i filmów
→ 80 zagadnień z każdego przedmiotu!

Licencja: 3 licencje bezterminowe (bieżące aktualizacje bez dodatkowych kosztów)

Główne cechy i zalety Interaktywnych Plansz Przyrodniczych:

 • Multimedialne i angażujące – interaktywne schematy wzbogacone animacjami przykuwają uwagę uczniów, przyczyniając się do skuteczniejszej nauki.
 • Obraz pełen treści – plansze przystępnie i wyczerpująco obrazują zagadnienia, których opisanie byłoby dla nauczyciela żmudne, a dla uczniów trudne do wyobrażenia.
 • Trudne tematy, proste schematy – dostępne w programie symulacje przedstawiają złożone zjawiska w nieskomplikowany sposób. Wyjaśnienie wzajemnych zależności i wpływów już nigdy nie będzie sprawiało trudności!
 • Wysoka wartość merytoryczna – treści zawarte na planszach zostały przygotowane przez doświadczony zespół i są w pełni zgodne z podstawą programową.
 • Podręczne – logiczny spis treści pozwala nauczycielowi szybko zidentyfikować potrzebny do lekcji materiał i otworzyć go w kilka chwil.
 • Na monitory i tablice interaktywne – materiał przygotowany z myślą o pracy na tablicach i monitorach interaktywnych.
 • Praca w grupie – materiały przeznaczone do pracy w grupie, pozwalają uczniom na wspólne analizowanie tematu.
 • Zawsze aktualne – wykonane w technologii HTML5 i dostępne w przeglądarce internetowej plansze są na bieżąco aktualizowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym.
 • Bez instalacji – korzystanie z plansz jest wygodne i intuicyjne, ponieważ nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
 • online i offline – korzystanie z plansz możliwe jest zarówno online (przez przeglądarkę internetową) jak i offline (bez dostępu do Internetu)


031944 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Biologia, kl. 5-8

Co można znaleźć w IPP Biologia?
80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • pokazy ilustracji zawierające przykłady organizmów wszystkich królestw,
 • interaktywne zasoby wyjaśniające budowę organizmów i prezentujące nawet najdrobniejsze elementy roślin, zwierząt, wirusów, grzybów i bakterii,
 • Symulacje rozwijające umiejętności wykonywania doświadczeń i obserwacji metodą naukową.
 • Ilustracje w grafice trójwymiarowej, a na nich między innymi odwzorowanie obrazu medycznego, anatomia ludzkiego ciała i budowa wewnątrzkomórkowych struktur.
 • Filmy ukazujące zwierzęta i rośliny w ich naturalnych środowiskach, m.in. filmy przyrodnicze nagrywane w siedliskach wielu gatunków ptaków.
 • Fotografie w technice mikro i makro, dające możliwość zobaczenia tego, czego nie jest w stanie dostrzec ludzkie oko
 • Ilustracje odzwierciedlające rzeczywisty wygląd roślin i zwierząt

 

Wersje demonstracyjne IPP BIOLOGIA:

Królestwa organizmów >>

Budowa komórki zwierzęcej >>

Przekształcenia liści – liście pułapkowe >>

Budowa paproci >>

Od poczęcia do narodzin >>


W opakowaniu IPP BIOLOGIA nauczyciel znajdzie dodatkowo pełnowymiarowe edukacyjne plansze ścienne do zawieszenia w klasie!

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP BIOLOGIA
1. Biologia jako nauka
2. Budowa i funkcjonowanie komórki
3. Chemizm życia
4. Bakterie, wirusy, protisty i grzyby
5. Królestwo roślin
6. Królestwo zwierząt
7. Organizm człowieka
8. Genetyka
9. Ekologia
10. Ochrona środowiska

 

031945 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Geografia, kl. 5-8

Co można znaleźć w IPP Geografia?
80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • filmy, animacje i prezentacje zdjęć, obrazujące różnorodne krajobrazy Polski i świata w tym charakterystyczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawiska pogodowe, wyjaśniające przyczyny i skutki ich występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami),
 • interaktywne mapy,
 • prezentację zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej, fizycznej i politycznej wzbogaconych o przykłady oraz dane statystyczne z wykresami i mapami,
 • interaktywne trójwymiarowe grafiki ułatwiające postrzeganie zależności przestrzennych, na przykład rozpoznawanie form ukształtowania terenu, określanie współrzędnych geograficznych, ruch Ziemi.
   

Wersje demonstracyjne IPP GEOGRAFIA:

Mapa poziomicowa i mapa hipsometryczna >>

Rośliny i zwierzęta lasów równikowych >>

Tornada >>

Siła i skutki tornad >>

 

W opakowaniu IPP Geografia nauczyciel znajdzie dodatkowo pełnowymiarowe edukacyjne plansze ścienne do zawieszenia w klasie!

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP GEOGRAFIA
1. Mapa Polski
2. Krajobrazy Polski
3. Lądy i oceany na Ziemi
4. Krajobrazy świata
5. Ruchy Ziemi
6. Współrzędne geograficzne
7. Geografia Europy
8. Sąsiedzi Polski
9. Środowisko przyrodnicze Polski
10. Społeczeństwo i gospodarka Polski
11. Relacje między elementami środowiska geograficznego
12. Mój region i „mała ojczyzna”
13. Azja
14. Afryka
15. Ameryka Północna i Południowa
16. Australia i Oceania
17. Obszary okołobiegunowe

 

031946 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Chemia, kl. 7-8

Co można znaleźć w IPP Chemia?
80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające chemię w sposób silnie nawiązujący do życia codziennego,
 • interaktywne zasoby oparte m.in. na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, schematach, modelach, wzorach i ilustracjach,
 • symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowanych procesów,
 • filmy przedstawiające reakcje chemiczne przeprowadzone zarówno w laboratorium, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu,
 • trójwymiarowe, obracalne modele cząsteczek,
 • układ okresowy pierwiastków chemicznych, schematy i wzory w interaktywnej formie.
   

Wersje demonstracyjne IPP Chemia:

Właściwości fizyczne substancji >>

Oznakowanie niebezpiecznych substancji i mieszanin >>

Sączenie >>

Symbole pierwiastków chemicznych >>

Cząsteczka amoniaku >>


W opakowaniu IPP CHEMIA nauczyciel znajdzie dodatkowo pełnowymiarowe edukacyjne plansze ścienne do zawieszenia w klasie!

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP CHEMIA
1. Materia
2. Wewnętrzna budowa materii
3. Reakcje chemiczne
4. Gazy
5. Roztwory wodne
6. Wodorotlenki i kwasy
7. Sole
8. Węglowodory
9. Pochodne węglowodorów
10. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

 

031947 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Fizyka, kl. 7-8

Co można znaleźć w IPP Fizyka?
80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • przejrzyście zaprezentowane zagadnienia tematyczne, w czytelny sposób łączące definicje, wzory, schematy i wykresy,
 • przykładowe obliczenia krok po kroku,
 • symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowanych zjawisk,
 • animacje i filmy obrazujące zjawiska fizyczne i przeprowadzanie doświadczenia,
 • pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające zagadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia codziennego.
   

Wersje demonstracyjne IPP Fizyka:

Zakresy fal elektormagnetycznych i ich zastosowanie >>

Bezpieczne korzystanie z enegrii elektrycznej >>

Przewodniki i izolatory >>
 

W opakowaniu IPP Fizyka nauczyciel znajdzie dodatkowo pełnowymiarowe edukacyjne plansze ścienne do zawieszenia w klasie!

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP FIZYKA
1. Ruch
2. Siły
3. Energia
4. Zjawiska cieplne
5. Właściwości materii
6. Hydrostatyka i aerostatyka
7. Elektrostatyka
8. Prąd elektryczny
9. Magnetyzm
10. Ruch drgający i fale
11. Optyka
12. Fale elektormagnetyczne
13. Świat fizyki

Brak list.
Aby używać list musisz być zalogowany. Logowanie/Rejestracja