Program multimedialny Rewalidacja 1 pakiet mTalent

Kod produktu: 031929
Dostępny

4 440,00 zł­­

Brutto
Opis
Materiały dla nauczyciela

W skład pakietu programów multimedialnych mTalent REWALIDACJA 1 dla dzieci niedosłyszących oraz z niepełnosprawnością intelektualną, wchodzą dwa programy:

 • mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 1
 • mTalent PERCEPCJA SŁUCHOWA

Zestaw ponad 2600 ćwiczeń interaktywnych i 600 kart pracy dla uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac.
 

Zajęcia logopedyczne mTalent

Program multimedialny Zajęcia Logopedyczne mTalent przeznaczony jest dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej (w tym komunikacyjnej) dziecka  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych (m.in. zdolności komunikacyjnych) i niwelowanie trudności z tym związanych.


Multimedialną zawartość programu mTalent Zajęcia logopedyczne I stanowi blisko 2000 ćwiczeń interaktywnych oraz ponad 400 kart pracy do wydruku.

W programie mTalent Zajęcia logopedyczne I znajduje się  materiał z następujących obszarów:

-Głoska SZ
-Głoska Ż
-Głoska CZ
-Głoska DŻ
-Głoska S
-Głoska Z
-Głoska C
-Głoska DZ
-Głoska Ś
-Głoska Ź
-Głoska DŹ
-Głoska Ć
-Głoska L
-Głoska R
-Różnicowanie S – Z
-Różnicowanie C – DZ
-Różnicowanie głosek szeregu syczącego (S, Z, C, DZ)
-Różnicowanie SZ – Ż
-Różnicowanie CZ – DŻ
-Różnicowanie Z –Ż
-Różnicowanie S –SZ
-Różnicowanie L – J
-Różnicowanie R – L
-Różnicowanie głosek trzech szeregów
-Tematyczne (np. grupowe) zajęcia logopedyczne - profilaktyka logopedyczna
- KARTOTEKA (baza danych dla logopedy)– moduł wspomagający diagnozę oraz monitorowanie postępów uczniów


Dodatkowo w skład zestawu programu mTalent Zajęcia logopedyczne I wchodzą:

 • Drukowany poradnik metodyczny, a w nim:
  • scenariusze zajęć tematycznych (grupowych) cz.I;
  • logopedyczny zbiór wyrazów, zestawień wyrazowych i zdań do każdej głoski z cz.I programu;
  • logopedyczny zbiór obrazkowo-wyrazowy
 • Książeczka pt. "Krótkie, dłuższe lecz praktyczne wyliczanki logopedyczne" cz.I
 • mikrofon + statyw
 • karta dźwiekowa USB
 • słuchawki
 • głośniczki stereo USB+Minijack
 • Książka z kursem e-kreda
 • licencja mTalent
 • instrukcja instalacji mTalent.pl
 • KOD odblokowujący dostęp do szkolenia online i umożliwiający otrzymanie imiennego Certyfikatu

 

Program mTalent Zajęcia logopedyczne I to:

• największa na rynku liczba interaktywnych ekranów do ćwiczeń poszczególnych głosek,
• ponad 25 rozdziałów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej,
• blisko 2000 ćwiczeń interaktywnych (ćwiczenia typu: odsłuchiwanie i nagrywanie własnej wersji materiału językowego, łączenie elementów, kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy z grupą dzieci ((np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, np. uzupełnianie luk w zabawnych rymowankach logopedycznych, układanie tekstu według kolejności, uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne)
• ćwiczenia z tradycyjnych etapów terapii głosek oraz etapów ponadstandardowych,
• prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy ("fonetycznie czysty")
• moduł nagrywania i odtwarzania dźwięków
• projekt zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
• został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat.
• praca z programem mTalent Zajecia logopedyczne I możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom) z dostępem do Internetu.
• wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów

Bezpłatna wersja DEMO

 

 

Percepcja Słuchowa mTalent

 

 

Program multimedialny PERCEPCJA SŁUCHOWA z serii mTalent to:

 • ponad 600 ekranów interaktywnych (ćwiczenia typu: odsłuchiwanie i nagrywanie własnej wersji materiału językowego, łączenie elementów, kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy z grupą dzieci (np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, np. uzupełnianie luk w zabawnych rymowankach uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne),
 • 200 kart pracy do wydruku
 • idealne narzędzie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne i inne mające na celu kształtowanie usprawnianie percepcji słuchowej.
 • jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
 • odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/wzrokowej),


W programie interaktywnym wydzielono następujące działy ćwiczeń interaktywnych:
1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków
2. Sekwencje i rytmy
3. Słuch fonemowy
4. Synteza słuchowa
5. Analiza słuchowa
6. Pamięć słuchowa i polecenia złożone
7. Rymy i zagadki
8. Zabawy słuchowe (zawierające ćwiczenia niesklasyfikowane w innych działach, np. koordynacja słuchowo-ruchowa itd.)


Dodatkowo w skład zestawu programu mTalent Percepcja słuchowa wchodzą:

 • Drukowany poradnik metodyczny "Percepcja słuchowa"
 • mikrofon + statyw
 • karta dźwiekowa USB
 • słuchawki
 • głośniczki stereo USB+Minijack
 • okrągłe żetony
 • kolorowe patyczki
 • trójkąt muzyczny
 • drewniane pudełko akustyczne
 • Książki z kursem e-kreda
 • licencja mTalent
 • instrukcja instalacji mTalent.pl
 • KOD odblokowujący dostęp do szkolenia online i umożliwiający otrzymanie imiennego Certyfikatu
   

Pracuj z mTalent również na odległość!
Niezależnie od okoliczności możesz kontynuować pracę z programami mTalent. W tym celu wykorzystaj multimedialne zasoby programów oraz funkcjonalności platformy mTalent.pl do prowadzenia terapii na odległość.
Czy wiesz, że mTalent to jedyne na polskim rynku programy wspierające terapię, które pozwalają na pracę zdalną bez korzystania z zewnętrznego oprogramowania? Takie podejście gwarantuje całkowite bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów i terapeutów oraz przebiegu zdalnej terapii.

Licencja na czas nieokreślony - 2 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) + 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu).

Oprogramowanie dostępne na platformie mTalent.pl działa poprawnie na większości urządzeń typu: tablety, smartfony, komputery stacjonarne, laptopy oraz tablicach interaktywnych (Firefox) i na monitorach dotykowych, na systemach Windows, Android oraz iOS. Do poprawnego działania zasobów edukacyjnych konieczne jest korzystanie z poniższych przeglądarek i systemów operacyjnych:

Przeglądarki:

 • Google Chrome - od wersji 32, oraz wyższe wersje
 • Mozilla Firefox - od wersji 27, oraz wyższe wersje
 • Apple Safari od wersji 8 wzwyż
 • Microsoft Edge


Systemy operacyjne:

 • Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro w wersji Windows Store (Windows 8.1, Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB RAM
 • Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe (Safari)
 • Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro w wersji iOS App Store wymagana wersja systemu iOS 10.0 lub wyższa
 • Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge); dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej 2GB RAM
 • Linux (Chrome i Firefox)


WAŻNE: Licencja produktu jest czterostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line dwóch zalogowanych użytkowników na dowolnych urządzeniach (w dowolnym miejscu i czasie) oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy. Szkolenie online z obsługi programu GRATIS. BEZPŁATNE wsparcie techniczne producenta.
 

 

Seria programów mTalent

Seria produktów mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne, zawierające tysiące ćwiczeń multimedialnych dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i logopedów do wykorzystania podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi w wieku 4-11 lat w normie intelektualnej, lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Każdy program serii mTalent:

 • zawiera podręcznik metodyczny, scenariusze zajęć, zestaw tradycyjnych pomocy dydaktycznych, drukowalnych kart pracy, oraz KURS TWORZENIA MULTIMEDIALNYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH na tablice i monitory interaktywne, komputery, tablety, w postaci bogato ilustrowanego przykładami podręcznika tworzenia gier i ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania w edukacji i terapii. Kurs autorstwa wieloletniego wykładowcy akademickiego, przygotowującego przyszłych nauczycieli i terapeutów do pracy. Możliwość zakończenia kursu certyfikatem imiennym,
 • umożliwia pracę z programem zarówno online w dowolnym miejscu i czasie (np. w domu) na każdym dostępnym urządzeniu (komputer, tablet, smartfon, tablica interaktywna, na systemach Windows, Android oraz iOS), jak i offline (bez dostępu do internetu) na komputerze, tablecie (np. w szkole, gabinecie),
 • służy do wykorzystania podczas zajęć indywidualnych (np. w gabinecie, w poradni), jak i grupowych (w szkole, przedszkolu) np. przy tablicy lub monitorze interaktywnym,
 • wykonany w technologii HTML5, a nie flash,
 • jest opracowany przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, mających doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, jak i technologii na usługach terapii, a także tworzeniu (rozpoznawalnych na rynku) produktów wspierających diagnozę i proces terapeutyczny,
 • zapewnia zgodność z zasadami dostępności - łatwiejsza obsługa oprogramowania przez osoby z niepełnosprawnościami - właściciel marki mTalent (Learnetic SA) jest również pierwszym w Polsce (z ramienia firm prywatnych) sygnatariuszem ogólnopolskiego projektu dotyczącego dostępności,
 • umożliwia m.in. monitoring postępów podopiecznych, oraz zbieranie informacji szczegółowych np. na temat tego, z jakimi elementami mieli problemy.
Polecane

Polecane

Dostępny
Program multimedialny Rewalidacja 2 pakiet mTalent
031930

4 180,00 zł­­
Podgląd
Podgląd
Podgląd
Dostępny
Program multimedialny Czytanie SY-LA-BA-MI 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent
031942

1 690,00 zł­­
Podgląd
Niski stan magazynowy
Program multimedialny Percepcja słuchowa 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent
031952

3 890,00 zł­­
Podgląd
Dostępny
Program multimedialny Zajęcia logopedyczne 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent
031932

3 690,00 zł­­
Podgląd

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę