Program multimedialny Zajęcia Logopedyczne 1 mTalent

Kod produktu: 031900
Dostępny

1 950,00 zł­­

Brutto
Opis
Materiały dla nauczyciela

Programy mTalent otrzymały wyróżnienie w prestiżowym konkursie Bett Awards 2021, dotyczącym rozwiązań edukacyjnych na świecie.

 

Program multimedialny Zajęcia Logopedyczne mTalent przeznaczony jest dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej (w tym komunikacyjnej) dziecka  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych (m.in. zdolności komunikacyjnych) i niwelowanie trudności z tym związanych.


Multimedialną zawartość programu mTalent Zajęcia logopedyczne I stanowi blisko 2000 ćwiczeń interaktywnych oraz ponad 400 kart pracy do wydruku.

Program mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE I to:

  • program o potwierdzonej skuteczności i bezpieczeństwie użytkowania (wyrób medyczny),
  • największa na rynku liczba interaktywnych ekranów do ćwiczeń poszczególnych głosek,
  • ponad 25 rozdziałów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej,
  • blisko 2000 ćwiczeń interaktywnych (ćwiczenia typu: odsłuchiwanie i nagrywanie własnej wersji materiału językowego, łączenie elementów, kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy z grupą dzieci ((np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, np. uzupełnianie luk w zabawnych rymowankach logopedycznych, układanie tekstu według kolejności, uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne)
  • Kartoteka (baza danych dla logopedy), która pozwala prowadzić zapiski dotyczące zajęć z uczniami i monitorować ich postępy,
  • ćwiczenia z tradycyjnych etapów terapii głosek oraz etapów ponadstandardowych,
  • prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy ("fonetycznie czysty"),
  • zestaw dodatkowych materiałów (pomoce tradycyjne, setki drukowalnych kart pracy, poradnik metodyczny z notatnikiem logopedy, książka z autorskimi wyliczankami logopedycznymi, mikrofon, głośniki, słuchawki i inne).


W programie mTalent Zajęcia logopedyczne I znajduje się materiał z następujących obszarów:
-Głoska SZ
-Głoska Ż
-Głoska CZ
-Głoska DŻ
-Głoska S
-Głoska Z
-Głoska C
-Głoska DZ
-Głoska Ś
-Głoska Ź
-Głoska DŹ
-Głoska Ć
-Głoska L
-Głoska R
-Różnicowanie S – Z
-Różnicowanie C – DZ
-Różnicowanie głosek szeregu syczącego (S, Z, C, DZ)
-Różnicowanie SZ – Ż
-Różnicowanie CZ – DŻ
-Różnicowanie Z –Ż
-Różnicowanie S –SZ
-Różnicowanie L – J
-Różnicowanie R – L
-Różnicowanie głosek trzech szeregów
-Tematyczne (np. grupowe) zajęcia logopedyczne - profilaktyka logopedyczna
-moduł wspomagający diagnozę i ewidencję zajęć: KARTOTEKA + Dodatek wspomagający diagnozę logopedyczną (badanie mowy)
Dodatkowo w skład zestawu programu mTalent Zajęcia logopedyczne I wchodzą:
- tradycyjne elementy wyposażenia: mikrofon, słuchawki, głośniki,
- drukowane elementy wyposażenia: pięknie ilustrowana książka z wyliczankami logopedycznymi, instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, a także LOGOPEDYCZNIK - publikacja, w której znajdują się: materiał wyrazowy do każdej głoski, notatnik logopedy, scenariusze tematycznych zajęć logopedycznych, a także poradnik metodyczny.

Bezpłatna wersja DEMO >>

 

Seria produktów mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne, zawierające tysiące ćwiczeń multimedialnych dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i logopedów do wykorzystania podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi w wieku 4-11 lat w normie intelektualnej, lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Każdy program serii mTalent:

- zawiera podręcznik metodyczny, scenariusze zajęć, zestaw tradycyjnych pomocy dydaktycznych, drukowalnych kart pracy, oraz KURS TWORZENIA MULTIMEDIALNYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH na tablice i monitory interaktywne, komputery, tablety, w postaci bogato ilustrowanego przykładami podręcznika tworzenia gier i ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania w edukacji i terapii. Kurs autorstwa wieloletniego wykładowcy akademickiego, przygotowującego przyszłych nauczycieli i terapeutów do pracy. Możliwość zakończenia kursu certyfikatem imiennym,
- umożliwia pracę z programem zarówno online w dowolnym miejscu i czasie (np. w domu) na każdym dostępnym urządzeniu (komputer, tablet, smartfon, tablica interaktywna, na systemach Windows, Android oraz iOS), jak i offline (bez dostępu do internetu) na komputerze, tablecie (np. w szkole, gabinecie),
- służy do wykorzystania podczas zajęć indywidualnych (np. w gabinecie, w poradni), jak i grupowych (w szkole, przedszkolu) np. przy tablicy lub monitorze interaktywnym,
- wykonany w technologii HTML5, a nie flash,
- jest opracowany przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, mających doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, jak i technologii na usługach terapii, a także tworzeniu (rozpoznawalnych na rynku) produktów wspierających diagnozę i proces terapeutyczny,
- zapewnia zgodność z zasadami dostępności - łatwiejsza obsługa oprogramowania przez osoby z niepełnosprawnościami - właściciel marki mTalent (Learnetic SA) jest również pierwszym w Polsce (z ramienia firm prywatnych) sygnatariuszem ogólnopolskiego projektu dotyczącego dostępności,
- umożliwia m.in. monitoring postępów podopiecznych, oraz zbieranie informacji szczegółowych np. na temat tego, z jakimi elementami mieli problemy.

Pracuj z mTalent również na odległość!

Niezależnie od okoliczności możesz kontynuować pracę z programami mTalent. W tym celu wykorzystaj multimedialne zasoby programów oraz funkcjonalności platformy mTalent.pl do prowadzenia terapii na odległość. Czy wiesz, że mTalent to jedyne na polskim rynku programy wspierające terapię, które pozwalają na pracę zdalną bez korzystania z zewnętrznego oprogramowania? Takie podejście gwarantuje całkowite bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów i terapeutów oraz przebiegu zdalnej terapii.

 


Licencja na czas nieokreślony - 2 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) + 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu). Oprogramowanie dostępne na platformie mTalent.pl działa poprawnie na większości urządzeń typu: tablety, smartfony, komputery stacjonarne, laptopy oraz tablicach interaktywnych (Firefox) i na monitorach dotykowych, na systemach Windows, Android oraz iOS.

WAŻNE: Licencja produktu jest czterostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line dwóch zalogowanych użytkowników na dowolnych urządzeniach (w dowolnym miejscu i czasie) oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy. Szkolenie online z obsługi programu GRATIS. BEZPŁATNE wsparcie techniczne producenta.

Programy z serii mTalent są zgodne z opublikowanymi przez MEN podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021, ze szczególnym uwzględnieniem „wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość”.


 

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS).
Przeglądarki:
• Google Chrome – od wersji 32, oraz wyższe wersje
• Mozilla Firefox – od wersji 27, oraz wyższe wersje
• Apple Safari od wersji 8 wzwyż
• Microsoft Edge
Systemy operacyjne:
• Microsoft Windows – wersje 7,8,8.1,10 i wyższe
(Chrome, Firefox, Edge)
• Apple Mac OSx – od wersji 10.08 i wyższe (Safari)
• Apple iOS – od wersji 7.1.2 (Safari)
• Google Android 7.1.1, 8, 9, 10 (Chrome i Edge)
• Linux (Chrome i Firefox)

Polecane

Polecane

Dostępny
Program multimedialny Zajęcia logopedyczne 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent
031932

3 690,00 zł­­
Podgląd
Dostępny
Program multimedialny Zajęcia logopedyczne 2 mTalent
031931

1 950,00 zł­­
Podgląd