Nowoczesny sprzęt multimedialny do szkół, przedszkoli

Prezentujemy Państwu sprzęt multimedialny do szkół umożliwiający nowoczesną edukację zgodną z maksymą Konfucjusza „słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem”. Już od wielu lat na lekcjach korzystano ze slajdów i przeźroczy, ale to już przeżytek. Nowoczesne multimedia w szkole to zestaw rzutnik + tablica wraz z komputerem, do którego dostęp ma nauczyciel. Dzięki temu można skorzystać z przygotowanych materiałów na lekcji, co odciąży nauczyciela i pomoże uczniom skupić się na lekcji. Internet oferuje mnóstwo bezpłatnych materiałów edukacyjnych, dlaczego z nich nie korzystać?

Multimedia w szkole i przedszkolu na poziomie robię i rozumiem

Jak można jeszcze lepiej dotrzeć do dzieci, sprawić by były zaangażowane w zajęcia oraz pomóc wyrazić się nawet tym wymagającym większej uwagi? Tablice interaktywne, które znajdą Państwo w tej kategorii, to krok naprzód, jeśli chodzi o komunikację z dziećmi. Obserwuj klasę radosnych dzieci uczestniczących w quizie edukacyjnym... rzucając piłeczkami w interaktywną tablicę! Daj im możliwość przeżywania radosnych przygód na magicznym dywanie, który, angażując dziecko ruchowo, wzmacnia jego zdolności poznawcze i edukuje go! Pomóż wyrazić się i poznać świat dzieciom wymagającym większej uwagi z interaktywnym stołem terapeutycznym. Interaktywne multimedia w szkole składają się z projektora obrazu, systemu czujników informujących o zachowaniu dzieci, komputera przetwarzającego te informacje i dodatkowego osprzętu, na przykład piłeczek do tablicy. Nauczyciel do dyspozycji może mieć specjalny pilot, którym koordynuje całą zabawę.