Pakiet Magia ruchu do Magicznego Dywanu 4.0

Kod produktu: 821038N
Dostępny

1 759,90 zł­­

Brutto
Opis
Zestaw 15 gier do zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci o różnym stopniu dysfunkcji. Gry opracowane w pakiecie we współpracy z mgr Agnieszką Gierek-Kęsik i mgr Irminą Buczek pełnią funkcję rehabilitacyjną, edukacyjną i rewalidacyjną dla dzieci i młodzieży o różnych deficytach.

Seria prezentowanych gier koryguje, stymuluje zaburzone percepcje, usprawnia motorycznie, wprowadza somatognozję (orientację w schemacie ciała) i orientację w przestrzeni, daje szansę na regulację emocji i uczy sposobów ich wyrażania. Korzystanie z Magicznego Dywanu zachęca podopiecznego do samodzielnego działania i pokonywania kolejnych stopni trudności.

Podstawowe cechy pakietu:
• doskonalenie percepcji wzrokowo-ruchowych,
• usprawnianie motoryczne (płynność ruchów),
• obniżenie bądź wzmocnienie napięcia mięśniowego,
• wzmocnienie poczucia sprawstwa, własnej wartości,
• wprowadzenie somatognozjii (orientacji w schemacie ciała),
• integracja zmysłów,
• korygowanie, stymulowanie zaburzonych percepcji,
• umiejętność w zakresie regulacji emocji i sposobu ich wyrażania,
• tworzenie podopiecznym szans optymalnego, wszechstronnego rozwoju

Dysfunkcje:
• deficyty rozwojowe (psychomotoryczne) np. opóźnienie rozwoju motoryki dużej (ciała) lub małej (rąk),
• usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
• zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych,
• współdziałanie funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, ruchowych,
• poprawa i doskonalenie wolniejszego tempa rozwoju niektórych funkcji psychomotorycznych w stosunku do wieku podopiecznego

Opis Gier:

1. DŹWIĘKI (DZWONKI). Gra dźwiękowo – wzrokowo - słuchowa polegająca na wybieraniu odpowiednich par instrumentów muzycznych.

2. ŻELAZKO. Gra ruchowo - koordynacyjna polegające na prasowaniu żelazkiem wybranych części garderoby.

3. KAŁUŻE. Gra zręcznościowo – wzrokowo – słuchowa polegająca na rozchlapywaniu wody z kałuży.

4. RÓB TO CO JA. Gra ruchowa polegająca na powtarzaniu ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych przez postacie gry.

5. MUSZELKI. Gra sprawnościowa polegająca na łapaniu muszelek wynurzających się z wody.

6. LABIRYNT. Gra koordynacyjno – ruchowa polegająca na prowadzeniu obiektów (zwierzęta, rzeczy) przez labirynt.

7. KWIATY W OGRODZIE. Gra ruchowo – wzrokowa polegająca na dbaniu o kwiaty w ogrodzie.

8. SZABLON. Gra ruchowo – wzrokowa polegająca na rozpoznawaniu i dopasowywaniu elementów do ich szablonów.

9. MEMORY. Gra wzrokowa polegająca na zapamiętywaniu i odkrywaniu par takich samych obrazków.

10. MALOWANIE. Gra ruchowo - wzrokowa polegająca na malowaniu, zabawie kolorami kształtami.

11. KSZTAŁTY. Gra ruchowo – wzrokowa polegające na dopasowywaniu kształtów do wyświetlanego wzorca.

12. ZWIERZĘTA. Gra słuchowo – wzrokowa polegająca na rozpoznawaniu postaci i dźwięków zwierząt.

13. POJAZDY. Gra słuchowo – wzrokowa polegająca na rozpoznawaniu rodzajów i dźwięków pojazdów.

14. OTOCZENIE DOMOWE. Gra słuchowo – wzrokowa polegająca na rozpoznawaniu rzeczy i dźwięków w otoczeniu domowym.

15. KALEJDOSKOP II. Gra relaksacyjna polegająca na zabawie z kalejdoskopem.