Pakiet Edu Lab Science

Kod produktu: 199292
Złóż zamówienie

80 528,20 zł­­

Brutto
Opis

Pakiet zawiera:

 • 821222 Photon Moduł Fizyka, 3 szt.
 • 821223 Photon Moduł Ekologia, 3 szt.
 • 199289 Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduły: WODA, POWIETRZE, ENERGIA - zestaw szkolny, 1 szt.
 • 031953 Interaktywne Plansze Przyrodnicze – zestaw, 1 szt.
 • LEGO45678 LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw podstawowy, 6 szt.
 • 585001 Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 - 4K UHD, 1 szt.
 • 585004 Uchwyt ścienny do monitorów insGraf DIGITAL, 2 szt.

 

Przy zakupie EDU LAB SCIENCE otrzymają Państwo drugi Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65″ o wartości 8 599,90 zł za 1 zł.

 


Pakiet-Edu-Lab-Science-199292-baner
 
 

Pakiet EDU LAB SCIENCE zawiera kompleksowy zestaw pomocy dydaktycznych i sprzętu laboratoryjnego do pracowni fizycznej, biologicznej, chemicznej i geograficznej. Pozwala on na prowadzenie angażujących młodzież lekcji z nowoczesnymi pomocami interaktywnymi oraz na przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych. Dzięki łączeniu tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania uczniowie moją możliwość lepszego przyswojenia i zapamiętania praw panujących w otaczającym nas świecie uczą się stawiania pytań i wyciągania wniosków. Pakiet EDU LAB SCIENCE jest także ogromnym wsparciem dla nauczycieli dostarczając im gotowe pomysły na lekcje oraz setki interaktywnych plansz.

Pakiet EDU LAB SCIENCE zawiera między innymi:

 • monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 - 4K UHD wraz z uchwytem,
 • ponad 500 scenariuszy lekcji i kart pracy,
 • 320 plansz interaktywnych,
 • pomoce do nauki kodowania: 4 roboty Photon, 500 klocków LEGO® Education SPIKE™ Prime wraz z elementami do nauki kreatywnego projektowania,
 • akcesoria niezbędne do przeprowadzenia szeregu doświadczeń przyrodniczych,
 • setki zdjęć, ilustracji, filmów i animacji,
 • plansze ścienne.

 

821222 Photon Moduł Fizyka, 3 szt.

Zestaw Photon Moduł Fizyka pozwala na przeprowadzenie zajęć w klasie, w dwóch grupach doświadczalnych. W skład zestawu Moduł Fizyka wchodzi 10 scenariuszy lekcyjnych dla klas VII-VIII Szkoły Podstawowej oraz niezbędne do wykonania eksperymentów akcesoria. Czas trwania jednej lekcji: 45 minut

Tematyka lekcji jest zgodna z aktualnym programem nauczania przedmiotu fizyka określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Photon, Moduł Fizyka, to opracowany przez grupę specjalistów zestaw, w skład którego wchodzi pakiet autorskich scenariuszy oraz akcesoriów, a także dedykowana aplikacja ułatwiająca przeprowadzenie zajęć zgodnych z programem nauczania przedmiotu fizyka w klasach VII-VIII szkoły podstawowej. Specjalnie przygotowana do zestawu aplikacja została zaprojektowana, tak aby każdy nauczyciel był w stanie przeprowadzić doświadczenia i eksperymenty „jednym kliknięciem”.

Uczniowie podczas lekcji mają okazję połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Fizyczne wykorzystanie robota marki Photon pozwala na poznawanie świata i zasad fizyki poprzez eksperymenty oraz wykonanie doświadczeń w nietuzinkowy i ciekawy sposób. Dzięki temu wzrasta zaangażowanie młodzieży, a wiedza przekazywana w taki sposób jest łatwiej przyswajana. Uczniowie uczą się efektywnej pracy w grupie, gdzie zadania przypisane do jednostek mają późniejsze przełożenie na sukces całego zespołu.

Jednym z elementów zestawu są karty zajęć, które precyzyjnie krok po kroku opisują kolejne zagadnienie. Każdy scenariusz zawiera treści odnoszące się bezpośrednio do podstawy programowej, propozycję doświadczeń wyjaśniających omawiane na zajęciach zjawiska oraz listę potrzebnych narzędzi do wykonania doświadczenia. Każda lekcja wzbogacona jest o ciekawostki związane z danym tematem.

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do realizacji scenariuszy lekcyjnych. Jeden zestaw umożliwia prowadzenie zajęć z podziałem na dwie grupy eksperymentalne

Zestaw zawiara:

 • roboty marki Photon (2 szt.)
 • 10 scenariuszy
 • siłomierz (2 szt.)
 • suwmiarka (2 szt.)
 • metrówka (2 szt.)
 • odważniki (10 x 100g)
 • różnokolorowe podłoże (2 zestawy)
 • linijka (2 szt.)
 • stoper (1 szt.)
 • latarka (1 szt.)
 • lupa (1 szt.)
 • uprząż (2 szt.)

 

821223 Photon Moduł Ekologia, 3 szt.

Skład zestawu:

 • Photon™ Robot for Education, 2 szt.
 • Photon Magic Dongle, 2 szt.
 • Photon Mata Suchościeralna, 1 szt.
 • Uchwyt na mazak, 1 szt.
 • Mazak, 3 szt.
 • Zestaw pionków i kostek do gry, 1 kpl
 • Zestaw kolorowych karteczek, 1 kpl
 • 10 scenariuszy

 

Współtworzony z Fundacją Orange Photon™ Moduł Ekologia został opracowany we współpracy z ekspertami i metodykami w ramach programu #Super Koderzy Fundacji Orange.

Autorką scenariuszy jest Ewelina Sołdan (Photon™ EdTech Expert), która na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą w publicznym zespole szkół ogólnokształcących. W swojej pracy wykorzystuje technologię, by wspomagać rozwój kompetencji kluczowych swoich uczniów.

Dla kogo:
Nauczyciele szkół podstawowych różnych przedmiotów, w tym wychowawcy, bibliotekarze. Propozycje przeznaczone są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6. Można je także łatwo dostosować w pracy z przedszkolakami oraz ze starszymi uczniami.

Wsparcie i inspiracje dla edukatorów
Nauczycielom poszukującym dodatkowych materiałów i inspiracji dedykujemy grupę na Facebooku - Edukacja z prędkością Photona oraz darmowy dostęp do platformy edukacyjnej (www.portal.photon.education)

Scenariusze zgodne z podstawą programową
Opiera się na treściach zawartych w podstawie programowej, która mówi o tym, że jednym z celów ogólnych kształcenia jest kształtowanie w dzieciach i młodzieży postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią. Przykładowe tematy: segregowanie śmieci, oszczędzanie energii, transport ekologiczny, zielone miasta, recykling.

Photon™ Moduł Ekologia
Moduł Ekologia obejmuje 10 scenariuszy zajęć przeznaczonych do pracy z uczniami w ramach lekcji lub form pozalekcyjnych. Proponowane scenariusze można realizować w całości lub potraktować je jako inspirację, korzystają z poszczególnych aktywności.

Czas trwania jednej lekcji: 45 minut

Tematyka lekcji kształtuje w dzieciach i młodzieży postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowania ekologią.

 

199289 Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduły: WODA, POWIETRZE, ENERGIA - zestaw szkolny, 1 szt.
 

199251 Przyrodnicze - moduł WODA - pakiet klasowy z 3 podręcznikami, 1 kpl
• 6 walizek z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń
• 30 scenariuszy
• 3 podręczniki dla nauczyciela
• 3 pendrive’y z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia

 

199260 Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł POWIETRZE - pakiet klasowy z 3 podręcznikami, 1 kpl
• 6 walizek z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń
• 30 scenariuszy
• 3 podręczniki dla nauczyciela
• 3 pendrive’y z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia

199288 Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł ENERGIA - pakiet klasowy z 3 podręcznikami, 1 kpl
• 6 walizek z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń
• 3 podręczniki dla nauczyciela
• 3 pendrive’y z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i uczniaEdukacyjne narzędzie opracowane przez Centrum Nauki Kopernik, umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej. Wszystkie doświadczenia zostały przetestowane w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik. MPP są przykładem rozwiązania dla szkół podstawowych, które szukają pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).
Koncepcja kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana tu metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców (badaczy), ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk, procesów. Powinni poznawać go nie tylko z podręcznika czy wykładu, lecz również poprzez zadawanie pytań, stawianie i testowanie hipotez, wyciąganie wniosków. Proces uczenia się będzie wówczas procesem zdobywania wiedzy, a także rozwijania kompetencji twórczego, a zarazem krytycznego poszukiwania odpowiedzi – umiejętności niezbędnych w XXI wieku.

MODUŁY – CO TO JEST?
To specjalnie przygotowane autorskie zestawy edukacyjne wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces edukacyjny. To nowoczesne pomoce dydaktyczne, zawierające materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego.
W procesie ich tworzenia dobieramy odpowiednie narzędzia, materiały, sprzęty i jednocześnie rozwijamy metody nauczania i uczenia się przez odkrywanie i osobiste doświadczanie w toku otwartego eksperymentowania – samodzielnie oraz w zespole. Proponowane doświadczenia są tak zaprojektowane, aby można je było zrealizować w czasie 45-minutowej lekcji. Moduł sprawdzi się także przy realizacji zajęć dodatkowych, projektów między przedmiotowych oraz zajęć terenowych.

POJEDYNCZY MODUŁ – PROSTOTA, UNIWERSALNOŚĆ, JEDEN WIELOWĄTKOWY TEMAT
Moduł to duże pudło z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń przez całą klasę. Są w nim również karty pracy dla uczniów oraz materiały dla nauczycieli – zarówno merytoryczne (związane z tematem modułu), jak i praktyczne (pomagające w organizacji różnorodnych zajęć). Zgodnie z koncepcją MPP każdy z modułów inspirowany jest jednym tematem przewodnim (blisko powiązanym z doświadczeniem życia codziennego uczniów), który można badać z różnych perspektyw. Tematy dobierane są tak, by umożliwić korzystanie z modułów przyrodniczych zarówno na lekcjach przyrody, jak i biologii, fizyki, chemii czy geografii – stwarza to unikalną okazję do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów.
Takie interdyscyplinarne rozwiązanie doskonale sprawdzi się na kilku poziomach nauczania (klasy IV-VII szkół podstawowych) i w dodatku na lekcjach różnych przedmiotów.

MODUŁOWA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA
Umożliwi rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Kolejne moduły, poświęcone nowym tematom i powiązane z innymi treściami edukacyjnymi dają szansę wykorzystania MPP na większej liczbie lekcji. Każdy moduł zawiera sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia – w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów). W komplecie są także materiały dodatkowe dla nauczycieli, pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). W celu uzyskania zamierzonych efektów pracy z modułem, Centrum Nauki Kopernik rekomenduje korzystanie z 1 zestawu przez maksymalnie cztery osoby.

Cele edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych realizowane poprzez Modułowe Pracownie:
1. ROZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ŚWIATEM PRZYRODNICZYM:
• rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody;
• rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej;
• kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.
2. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAWY BADAWCZEJ:
• rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umiejętności zadawania pytań;
• kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez doświadczenia i eksperymenty;
• kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności;
• rozwijanie samodzielności.
3. WYKSZTAŁCENIE U UCZNIÓW NAWYKÓW BEZPIECZNEGO EKSPERYMENTOWANIA:
• kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa);
• kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia.
4. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH:
• wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń);
• posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi;
• dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii;
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji;
• nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK.
5. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW KOMPETENCJI PRACY W GRUPIE, W TYM:
• rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole;
• nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu.# 199251 Modułowe Pracownie

 

031953 Interaktywne Plansze Przyrodnicze – zestaw, 1 szt.

Zestaw zawiera:

 • 031944 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Biologia, kl. 5-8
 • 031945 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Geografia, kl. 5-8
 • 031946 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Chemia, kl. 7-8
 • 031947 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Fizyka, kl. 7-8

 

Interaktywne Plansze Przyrodnicze to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. To doskonałe oprogramowanie dla szkół, które brały udział w programie „Aktywna tablica”.
IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych, na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć.
→ Setki zdjęć i ilustracji
→ Dziesiątki animacji i filmów
→ 80 zagadnień z każdego przedmiotu!

Licencja: 3 licencje bezterminowe (bieżące aktualizacje bez dodatkowych kosztów)

Główne cechy i zalety Interaktywnych Plansz Przyrodniczych:

 • Multimedialne i angażujące – interaktywne schematy wzbogacone animacjami przykuwają uwagę uczniów, przyczyniając się do skuteczniejszej nauki.
 • Obraz pełen treści – plansze przystępnie i wyczerpująco obrazują zagadnienia, których opisanie byłoby dla nauczyciela żmudne, a dla uczniów trudne do wyobrażenia.
 • Trudne tematy, proste schematy – dostępne w programie symulacje przedstawiają złożone zjawiska w nieskomplikowany sposób. Wyjaśnienie wzajemnych zależności i wpływów już nigdy nie będzie sprawiało trudności!
 • Wysoka wartość merytoryczna – treści zawarte na planszach zostały przygotowane przez doświadczony zespół i są w pełni zgodne z podstawą programową.
 • Podręczne – logiczny spis treści pozwala nauczycielowi szybko zidentyfikować potrzebny do lekcji materiał i otworzyć go w kilka chwil.
 • Na monitory i tablice interaktywne – materiał przygotowany z myślą o pracy na tablicach i monitorach interaktywnych.
 • Praca w grupie – materiały przeznaczone do pracy w grupie, pozwalają uczniom na wspólne analizowanie tematu.
 • Zawsze aktualne – wykonane w technologii HTML5 i dostępne w przeglądarce internetowej plansze są na bieżąco aktualizowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym.
 • Bez instalacji – korzystanie z plansz jest wygodne i intuicyjne, ponieważ nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
 • online i offline – korzystanie z plansz możliwe jest zarówno online (przez przeglądarkę internetową) jak i offline (bez dostępu do Internetu)


031944 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Biologia, kl. 5-8

Co można znaleźć w IPP Biologia?
80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • pokazy ilustracji zawierające przykłady organizmów wszystkich królestw,
 • interaktywne zasoby wyjaśniające budowę organizmów i prezentujące nawet najdrobniejsze elementy roślin, zwierząt, wirusów, grzybów i bakterii,
 • Symulacje rozwijające umiejętności wykonywania doświadczeń i obserwacji metodą naukową.
 • Ilustracje w grafice trójwymiarowej, a na nich między innymi odwzorowanie obrazu medycznego, anatomia ludzkiego ciała i budowa wewnątrzkomórkowych struktur.
 • Filmy ukazujące zwierzęta i rośliny w ich naturalnych środowiskach, m.in. filmy przyrodnicze nagrywane w siedliskach wielu gatunków ptaków.
 • Fotografie w technice mikro i makro, dające możliwość zobaczenia tego, czego nie jest w stanie dostrzec ludzkie oko
 • Ilustracje odzwierciedlające rzeczywisty wygląd roślin i zwierząt

 

Wersje demonstracyjne IPP BIOLOGIA:

Królestwa organizmów >>

Budowa komórki zwierzęcej >>

Przekształcenia liści – liście pułapkowe >>

Budowa paproci >>

Od poczęcia do narodzin >>


W opakowaniu IPP BIOLOGIA nauczyciel znajdzie dodatkowo pełnowymiarowe edukacyjne plansze ścienne do zawieszenia w klasie!

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP BIOLOGIA
1. Biologia jako nauka
2. Budowa i funkcjonowanie komórki
3. Chemizm życia
4. Bakterie, wirusy, protisty i grzyby
5. Królestwo roślin
6. Królestwo zwierząt
7. Organizm człowieka
8. Genetyka
9. Ekologia
10. Ochrona środowiska

 

031945 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Geografia, kl. 5-8

Co można znaleźć w IPP Geografia?
80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • filmy, animacje i prezentacje zdjęć, obrazujące różnorodne krajobrazy Polski i świata w tym charakterystyczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawiska pogodowe, wyjaśniające przyczyny i skutki ich występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami),
 • interaktywne mapy,
 • prezentację zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej, fizycznej i politycznej wzbogaconych o przykłady oraz dane statystyczne z wykresami i mapami,
 • interaktywne trójwymiarowe grafiki ułatwiające postrzeganie zależności przestrzennych, na przykład rozpoznawanie form ukształtowania terenu, określanie współrzędnych geograficznych, ruch Ziemi.
   

Wersje demonstracyjne IPP GEOGRAFIA:

Mapa poziomicowa i mapa hipsometryczna >>

Rośliny i zwierzęta lasów równikowych >>

Tornada >>

Siła i skutki tornad >>

 

W opakowaniu IPP Geografia nauczyciel znajdzie dodatkowo pełnowymiarowe edukacyjne plansze ścienne do zawieszenia w klasie!

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP GEOGRAFIA
1. Mapa Polski
2. Krajobrazy Polski
3. Lądy i oceany na Ziemi
4. Krajobrazy świata
5. Ruchy Ziemi
6. Współrzędne geograficzne
7. Geografia Europy
8. Sąsiedzi Polski
9. Środowisko przyrodnicze Polski
10. Społeczeństwo i gospodarka Polski
11. Relacje między elementami środowiska geograficznego
12. Mój region i „mała ojczyzna”
13. Azja
14. Afryka
15. Ameryka Północna i Południowa
16. Australia i Oceania
17. Obszary okołobiegunowe

 

031946 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Chemia, kl. 7-8

Co można znaleźć w IPP Chemia?
80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające chemię w sposób silnie nawiązujący do życia codziennego,
 • interaktywne zasoby oparte m.in. na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, schematach, modelach, wzorach i ilustracjach,
 • symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowanych procesów,
 • filmy przedstawiające reakcje chemiczne przeprowadzone zarówno w laboratorium, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu,
 • trójwymiarowe, obracalne modele cząsteczek,
 • układ okresowy pierwiastków chemicznych, schematy i wzory w interaktywnej formie.
   

Wersje demonstracyjne IPP Chemia:

Właściwości fizyczne substancji >>

Oznakowanie niebezpiecznych substancji i mieszanin >>

Sączenie >>

Symbole pierwiastków chemicznych >>

Cząsteczka amoniaku >>


W opakowaniu IPP CHEMIA nauczyciel znajdzie dodatkowo pełnowymiarowe edukacyjne plansze ścienne do zawieszenia w klasie!

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP CHEMIA
1. Materia
2. Wewnętrzna budowa materii
3. Reakcje chemiczne
4. Gazy
5. Roztwory wodne
6. Wodorotlenki i kwasy
7. Sole
8. Węglowodory
9. Pochodne węglowodorów
10. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

 

031947 Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Fizyka, kl. 7-8

Co można znaleźć w IPP Fizyka?
80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

 • przejrzyście zaprezentowane zagadnienia tematyczne, w czytelny sposób łączące definicje, wzory, schematy i wykresy,
 • przykładowe obliczenia krok po kroku,
 • symulacje, które pokazują, w jaki sposób zmiana czy dobór warunków lub danych, wpływają na przebieg i wynik prezentowanych zjawisk,
 • animacje i filmy obrazujące zjawiska fizyczne i przeprowadzanie doświadczenia,
 • pokazy ilustracji i fotografii przedstawiające zagadnienia fizyczne w sposób nawiązujący do życia codziennego.
   

Wersje demonstracyjne IPP Fizyka:

Zakresy fal elektormagnetycznych i ich zastosowanie >>

Bezpieczne korzystanie z enegrii elektrycznej >>

Przewodniki i izolatory >>
 

W opakowaniu IPP Fizyka nauczyciel znajdzie dodatkowo pełnowymiarowe edukacyjne plansze ścienne do zawieszenia w klasie!

Lista zagadnień podstawy programowej opracowanych w IPP FIZYKA
1. Ruch
2. Siły
3. Energia
4. Zjawiska cieplne
5. Właściwości materii
6. Hydrostatyka i aerostatyka
7. Elektrostatyka
8. Prąd elektryczny
9. Magnetyzm
10. Ruch drgający i fale
11. Optyka
12. Fale elektormagnetyczne
13. Świat fizyki

 

LEGO45678 LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw podstawowy, 6 szt.

Zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime to narzędzie do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Dzięki połączeniu kolorowych klocków LEGO®, prostego w użyciu sprzętu i oprogramowania oraz intuicyjnego języka kodowania opartego na Scratchu, uczniowie chętnie zaangażują się w ciekawe zajęcia edukacyjne i zdobędą nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie. To idealny zestaw startowy do nauki robotyki, który daje nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania.
Zadaniem dzieci nie jest samo budowanie robotów, lecz rozwiązanie przedstawionego problemu. Kierując się wskazówkami i zdobytą dotychczas wiedzą, dzieci muszą osiągnąć przedstawiony w zadaniu cel.
Do zestawu dołączony jest obszerny pakiet materiałów dla nauczyciela - 400 gotowych lekcji w języku polskim.
Cele edukacyjne:
# rozwijanie logicznego i algorytmicznego myślenia
# rozwijanie myślenia komputacyjnego
# rozwijanie umiejętności współpracy
# rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia
# nauka kodowania i programowania
# budowanie kompetencji STEAM
Zawartość zestawu:
Zestaw zamknięty w wygodnym, plastikowym pojemniku z organizerem.
Ponad 500 kolorowych elementów LEGO® Technic™, w tym zupełnie nowe, które nie pojawiały się wcześniej w żadnych zestawach LEGO:
• Rama 3x3 jest doskonałym elementem przestrzennym i pozwala na łatwą zmianę kierunku budowania
• Klocek 2x4 posiada otwory na osie krzyżowe, pozwalające na łączenie elementów LEGO® Technic™ i LEGO® SYSTEM w celu tworzenia jeszcze bardziej kreatywnych projektów.
• Płytka podstawowa, stanowiąca doskonałą powierzchnię prototypową.
• Ramki, pozwalające na budowę większych modeli.
• Koła do łatwego montażu z silnikiem, zapewniają precyzyjne skręty i lepszą zwrotność.
• Klipsy do przewodów w różnych kolorach pozwalające utrzymać kable w ryzach.
# skrzynka z organizerem na części
# Smart Hub z akumulatorem - Smart Hub wyposażony w 6 portów, matrycę LED 5x5, 6-osiowy żyroskop głośnik, Bluetooth i akumulator. Do zestawu dołączone są aż 3 silniki i 3 różne czujniki. Aplikacja SPIKE App oparta o Scratch, współpracuje z systemami operacyjnymi iOS, Chrome, Windows 10, Mac i Android.
Sterownik jest zasilany akumulatorem, który jest ładowany za pomocą kabla USB (w zestawie)
# duży silnik
# 2 mniejsze silniki
# czujnik odległości
# czujnik koloru
# czujnik siły
# materiały dla nauczyciela w języku polskim - ponad 400 gotowych lekcji
# 528 elementów

# dla 1 – 2 osób
# opakowanie: pudełko z tworzywa sztucznego
# wym. 42 x 31 x 15,5 cm
# waga: 1,4 kg585001 Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 - 4K UHD, 1 szt.

Monitory interaktywne insGraf DIGITAL to kompaktowe rozwiązania do prezentacji w szkole, przedszkolu i sali konferencyjnej.
Wyposażone w slot OPS (Open Pluggable Specification) umożliwiający wbudowanie komputera (585004, sprzedawany osobno) wewnątrz monitora.
Dedykowany uchwyt ścienny dostępny jako osobna pozycja katalogowa (kod produktu: 585005).

Główne funkcje:
- Wbudowany system Android 8.0
- Rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160
- Moduł Wi-Fi
- Pamięć wbudowana: 32 GB
- Pamięć RAM: 3 GB
- Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z systemem Windows.
- Plug and play - użytkownik może korzystać z funkcji dotykowej bez instalacji sterownika.
- Multi-touch - do 20 punktów multi-touch w systemie Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie Android.
- Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch kolorach jednocześnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie końcówki pióra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard
- Przyciski skrótów po prawej stronie ekranu
- Przednie porty po lewej stronie ekranu
- Wbudowane w przedni panel głośniki (2x15W)
- Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem LED, cieńszy panel, niższe zużycie energii, lepsze rozpraszanie ciepła, jaśniejszy wyświetlacz i lepszy poziom kontrastu.
- Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami:
- do szybkiego przełączania się pomiędzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym komputerem OPS
- zmiany źródła wyświetlanego obrazu
- tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto kształt)
- program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obsługa usługi w chmurze / FTP / sieci lokalnej)
- program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator)
- udostępnienie ekranu (ekran urządzeń mobilnych można przesyłać bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocą aplikacji)Specyfikacja:

• 65 cali
• Rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160
• Kontrast 4000:1
• Jasność 370cd/m2
• Głębia kolorów 8 bit
• Czas reakcji 8ms
• Plug&Play
• Technologia dotyku IR
• 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android
• Proporcje obrazu 16:9
• Panel LED o żywotności do 30 000 godzin
• Slot OPS
• Kąt widzenia 178°
• Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare
• Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM
• Napięcie robocze: AC 100-240V,50/60Hz
• Głośniki 2x15W (głośnik z przodu)
• Wejścia/Wyjścia AV:
Przód: HDMI 1.4(4K 30Hz) × 1, USB(Touch) × 1, USB(Dynamic) × 2, MIC × 1
Tył : HDMI 2.0/1.4(4K 60Hz) × 2, DP1.2(4K 30Hz) × 1, VGA(1920×1080 60Hz) × 1, USB(Touch) × 4
Wyjścia: HDMI Out(Support 4K 60Hz, 1920×1080 60Hz) × 1
Inne: USB 2.0(Dynamic) × 1, USB 3.0(Dynamic) × 1, USB 2.0 Embedded × 1,
RS232 × 1, RJ45 × 2, OPS (4K 60Hz) × 1, Line Out × 1, SPDIF Out × 1
• Obsługiwane formaty multimediów:
Obraz: JPEG, BMP, PNG
Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding)
Dźwięk: MP3, M4A, (AAC)
• Wymiary 1546 × 943 × 95 mm
• Waga 45 kg
• Pobór prądu max.: 220W
• Moduł Wi-Fi w zestawie


585004 Uchwyt ścienny do monitorów insGraf DIGITAL, 2 szt.

Uchwyt ścienny do monitorów interaktywnych Insgraf DIGITAL.
Maksymalny udźwig - 120 kg (monitor 86 cali).
Maksymalne nachylenie - 15 stopni.
Kolor czarny.

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę