Pakiet Fizyka 3

Kod produktu: 199290
Oczekujemy na dostawę

7 799,10 zł­­

Brutto
Opis

031906  LaboLAB - Energia. To działa​

Moduł ENERGIA. TO DZIAŁA ! to jeden z modułów eksperymentalnych z serii Szkolne Laboratoria. Z nim uczniowie chętniej i łatwiej przyswoją wiedzę dotyczącą trudnego zagadnienia jakim jest energia, jej rodzaje i zachodzące pomiędzy nimi przemiany. Dzięki możliwości przeprowadzenia doświadczeń i pracy z materiałami multimedialnymi lekcje fizyki i chemii w szkole podstawowej staną się naprawdę proste i atrakcyjne. Moduł Energia to również materiały dla nauczycieli, jak choćby przewodnik metodyczny czy scenariusze lekcji z opisanymi eksperymentami dla uczniów zgodnymi z nową podstawą programową

Moduł LaboLAB do fizyki i chemii zawiera:

• materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
• zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
• odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

Integralną część modułów stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:
- atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
- multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
- multimedialne ćwiczenia,
- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.: informacje jak się przygotować, jak wprowadzić uczniów w zagadnienia, opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu), szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami), pracę domową dla uczniów).

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).


Moduły zawierają pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Moduły są wyposażone w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów).
Są przeznaczone do pracy w grupach, w parach i indywidualnej.

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA modułu doświadczalnego Energia. To działa!

Uczniowie poznają różne rodzaje energii oraz dowiadują się jak się ona zmienia. Analizują energię, jaką wytwarzają ich ciała, energię potencjalną i kinetyczną, ruch fal oraz alternatywne formy energii. Energia to złożone i nieco abstrakcyjne pojęcie, z którego zrozumieniem uczniowie mogą mieć trudności. Pracując z modułem ENERGIA. TO DZIAŁA ! uczniowie poznają różne rodzaje energii i zachodzące pomiędzy nimi przemiany. Analizują, w jaki sposób energia jest dostarczana do ich organizmów oraz rozpoznają jej źródła w otaczającym ich świecie. Identyfikują i porównują dwa rodzaje energii mechanicznej: kinetyczną i potencjalną. W oparciu o doświadczenia z budowanymi przez siebie obwodami elektrycznymi, uczniowie poznają koncepcję transportu i przemian energii. Zajmują się również ruchem falowym jako sposobem przenoszenia energii i informacji. Ponadto poznają pojęcia odnawialnych i nieodnawialnych zasobów energii, a także analizują wady i zalety alternatywnych źródeł energii. Tworzą modele turbin wiatrowych i kół wodnych oraz omawiają ich funkcje. Na koniec uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce, projektując własny eksperyment, odpowiadający na konkretne pytanie na temat energii.
Wyposażenie zestawu w substancje i przybory do doświadczeń w pracowniach przyrodniczych oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno w ramach lekcji fizyki jak i chemii w kl. 7-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:
Wymagania przekrojowe (pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; zachowanie zasad bezpieczeństwa; wyodrębnianie informacji kluczowych z tekstów, tabel, diagramów, wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych)
Ruch i siły ( względność ruchu; pojęcie drogi, toru, przyspieszenia, przyspieszenia grawitacyjnego; jednostki: czasu, odległości, prędkości, siły; przeliczanie jednostek; ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony; siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu; I,II i III zasada dynamiki; oddziaływanie wzajemnie ciał; bezwładność ciał; siła jako działanie skierowane (wektor), wartość, kierunek i zwrot wektora siły)
Energia (jednostki i pojęcia: pracy mechanicznej, mocy, energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; zasada zachowania energii w opisie zjawisk oraz zasada zachowania energii mechanicznej w obliczeniach)
Zjawiska cieplne (temperatura i przeliczanie skali Celsjusza, Kelwina, Fahrenheita; energia cieplna; związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek;
Elektryczność (przepływ prądu w obwodach jako ruch elektronów swobodnych albo jonów w przewodnikach; formy energii; źródła energii elektrycznej i odbiorniki)
Ruch drgający i fale (prędkości rozchodzenia się fali; rozchodzenie się fali mechanicznej jako proces przekazywania energii bez przenoszenia materii; pojęcia i jednostki: amplitudy, okresu, częstotliwości i długości fali; powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu; źródła dźwięku; związek między wysokością dźwięku a częstotliwością fali oraz związek między natężeniem dźwięku (głośnością) a energią fali i amplitudą fali)

Moduł zawiera szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 19 sesji badawczych (czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut) zarówno w pracowni fizycznej jak i chemicznej.

Przykładowe symulacje:

https://www.mauthor.com/present/5146867604914176
https://www.mauthor.com/present/6301062756302848
Podręcznik ucznia (str.1-6): https://www.mauthor.com/present/4923802035945472
Przykładowa interaktywna karta pracy: https://www.mauthor.com/present/5600652874743808
Przykładowa interaktywna karta obserwacji (4-częściowa) dla uczniów: https://www.mauthor.com/present/5707343145467904
Przykładowy temat dyskusji z uczniami: https://www.mauthor.com/present/6699763086655488

Zawartość zestawu:
1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1 szt.
2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1 szt.
3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 1 szt.
4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela - licencja szkolna, bezterminowa
5 - elektroskop 1 szt.
6 - zestaw przewodników i izolatorów 1 szt.
7 - miernik uniwersalny 2 szt.
8 - pałeczki do elektryzowania 2 szt.
9 - piłeczki pingpongowe 16 szt.
10 - baterie alkaliczne R20 36 szt.
11 - uchwyt na baterie R20 45 szt.
12 - brzęczek elektryczny 5 szt.
13 - silniczek elektryczny 5 szt.
14 - mini żarówka 2V 0,06A 20 szt.
15 - oprawka mini żarówki 30 szt.
16 - przewód na rolce (dł. 30m) 1 szt.
17 - cążki do cięcia przewodów i zdejmowania izolacji 1 szt.
18 - termometr zanurzeniowy z podwójną skalą, stopniami Celsjusza i Fahrenheita ( zakres: od -10 do 110 stopni C) 30 szt.
19 - ogniwo słoneczne (10 x7 cm) 5 szt.
20 - pręty drewniane (0,6x30 cm) 10 szt.
21 - szklane kulki 40 szt.
22 - biały karton konstrukcyjny 50 szt.
23 - humus ogrodowy (poj. 1,6 L) 1 szt.
24 - pipety skalowane (poj. 3 ml) 8 szt.
25 - linijka (dł. 30 cm) 16 szt.
26 - cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) 1 szt.
27 - kolorowe słomki do napojów 100 szt.
28 - przeźroczyste słomki do napojów 150 szt.
29 - pojemnik (poj. 5,5 L) 8 szt.
30 - rolki taśmy klejącej 8 szt.
31 - łyżeczki plastikowe 50 szt.
32 - pokrywka (poj. 0,4 L) 10 szt.
33 - kubek plastikowy (poj. 250 ml) 32 szt.
34 - kubek styropianowy (poj. 230 ml) 25 szt.
35 - pojemnik plastikowy (poj. 30 ml) 60 szt.
36 - plansza dydaktyczna "Metoda badawcza" 1 szt.
37 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) 1 szt.


571159 Przyrząd do demonstracji przewodności cieplnej metali

Do krążka przymocowanych jest pięć prętów wykonanych z różnych metali: aluminium, stali, mosiądzu, miedzi i niklu. Możemy dzięki niemu badać przewodność cieplną metali i porównywać ją. # dł. 32 cm


841152 Zestaw kostek o równych objętościach masach i różnych objętościach

Zestaw 4 sześcianów z haczykiem, do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości różnych materiałów. Każdy sześcian wykonany jest z innego materiału: aluminium, mosiądzu, żelaza lub ołowiu • wym. 3,2 x 3,2 x 3,2 cm.


012012 Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych

Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się szybko i łatwo poprzez specjalne magnetyczne styki. W zestawie: • 6 płytek: 3 z żarówką na podstawce (2 rodzaje żarówek) 1 z brzęczykiem, 1 z włącznikiem przyciskowym, 1 z silniczkiem • drut rezystancyjny • 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi • 2 przewody krokodylkowe • 3 łączniki baterii
• produkt wymaga baterii (nie ma w zestawie)


841111 Zasilacz demonstracyjny

Właściwości przyrządów pomiarowych:
- jednoczesny odczyt napięcia i prądu
- płynna regulacja napięcia i prądu
- zgrubny i precyzyjny wybór wartości napięcia i prądu

Typ zasilacza: laboratoryjny # Rodzaj użytego wyświetlacza: 2x LCD 3 cyfry # Liczba kanałów: 1 # Napięcie wyjściowe: 0...30V DC # Prąd wyjściowy: 0...5A # Stabilizacja napięcia: ≤1% + 10mV  # Stabilizacja prądu: ≤1% + 5mA # Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego): ≤200mVpp # Wymiary: 85 x 160 x 205 mm # Masa: 1.5 kg # Źródło zasilania: 230VAC 50/60Hz # Rodzaj zasilacza: impulsowy, jednokanałowy # Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe # Wersja wtyczki: EU


571170 Model do prezentacji siły odśrodkowej

Pomoc dydaktyczna pozwala zademonstrować pojęcie siły odśrodkowej. Model składa się z metalowej prowadnicy zawiniętej przy podstawie w ogromną pętlę (prowadnica od strony wewnętrznej). Uwalniamy kulkę na samej górze prowadnicy i obserwujemy tor jej drogi – wbrew sile ciążenia kulka nie spada po dotarciu do górnej części pętli, lecz pokonuje ją i opuszcza "trzymając się" toru, co dowodzi działania siły odśrodkowej. # wym. 42 x 10 x 43 cm


571197 Pojazd do demonstracji III zasady dynamiki Newton'a

Pojazd służy do demonstracji III zasady dynamiki Newton'a - wzajemne oddziaływanie ciał (nazywaną zasadą akcji i reakcji - siły zawsze występują parami jako akcja i reakcja).
Pomoc dydaktyczna w przystępny sposób obrazuje jak pojazd napędzany jest siłą reakcji, która pochodzi od poruszanego powietrzem wiatraczka umieszczonego na pojeździe. Pojazd zasilany 2 bateriami typu AA.

wym. wózka 14 x 7 x 3 cm
wym. płytki 12 x 11 cm

• produkt wymaga baterii (nie ma w zestawie)


571214 Klosz próżniowy z dzwonkiem elektrycznym

Klosz z podstawą oraz pompą próżniową to zestaw elementów pozwalających na wykonywanie efektownych doświadczeń pokazowych w warunkach obniżonego ciśnienia. Dołączony dzwonek elektryczny, dzięki przejrzystej konstrukcji i braku obudowy pozwala poznać zasadę jego działania, w połączeniu z kloszem zaś wykazać, że dźwięk nie rozchodzi się w próżni. # śr. 19 cm # wys. 29 cm


571232 Wahadło balistyczne

Wahadło balistyczne to przyrząd, który świetnie sprawdzi się podczas prezentacji prawa zachowania pędu, ukazania trajektorii lotu (krzywej balistycznej) i pomiaru prędkości pocisków. # 3 kulki o śr. 1,2 cm # wym. 16 x 25 x 41 cm


571254 Równia pochyła do doświadczeń z tarcia


Pomoc dydaktyczna do doświadczeń z zakresu dynamiki na lekcjach fizyki. Przy jej pomocy można omówić zagadnienia związane z ruchem jednostajnym i zmiennym z tarciem kinetycznym lub bez, z badaniem tarcia statycznego czy ruchem toczącego się walca.
# drewniana deska z podziałką o wym. 85 x 10 x 3,5 cm # żeliwna podkładka o wym. 21 x 13 x 2 cm # 10 szt. odważników 50 g # siłomierz # drewniany wałek o wym. 5 x 8 cm # plastikowy "wózek" na odważniki o wym. 10 x 8 x 4 cm # drewniany "wózek" na odważniki o wym. 11 x 8 x 4 cm # metalowe pręty o dł. 50 cm i 13 cm # sznurek # imadło

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę