Bambikowe logoprzygody - wersja online MED

Kod produktu: 199258
Niski stan magazynowy

2 299,90 zł­­

Brutto
Opis
Materiały dla nauczyciela

Program multimedialny Bambikowe logoprzygody przygotowany został z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przeznaczony do terapii logopedycznej lub pedagogicznej prowadzonej w gabinecie oraz w domu w celu stymulowania rozwoju mowy i języka dziecka.

Całość składa się z sześciu części. Każda z nich zawiera zestaw ćwiczeń rozwijający konkretną umiejętność. Z Bambikowymi logoprzygodami możemy pracować nad:

 • usprawnianiem praksji oralnej, wykonując ćwiczenia artykulacyjne przygotowane w formie 20 mini filmików. Każdy z nich przedstawia dziecko wykonujące wybrane ćwiczenie usprawniające pracę języka i/lub warg. Długość czasu trwania ćwiczenia/filmiku możemy dostosować do możliwości dziecka. Na filmikach niektóre dzieci radzą sobie z zadaniami lepiej, inne gorzej, ale razem z nimi łatwiej będzie dziecku przed monitorem wykonywać wielokrotne ruchy języka, warg i dotrwać do końca wybranego czasu, który odmierza zegar znajdujący się obok ekranu;
 • poprawą spostrzegania i przetwarzania słuchowego, dzięki ćwiczeniom słuchowym takim jak:„Różnicowanie dźwięków niewerbalnych”, np.: cicho - głośno, wysoko - nisko, szybko - wolno;
  „Co słyszysz po kolei - pamięć słuchowa wyrazów”, gdzie dziecko ma możliwość wyboru liczby słów do zapamiętania od 2 do 6. Dzieci najpierw słuchają słów, a następnie układają odpowiadające im obrazki w takiej samej kolejności. Obrazków jest o jeden więcej, niż wypowiedzianych słów, więc nie jest to takie proste
  „Słyszę i rozumiem”, czyli rozpoznawanie słów w szumie to forma treningu słuchowego, gdzie dziecko najpierw dokonuje wyboru liczby słów od 2 do 4, a następnie po usłyszeniu słowa w szumie ma wybrać odpowiadający mu obrazek spośród znajdujących się na ekranie;
  „Co słychać w wyrazie” to również zadanie z możliwością wyboru rodzaju ćwiczenia tj. określania nagłosu lub wygłosu wyrazu oraz skoncentrowania się w ramach wybranej grupy na pracy z samogłoskami lub spółgłoskami;
  „Różnicowanie dźwięków mowy”, gdzie możemy wybrać jedną z dwóch grup ćwiczeń i pracować na sylabach lub wyrazach, po usłyszeniu których dziecko ma rozpoznawać, która z prezentowanych u dołu ekranu liter odpowiada głosce występującej w usłyszanej sylabie lub usłyszanym słowie. W ramach każdej z tych grup możemy z dzieckiem pracować z dźwiękami różniącymi się dźwięcznością - bezdźwięcznością (w-f) oraz zestawami typu: sz-s-ś itp.
  „Rytmy” to 3 rodzaje ćwiczeń. Dziecko może nauczyć się tu rozpoznawać rytm i wskazywać pasujący do niego układ graficzny, określać, czy dwa rytmy są takie same czy różne lub po wysłuchaniu rytmu spróbować samodzielnie ułożyć go na ekranie;
  „Rymy” to również zestaw 3 grup zadań. Dzieci ćwiczą tu odnajdywanie par słów, które rymują się, szukają rymu do zaprezentowanego słowa, uzupełniają zdania wyrazami, tak aby powstała rymowanka;
 • wymową w oparciu o grupę ćwiczeń mających na celu wspieranie dziecka w pracy nad poprawą artykulacji. Każda z proponowanych głosek może być utrwalana w izolacji, na poziomie sylaby, wyrazu (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), w zwrotach dwuwyrazowych. Ćwiczenia z głoskami polegają na powtarzaniu, samodzielnym wybrzmiewaniu i nazywaniu obrazków. Na poziomie zdania pracujemy z dziećmi nad różnicowaniem głosek typu sz-s. Mamy tu również możliwość autokorekty, czyli wysłuchania i oceny poprawności własnych wypowiedzi przez dziecko.
 • Nieco bardziej rozbudowana jest część ćwiczeń dotycząca głoski „r”. Zawiera ona ćwiczenia wstępne do tej głoski, wyrazy w których głoska "r" występuje po określonych głoskach "t", "d", "p", "b", "k", "g"; wyrazy z głoską „r” między samogłoskami oraz głoskę „r” w zwrotach dwuwyrazowych i zdaniach;
 • wzbogacaniem słownictwa, dzięki poznaniu przeciwieństw, czyli przymiotników określających przeciwstawne cechy desygnatów oraz określaniu cech rzeczowników. Dzieci poznają tu też treść przysłów i nauczą się ich znaczeń;
 • rozwijaniem kompetencji językowych, wykonując zadania dające dzieciom możliwość wyszukiwania i poprawiania błędów logicznych i gramatycznych w zdaniach; opisywania ilustracji oraz uzupełniania tekstów opowiadań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej.
 • Ostatnia z części „Warto tu zajrzeć" zawiera podstawowe informacje o warunkach prawidłowego rozwoju mowy, najczęstszych wadach artykulacyjnych oraz dyplomy do wydrukowania.

 

Program posiada bardzo ciekawą i kolorową szatę graficzną. Jest bardzo prosty w obsłudze. Materiał językowy wykorzystany w większości ćwiczeń podawany jest w formie losowej. Dziecko ma więc możliwość wielokrotnego powtarzania zadania i nie uczy się odpowiedzi na pamięć. Zalatą Bambikowych logoprzygód jest również fakt, że zawarte w nich ćwiczenia są dostosowane do dzieci, które jeszcze nie czytają - po najechaniu kursorem na tekst czyta go lektor lub materiał językowy podany jest w formie graficznej. Część tekstu podzielona jest kolorami na sylaby, co stanowi duże ułatwienie dla dzieci, które umiejętności czytania jeszcze dobrze nie opanowały.

W programie zastosowano również jednolity dla wszystkich zadań system motywacyjny. Odpowiednie sygnały dźwiękowe informują dziecko o poprawności wykonania zadania, czasami na ekranie pojawia się smok Bambik lub inna NIESPODZIANKA. Często słychać słowną pochwałę lub w przypadku kilku nieprawidłowych odpowiedzi motywator, np. Następnym razem na pewno się uda!

• klucz dostępu - licencja jednostanowiskowa
• słuchawki dwukanałowe
• 70 naklejek
• książeczka postępów dziecka

Wymagania systemowe:
1. Windows XP 32/64-bit + Service Pack 3 + DirectX 9.0c
procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 512MB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa
2. Windows Vista/7/8 64-bit + DirectX 9.0c
procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 2GB, Video RAM 1GB, karta dźwiękowa
3. Mac OS X 10.7 64-bit
procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 1GB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa
4. Linux Ubuntu 14.04 z bibliotekami: SDL2, Swscale 2, AVformat 54,
AVcodec 54, AVutil 52
procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 512MB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa.


Program współpracuje z:
• komputerem posiadającym ekran dotykowy
• tablicą interaktywną
Do instalacji programu wymagany jest dostęp do internetu.

• wyrób medyczny - klasa I

 

Recenzja Bambikowych logoprzygód. 

Opinia o programie Bambikowe logoprzygody - część 1

Opinia o programie Bambikowe logoprzygody - część 2

Opinia o programie Bambikowe logoprzygody - część 3

 

 


• od 4 lat
Odwiedź także naszą nową stronę BAMBINOPLAY

Wyrób medyczny klasy 1

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę