Umiem czytać

Kod produktu: 145061
Dostępny

259,90 zł­­

Brutto
Opis
Materiały dla nauczyciela

Umiem czytać to interaktywna pomoc dydaktyczna wspierająca umiejętność poprawnego czytania u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej.

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń 
• na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze w klasach 1-3, 
• na zajęcia ogólne w klasach 1. 


Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność uczenia się.

Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze, niezbędne dla rozwoju umiejętności poprawnego czytania: 
• koncentracja uwagi, 
• pamięć wzrokowa i słuchowa, 
• rozwijanie funkcji wzrokowych: analizy i syntezy, 
• rozwijanie funkcji językowych, 
• sylabizowanie i budowanie zdań. 

Zestaw zawiera: 
• 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 
• 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 
• 70 kart pracy, które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe. 
• 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie.

Ćwiczenia, gry i zabawy z naszych zestawów: 
• świetnie sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii, 
• wspierają uzyskanie przez wszystkich uczniów trzech kluczowych umiejętności: czytania, pisania, liczenia, 
• doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym. 

Karty pracy oraz interaktywne ćwiczenia dla najmłodszych odnoszą się do zrozumiałych dla dzieci przykładów. Rozwijają zarówno źródłowe i niezbędne do czytania, pisania i liczenia funkcje poznawcze jak i końcowe kompetencje dzieci pozwalające na sprawne czytanie, swobodne wypowiadanie się, czytelne i poprawne pisanie oraz liczenie i rozwiązywanie zadań matematycznych. Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci. 

Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania, a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową. 

Seria zestawów Umiem to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów. 

Autorami zestawów są specjaliści praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie. 


LICENCJA OTWARTA 

Filmy

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę