Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż

Kod produktu: 142020
Dostępny

47,90 zł­­

Brutto
Z dniem 2024-03-01 cena produktu uległa zmianie ze względu na wzrost cen od dostawcy.
Opis
Przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek: sz, ż, cz, dż w wyrazach, w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; w wyrażeniach i całych zdaniach. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek: sz, ż (rz), cz, dż i utrwaleniu ich w sylabach. • 69 str.

Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Materiał do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Książki zawierają materiał językowy przeznaczony do ćwiczeń prawidłowej artykulacji głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu, zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu. • format: A4

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę