Pakiet edukacyjno-terapeutyczny: MÓWIĘ, WIEM, UMIEM, ROZUMIEM  

Kod produktu: 031985N
Niski stan magazynowy

26 900,00 zł­­

Brutto
Opis

Kompleksowy pakiet edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (17 programów).

W skład pakietu wchodzą następujące programy:

● mTalent Czytanie sylabami Pakiet Ekspert (cz.1+2) - zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, opartych na zbiorze sylab otwartych oraz multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych.

● mTalent Trudności w pisaniu - specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej.

● mTalent Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert (cz. 1 i cz. 2) - seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej.

● mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + mTalent Mowa w kontekście społecznym cz.1 - zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi. Ćwiczenia wspomagają rozwijanie sprawności komunikacyjnej.

● mTalent Autyzm. Mowa czynna od słowa do zdania + mTalent Mowa w kontekście społecznym cz.2 - zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy i innymi problemami komunikacyjnymi. Ćwiczenia wspomagają rozwijanie sprawności komunikacyjnej.

● mTalent Percepcja wzrokowo-słuchowa (mTalent Percepcja słuchowa + mTalent Percepcja wzrokowa) - zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze słuchowym oraz zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze wzrokowym.

● Program multimedialny: ADHD mTalent – zestaw do pracy z uczniem z objawami lub diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

● Program multimedialny: Czytanie ze zrozumieniem mTalent – program do kształcenia i treningu umiejętności czytania ze
zrozumieniem dla uczniów posługujących się językiem polskim lub uczących się języka polskiego jako obcego.

● Program multimedialny: AUTYZM. Tworzenie umiejętności życiowych mTalent (zestaw z tabletem) – program do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami wymagającymi wsparcia umiejętności społecznych i życiowych.

● Program multimedialny: Czytanie LITERY mTalent – zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki i różnicowania drukowanych i pisanych liter polskiego alfabetu dla uczniów posługujących się językiem obcym lub uczących się języka polskiego jako obcego

● mTalent DOM - GRATIS - seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej.

Licencja bezterminowa.

Produkty w zestawie:

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę