Pakiet edukacyjno-terapeutyczny: SŁUCHAM, MÓWIĘ, KONCENTRUJĘ SIĘ    

Kod produktu: 031983N
Niski stan magazynowy

20 900,00 zł­­

Brutto
Opis

Komleksowy pakiet edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z zaburzeniami komunikacji, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem (10 programów).

W skład pakietu wchodzą następujące programy:

mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + mTalent Mowa w kontekście społecznym cz.1 - zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi. Ćwiczenia wspomagają rozwijanie sprawności komunikacyjnej.
mTalent Autyzm. Mowa czynna od słowa do zdania + mTalent Mowa w kontekście społecznym cz.2 - zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy i innymi problemami komunikacyjnymi. Ćwiczenia wspomagają rozwijanie sprawności komunikacyjnej.
Program multimedialny: AUTYZM. Tworzenie umiejętności życiowych (zestaw z tabletem) – program do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami wymagającymi wsparcia umiejętności społecznych i życiowych.
mTalent Percepcja słuchowa cz.1 + mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego (Pakiet Ekspert) - zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze słuchowym oraz zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących wyższe funkcje słuchowe.
mTalent Percepcja wzrokowa - zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze wzrokowym.
mTalent Koncentracja i pamięć - zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi.
Program multimedialny: ADHD mTalent – zestaw do pracy z uczniem z objawami lub diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.


Licencja bezterminowa.

Produkty w zestawie:
 

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę