Pakiet edukacyjno-terapeutyczny: CZYTAM, PISZĘ, LICZĘ, UWAŻAM      

Kod produktu: 031982N
Dostępny

16 900,00 zł­­

Brutto
Opis

Kompleksowy pakiet edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), oraz zaburzeniami procesów uczenia się, w tym dysleksją i dyskalkulią (11 programów)
W skład pakietu wchodzą następujące programy:

mTalent Potrafię. Obszar matematyczny. Klasy 4-6 – zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6
mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny. Klasy 4-6 – zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej dla uczniów klas 4-6
mTalent Matematyka. Dyskalkulia Pakiet Ekspert +MATEMATYKA. To rozumiem! - zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie i dzieci z dyskalkulią + seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej.
mTalent Trudności w pisaniu - specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej.
mTalent Ortografia - seria programów kształcących świadomość ortograficzną i nawyki poprawnej pisowni .
mTalent Koncentracja i pamięć - zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi.
mTalent Czytanie sylabami Pakiet Ekspert (cz.1+2) - zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, opartych na zbiorze sylab otwartych oraz multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych.
mTalent ADHD – zestaw do pracy z uczniem z objawami lub diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
mTalent Czytanie ze zrozumieniem – program do kształcenia i treningu umiejętności czytania ze zrozumieniem dla uczniów posługujących się językiem polskim lub uczących się języka polskiego jako obcego.

Licencja bezterminowa


Produkty w zestawie:
 

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę