Knowla Wall (Magiczna Ściana) - urządzenie + 10 planet

Kod produktu: ZEST5926
Oczekujemy na dostawę

37 219,90 zł­­

% 40 909,90 zł­­ (oszczędność 9.02%)
Brutto
Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 38901,00 zł
Opis

Edukacyjny Wszechświat Knowla tworzy 10 różnych planet tematycznych. Są to osobne pakiety aplikacji - każda z nich odpowiada na inne potrzeby edukacyjne lub terapeutyczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (1-3). Pakiet obejmuje 6 planet edukacyjno-rozwojowych oraz 4 korekcyjno-kompensacyjne i urządzenie Knowla Wall (Magiczna Ściana). Urządzenie posiada wgraną planetę Fru z 43 aplikacjami ogólnorozwojowymi na start.

Skład zestawu:

 • 821105 Knowla Wall (Magiczna Ściana) wersja 2.0
 • 821107 Knowla - Planeta SPE - pakiet Specjalne Potrzeby Edukacyjne
 • 821108 Knowla - Planeta Ziuuu - pakiet Rytmika
 • 821109 Knowla - Planeta EMO - pakiet Emocje
 • 821110 Knowla - Planeta DŻ - pakiet Logopedia
 • 821111 Knowla - Planeta SMART - pakiet Eksperymenty
 • 821112 Knowla - Planeta Pi - pakiet Kodowanie i Programowanie
 • 821113 Knowla - Planeta Kontrast - pakiet Wzrok
 • 821114 Knowla - Planeta M - pakiet Motoryka
 • 821116 Knowla - Planeta Sigma
 • 821117 Knowla - Planeta Hopsa

 

 

821105 Knowla Wall (Magiczna Ściana) wersja 2.0

Magiczna ściana to jedyna w swoim rodzaju wielofunkcyjna tablica multimedialna. Magiczną Ścianę można obsługiwać za pomocą pisaka interaktywnego, który umożliwia rysowanie, sterowanie grami i obsługę dowolnych aplikacji. Przy jego pomocy można obsługiwać przeglądarkę internetową, odtwarzać materiały audio lub wideo, korzystać z autorskiego programu graficznego czy kursów językowych.

Magiczna Ściana stanowi również system interaktywnej rozrywki grupowej (W tym samym czasie może grać nawet do 10-15 osób!), łączący aktywność ruchową z wirtualną rzeczywistością. Aplikacje można obsługiwać za pomocą piłek, rzucając je w wyświetlane na ekranie symbole i animacje.

Urządzenie składa się z

 • projektora,
 • przenośnej konstrukcji,
 • ekranu, komputera,
 • nagłośnienia.

Więcej informacji >>

 

821107 Knowla - Planeta SPE - pakiet Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Pakiet 14 gier zawierających 280 aktywności​ przeznaczonych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Zestaw różnorodnych, wszechstronnie opracowanych aktywności wspiera najmłodszych w kształtowaniu czynności intelektualnych, rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych, stymuluje rozwój mowy. Zawiera zarówno elementy terapii logopedycznej, jak i ćwiczenia z zakresu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych. Pomaga rozwijać umiejętności poznawcze oraz usprawniać funkcje percepcyjno-motoryczne. Ćwiczy pamięć, koncentrację, spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia. 

Przeznaczenie:

 • zajęcia edukacyjno-rozwojowe,
 • terapia zajęciowa,
 • kształcenie specjalne,
 • rewalidacja,  
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Więcej informacji >>

 

821108 Knowla - Planeta Ziuuu - pakiet Rytmika

Pakiet 3 gier zawierających 10 aktywności, których celem jest wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu dziecka.

Aktywności rytmiczne obejmują jogę, trening fitness oraz ćwiczenia relaksacyjne. Poprzez ruch w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi poprawiają one koordynację ruchową, ćwiczą równowagę, wzmacniają świadomość własnego ciała, korygują postawę. Proponowane ćwiczenia fizyczne wyrabiają szybkość i refleks, precyzję ruchu, budują kondycję i wytrzymałość, rozciągają mięśnie. Praktyka medytacyjno-oddechowa uczy z kolei relaksu, wyciszenia, redukuje stres i podnosi koncentrację.

Przeznaczenie: zajęcia edukacyjno-rozwojowe, rewalidacja (ponad 10)
Obszary rozwoju: rytmika, logorytmika, motoryka duża, gimnastyka, sprawność ruchowa, koordynacja ruchowa, kondycja, zakres ruchów, prawidłowa postawa, taniec, joga, medytacja, ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, mindfulness
Potrzeby specjalne: zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się, spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder).
Grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III)
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
Merytoryka: treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową
Rodzaj licencji: bezterminowa
Aktualizacje: automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu

Aplikacje w pakiecie:

 • Joga - poziom 1 
 • Joga - poziom 2 
 • Joga - poziom 3 
 • Trening fitness - poziom 1 
 • Trening fitness - poziom 2 
 • Trening fitness - poziom 3 
 • Ćwiczenia relaksacyjne - poziom 1 
 • Ćwiczenia relaksacyjne - poziom 2 
 • Ćwiczenia relaksacyjne - poziom 3 
 • Ćwiczenie relaksacyjne - poziom 4 

 

821109 Knowla - Planeta EMO - pakiet Emocje

Pakiet 13 gier zawierających 272 aktywności, które wspierają prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zawarte w nich zadania rozwijają umiejętność rozpoznawania emocji, ich nazywania i wyrażania. Sprzyjają nabywaniu kompetencji społecznych, kształtują zdolność nawiązywania relacji, uczą empatii. W wymiarze osobistym wzmacniają poczucie własnej wartości i zaufania do siebie. Dzięki aktywnościom rewalidacyjnym wspomagają kształtowanie umiejętności rozwojowych z obszaru społeczno-emocjonalnego u dzieci z zaburzeniami, deficytami i niepełnosprawnościami. 


Przeznaczenie: zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Obszary rozwoju: rozwój emocjonalny, rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji, rozwój społeczny, nawiązywanie relacji rówieśniczych, poczucie własnej wartości
Potrzeby specjalne: spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder),  zaburzenia rozwojowe w obszarze emocjonalno-społecznym, zaburzenia mowy, problemy z komunikacją, trudności z interakcjami społecznymi, zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się 
Grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III)
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
Merytoryka: treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową

Rodzaj licencji: bezterminowa
Aktualizacje: automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu
 

Aplikacje w pakiecie:

 • Koło emocji 
 • Termometr uczuć
 • Memory z emocjami (3 poziomy)
 • Domino z emocjami (3 poziomy)
 • Avatar uczuć 
 • Pokoloruj emocje 
 • Kształty emocji 
 • Połącz emocje w pary (3 poziomy) 
 • Łap emotki 
 • Labirynty emocji 
 • Sudoku z emocjami 
 • Lustro emocji 
 • Emocje mają relaks 
 • Gdzie jest potwór? 

 

821110 Knowla - Planeta DŻ - pakiet Logopedia

Pakiet 13 aplikacji zawierających 224 aktywności​ nakierowanych na rozwijanie mowy i usprawnianie kompetencji komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym dzieci w spektrum autyzmu oraz terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami wymowy (dyslalii).

Zawiera zarówno ćwiczenia ortofoniczne (wspomagające rozwój mowy), artykulacyjne, oddechowe i fonacyjne, jak i ćwiczenia słuchowe, analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, elementarne ćwiczenia dykcji oraz ćwiczenia grafomotoryczne. Opracowane aktywności usprawniają motorykę aparatu mowy, korygują błędną artykulację, rozwijają wrażliwość słuchową, a także kształcą umiejętność czytania i pisania.

Przeznaczenie: zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia logopedyczna, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Obszary rozwoju: logopedia, ortofonia, artykulacja, fonacja, dykcja, rozwój mowy, rozwój mowy bezdźwięcznej, komunikacja, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe, analiza i synteza głoskowa i sylabowa, grafomotoryka
Potrzeby specjalne: zaburzenia przetwarzania słuchowego, centralne zaburzenia słuchu, dzieci słabosłyszące, dyslalia (w tym rotacyzm, sygmatyzm), dysglosja, dysleksja, zaburzenia rozwojowe w spektrum autyzmu, zaburzenia koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD
Grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III)
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
Merytoryka: treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową
Rodzaj licencji: bezterminowa
Aktualizacje: automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu

Aplikacje w pakiecie:

 • Gimnastyka buzi i języka 
 • Ćwicz oddech 
 • Dopasuj dźwięk (2 poziomy) 
 • Połącz w pary (3 poziomy) 
 • Odtwórz kształt 
 • Dwa takie same 
 • Koloruj według cyfr 
 • Koloruj według liter  
 • Połącz sylaby 
 • Znajdź różnicę 
 • Puzzle z sylabami 
 • Złam szyfr (3 poziomy) 
 • Gdzie jest potwór? 

 

821111 Knowla - Planeta SMART - pakiet Eksperymenty

Pakiet  9 gier zawierających 96 aktywności, które pozwolą dzieciom zagłębić się w świat fascynującej przyrody w oparciu o doświadczenia, obserwację, tworzenie projektów. 

Aktywności obejmują takie zagadnienia przyrodnicze jak powietrze, woda, gleba, rośliny i zwierzęta. Zawarte w pakiecie zadania rozbudzają w dzieciach ciekawość świata, uczą stawiania hipotez, przewidywania wyników, obserwowania i wyciągania wniosków. Rozwijają zdolność samodzielnego myślenia, podnoszą kompetencje w obszarach    kreatywności i innowacyjności. Dzięki pracy w zespołach rozwijają zdolności komunikacyjne, umiejętność współpracy i rozwiązywania problemów. 
Przeznaczenie: zajęcia edukacyjno-rozwojowe, aktywności rewalidacyjne (ponad 7)
Obszary rozwoju: nauka przyrody, przeprowadzanie doświadczeń, obserwacje, myślenie krytyczne, wnioskowanie, rozwiązywanie problemów, współpraca, praca projektowa, komunikacja, wyobraźnia, kreatywność, innowacyjność, ćwiczenie pamięci, koncentracja
Potrzeby specjalne: zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się, spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder)
Grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III)
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
Merytoryka: treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową
Rodzaj licencji: bezterminowa
Aktualizacje: automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu

Aplikacje w pakiecie:

 • Przejdź labirynt (poziom łatwy/średni/trudny) 
 • Planetarium 
 • Układanka 3D (poziom łatwy/średni/trudny) 
 • Konstrukcje 3D (poziom łatwy/średni/trudny) 
 • Twórz muzykę
 • Orbity 
 • Planety od środka 
 • Wielkości planet 
 • Rakietą w kosmos 

 

821112 Knowla - Planeta Pi - pakiet Kodowanie i Programowanie

Pakiet 3 gier zawierających 223 aktywności, które w przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat programowania.

Aktywności są podzielone na 3 stopnie trudności tak, aby nawet przedszkolni użytkownicy mogli złapać informatycznego bakcyla. Pakiet przez naukę podstaw programowania, stymuluje doskonalenie umiejętności w wielu innych obszarach. Uczy logicznego myślenia i rozwiązywania problemów (myślenie komputacyjne, myślenie przyczynowo-skutkowe). Uruchamia wyobraźnię i kreatywność. Kształtuje charakter poprzez trening wytrwałości, cierpliwości i konsekwencji w dochodzeniu do rozwiązań. Wyposaża dzieci w niezbędne kompetencje przyszłości. 
Przeznaczenie: zajęcia edukacyjno-rozwojowe, aktywności rewalidacyjne (ponad 10)
Obszary rozwoju: programowanie, kodowanie, myślenie komputacyjne, myślenie logiczne, wyobraźnia, kreatywność, cierpliwość, konsekwencja, kompetencje przyszłości 
Potrzeby specjalne: zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się, spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder).
Grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III)
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
Merytoryka: treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową

Rodzaj licencji: bezterminowa
Aktualizacje: automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu

Aplikacje w pakiecie:

 • Odyseja kosmiczna - Samouczek 
 • Odyseja kosmiczna - Poziom łatwy 
 • Odyseja kosmiczna - Poziom średni 
 • Odyseja kosmiczna - Poziom trudny 
 • Odyseja kosmiczna - Poziom mistrzowski 
 • Koduj kolorami  plansza 12x12 
 • Koduj kolorami  plansza 16x16 
 • Koduj wzorami 

 

821113 Knowla - Planeta Kontrast - pakiet Wzrok

Pakiet 15 gier zawierających 220 aktywności, stworzonych z myślą o specjalnych potrzebach edukacyjnych najmłodszych z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami wzrokowymi.

Plansze dostosowane do percepcji dzieci niedowidzących i słabowidzących posiadają wyrazistą kolorystykę, jednolite tło, wyraźne elementy graficzne, uproszczone kontrastowe menu oraz ograniczoną liczbą ruchomych elementów. Zawarte w pakiecie zadania stymulują rozwój percepcji wzrokowej, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijają orientację przestrzenną, usprawniają motorykę małą i dużą oraz ćwiczą zdolności poznawcze. 


Przeznaczenie: zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Obszary rozwoju: percepcja wzrokowa, wodzenie wzrokiem, koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja przestrzenna, motoryka mała, motoryka duża, zdolności poznawcze
Potrzeby specjalne: dysfunkcje i niepełnosprawności wzrokowe, dzieci niedowidzące i słabowidzące
Grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III)
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
Merytoryka: treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową
Rodzaj licencji: bezterminowa
Aktualizacje: automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu
 

Aplikacje w pakiecie:

 • Pisz po śladzie 
 • Ułóż kształty według cech 
 • Rysowanie symetryczne 
 • Rysuj światłem 
 • Rysuj światłem po kształcie 
 • Rysowanie światłem na dwie ręce 
 • Sudoku 
 • Idź za śladem 
 • Odtwórz wzór 
 • Połącz cyferki 
 • Kodowanie drogi  (3 poziomy) 
 • Zaprogramuj drogę (3 poziomy) 
 • Symetryczna układanka 
 • Dopasuj wieże (2 poziomy) 
 • Gdzie jest potwór? 

 

821114 Knowla - Planeta M - pakiet Motoryka

Pakiet 12 gier zawierających 496 aktywności wspierających rozwój motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Opracowane w nim aktywności grafomotoryczne poprawiają precyzję i kontrolę ruchów dłoni, palców i rąk, ćwiczą chwyt pisarski oraz ogólną zręczność w poruszaniu danym przedmiotem w celu wykonania określonego zadania, a także skoordynowanie ruchu i pracy obu rąk jednocześnie. Usprawniając koordynację wzrokowo-ruchową, trenują jednocześnie koncentrację i skupienie na wykonywanej czynności. 
Przeznaczenie: zajęcia edukacyjno-rozwojowe, aktywności rewalidacyjne (ponad 10)
Obszary rozwoju: rozwój prawej i lewej półkuli, analiza i synteza wzrokowa, motoryka mała, grafomotoryka, terapia ręki, chwyt pisarski, zręczność i koordynacja pracy rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, koncentracja
Potrzeby specjalne: deficyty rozwojowe (psychomotoryczne), zaburzenia uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się, spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder).
Grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III)
Formy pracy: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
Merytoryka: treści współtworzone z ekspertami w danej tematyce, zgodne z podstawą programową
Rodzaj licencji: bezterminowa
Aktualizacje: automatyczne, zgodnie ze stałym rozwojem produktu
Aplikacje w pakiecie:

 • Rysuj cyfry po śladzie (od 0 do 9)
 • Rysuj litery po śladzie (od A do Ż, Alfabet z polskimi znakami) 
 • Pokoloruj obrazek (wersja rysowanie lub wypełnianie)
 • Rysuj szlaczki po śladzie 
 • Ułóż puzzle 
 • Przejdź labirynt (poziom łatwy/średni/trudny) 
 • Graj w domino (poziom łatwy/średni/trudny) 
 • Pokoloruj litery (od A do Ż, Alfabet z polskimi znakami; wersja rysowanie lub wypełnianie) 
 • Pokoloruj cyfry (cyfry od 0 do 9; wersja rysowanie lub wypełnianie) 
 • Rozwiąż sudoku 
 • Szukaj literek - 6 aplikacji 
 • Szukaj cyferek -  2 aplikacje 

 

821116 Knowla - Planeta Sigma

Zestaw 16 gier zawierających 666 aktywności matematycznych, rozwijających logiczne myślenie i rozumienie zjawiska przyczynowo-skutkowego oraz umożliwiających dzieciom wzięcie udziału w rywalizacji.
 

821117 Knowla - Planeta Hopsa

Pakiet 14 gier z 48 aktywnościami rozwijającymi kreatywność, strategiczne i logiczne myślenie oraz zachęcających dzieci do ruchu.

Polecane

Polecane

Podgląd
Dostępny
Zestaw do karaoke
821101

499,90 zł­­
Podgląd

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę