Program multimedialny Koncentracja i pamięć mTalent

Kod produktu: 031989
Dostępny

2 490,00 zł­­

Brutto
Opis
Materiały dla nauczyciela
Zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi

● Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu

kształtowanie i usprawnianie funkcji poznawczych, spostrzegania, pamięci i koncentracji uwagi.

● Blisko 700 ekranów interaktywnych, baza kart pracy, przewodnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych w jednym pudełku.

● Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie kształtowania i usprawniania funkcji poznawczych, spostrzegania, pamięci i koncentracji uwagi.

Program mTalent Koncentracja i pamięć to przede wszystkim odpowiedź na kwestię podzielności uwagi, czyli umiejętności, jaką powinno posiadać każde dziecko po ukończeniu piątego roku życia. W tym wieku dziecko powinno być w stanie wykonywać dwie czynności jednocześnie (np. słuchać rodzica i bawić się), powinno też potrafić skupić się na czymś dłużej bez rozpraszania się.

mTalent Koncentracja i pamięć to:

● jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,

● odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem – ćwiczenia pamięci, koncentracji, kontroli bodźców i kontroli poznawczej,

● idealne wsparcie dla dziecka przedszkolnego na zajęcia dodatkowe prowadzone indywidualnie lub grupowo,

● propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny),

● przygotowane przez psychologów, pedagogów (w tym specjalnych) i językoznawców ćwiczenia z zakresu: pamięci (roboczej, operacyjnej, wzrokowej, słuchowej), koncentracji uwagi (podzielności, selektywności, trwałości, przerzutności), a także innych obszarów funkcji wykonawczych i elementów relaksacji.

W programie wydzielono ćwiczenia pogrupowane w następujących działach:

● Rozgrzewka (ćwiczenia wstępne)

● Pamięć wzrokowa

● Pamięć słuchowa

● Pamięć słuchowo-wzrokowa

● Spostrzegawczość

● Szybkość reakcji (nazywanie, liczenie)

● Podzielność uwagi

● Łamigłówki

● Koordynacja wzrokowo-ruchowa

● Rozmaitości (ćwiczenia kształtujące umiejętności planowania, organizowania, hamowania i inne)

Dodatkowe informacje:

● Licencja bezterminowa na 4 stanowiska (2 online i 2 offline).

● Bezpłatne szkolenie zakończone wystawieniem certyfikatu.

● Dostęp do centrum wsparcia technicznego i szkoleniowego mTalent.

● Bezpłatne aktualizacje programu.

Wypróbuj demo programu na www.mTalent.pl/demo

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę