eduSensus Logopedia PRO - Obrazkowy słownik tematyczny

Kod produktu: 110031N
Dostępny

1 899,00 zł­­

Brutto
Z dniem 2024-04-09 cena produktu uległa zmianie ze względu na wzrost cen od dostawcy.
Opis
Charakterystyka produktu:

Program jest przykładem multimedialnej leksykografii dla dzieci. Pozwala na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych mających na celu wzbogacenie zasobu leksykalnego dziecka oraz wsparcie umiejętności komunikowania się. Zawiera filmy z prezentacją znaków migowych i daktylografii oraz kreator filmów i komiksów.

Program jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Posiada rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

Główne obszary wykorzystania programu OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY:
• profilaktyka zaburzeń mowy i języka,
• wspomaganie nabywania umiejętności językowych,
• kształtowanie i rozwój języka, np. pojęć językowych, wzbogacanie słownictwa,
• wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego,
• stymulowanie pola słuchowego,
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków (poziom wyrazu) i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów/elementów,
• wsparcie w terapii SLI oraz terapii opóźnionego rozwoju mowy,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• ćwiczenia grafomotoryczne (drukowalne karty pracy),
• praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii.

OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY umożliwia:
• naukę daktylografii lub wykorzystanie jej elementów w zajęciach/terapii,
• tworzenie autorskich programów za pomocą funkcji Kreator Zajęć,
• swobodny wybór zasobów dzięki tematycznemu podziałowi słownictwa,
• pracę indywidualną i grupową,
• stopniowanie trudności ćwiczeń,
• tworzenie autorskich filmów/książek za pomocą narzędzia Kreator Komiksów,
• pracę z programem dzieciom z obniżoną percepcją, dzięki zastosowaniu szeregu udogodnień graficzno-funkcjonalnych (np. opcja symultanicznego wyświetlania audio w wersji tekstowej).

OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY został podzielony na 2 części:

Część 1 – zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Części ciała, Zwierzęta – zoo, Zwierzęta – natura, Zwierzęta domowe, Kolory, Dom, Przedmioty codziennego użytku, Sprzęt domowy, Zabawki, Meble, Przybory szkolne, Ubrania, Instrumenty, Przyimki, Zaimki.

Część 2 – zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Warzywa, Owoce, Słodycze, Posiłki i napoje, Czas, Pogoda, Środki transportu, Rodzina, Emocje, Zawody, Sport, Przymiotniki, Przysłówki, Czasowniki oraz Tematyczne zestawy wyrazów.

Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z:
• zaburzeniami rozwoju języka i słuchu,
• opóźnionym rozwojem mowy,
• zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
• niepełnosprawnością intelektualną lub innymi zaburzeniami,
• opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych.

Dodatkowo w zestawie:
• 860 ćwiczeń multimedialnych
• Publikacja drukowana: „Podręczny zestaw obrazkowy”.
• e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem.
• Ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej (przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach).
• Profesjonalny mikrofon.
• Aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie.
• Aplikacja instalowana wyłącznie lokalnie zapewniająca bezpieczeństwo danych wrażliwych, bez konieczności podpisywania z wydawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
• Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2 x komputer.
• Gwarancja 2 lata.

Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, w pełni działający bez dostępu do internetu. Produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024, przede wszystkim jako program do terapii:
• dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.
• procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.
• dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
• dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
• dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Wymagania systemowe:
• System operacyjny: Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
• Pamięć RAM: 2 GB (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
• Procesor: 2,4 GHz
• Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
• Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
• Mysz lub inne urządzenie wskazujące
• Port USB 2.0/3.0
• 3 GB miejsca na dysku twardym

Najpopularniejsza i najlepiej oceniana na rynku seria profesjonalnych programów multimedialnych, przeznaczona dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem, a także tych pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Jako pomoc dydaktyczna może służyć w terapii procesów komunikacji. Programy mogą być stosowane wspomagająco w terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Logopedia PRO daje możliwość profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej w formie zabawy.

Serię Logopedia PRO rekomenduje Polski Związek Logopedów.

Jest to najczęściej wybierana seria logopedycznych programów multimedialnych przez specjalistów w szkołach, przedszkolach i poradniach (wg Badań BCMM, grudzień 2019).

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę