Musicon - konsultacja z tutorem (terapia lub edukacja)

Kod produktu: 836030
Oczekujemy na dostawę

249,00 zł­­

Brutto
Opis
Materiały dla nauczyciela
Godzinna konsultacja z tutorem specjalizującym się w doradztwie edukacyjnym lub terapeutycznym. Konsultacja może być wykupiona dla konkretnego nauczyciela/terapeuty lub całego zespołu. Podczas godzinnej videorozmowy możliwe jest omówienie dotychczasowych doświadczeń z pracą na Musiconie, omówienie poszczególnych sytuacji edukacyjnych lub terapeutycznych, zaplanowanie dalszych działań związanych z dostosowaniem pracy na urządzeniu do wymogów podstawy programowej, czy planu terapii konkretnego dziecka. UWAGA! Można wykupić kilka konsultacji i wykorzystać je podczas jednego spotkania online w charakterze kilkugodzinnej superwizji lub łączyć się z tutorem w określonych odstępach czasu, aby omawiać postępy i kolejne etapy pracy.

Zapisz na liście

Brak list.
Dodaj nową listę