Oczekujemy na ogłoszenie przez MEN kryteriów podziału 0,4% rezerwy oświatowej subwencji na rok 2020. Kiedy tylko kryteria zostaną ogłoszone, niezwłocznie poinformujemy Państwa o terminach składania wniosków na bieżący rok. W przypadku pytań dotyczących wyposażenia pracowni prosimy o kontakt.


Informacje ogólne zawarte na dole strony dotyczą roku 2019 i mogą dać Państwu ogólny obraz zasad dofinansowania z rezerwy oświatowej.

Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych

ZAMÓW GOTOWY PAKIET LUB STWÓRZ WŁASNY ZESTAW POMOCY DYDAKTYCZNYCH MOJE BAMBINO
Modułowe pracownie przyrodnicze

Top produkty


Rezerwa subwencji oświatowej na rok 2019
WYBRANE KRYTERIA PODZIAŁU 0,4% REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2019.
Kryterium V
Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
Dofinansowanie z subwencji oświatowej dotyczy szkół, które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r., w ramach struktury, klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia).
Lista jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 19 lipca 2019
Kryterium VI
Dofinansowanie z rezerwy oświatowej dotyczy także doposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie:
  • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych, nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych, lub pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2018 r. lub w miesiącach I-IX 2019 r.) obiektach szkół (placówek) publicznych, prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego
Terminy składania wniosków:
I tura do 31 maja 2019 r.
II tura do 27 września 2019 r.
  • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2019
Termin składania wniosków do 20 września 2019 r.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. Wprowadzony został roczny limit aplikowania z tego kryterium do ¼ szkół, które spełniają powyższe kryteria (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie).

.

kryteria podziału subwencji rezerwy oświatowejWszystkie kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

Potrzebujesz konsultacji przy wyborze oferty? Skontaktuj się z Przedstawicielem w Twoim regionie.