Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kryteria podziału 0,4% rezerwy oświatowej subwencji na rok 2020.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą pomocy dydaktycznych przygotowaną dla szkół podstawowych.

Zamów bezpłatny katalog z wysyłką do domu

Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych

ZAMÓW GOTOWY PAKIET LUB STWÓRZ WŁASNY ZESTAW POMOCY DYDAKTYCZNYCH MOJE BAMBINO


Top produkty


Rezerwa subwencji oświatowej na rok 2020
WYBRANE KRYTERIA PODZIAŁU 0,4% REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2020.
Kryterium V
Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia,chemia i fizyka).
Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
  • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  • które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  • które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
  • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 29 maja 2020

WZORY WNIOSKÓW:
załącznik nr 4 oraz 4a

.

Kryterium VI
Dofinansowanie z rezerwy oświatowej dotyczy także doposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie:
  • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2019 r.lub w miesiącach I-IX 2020 r.) obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  • do dnia 29 maja 2020 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych doużytkowania/zaadaptowanych w miesiącach X-XII roku poprzedniego oraz w I kwartale 2020 r.,
  • do dnia 25 września 2020 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2020 r.
 WZORY WNIOSKÓW: załącznik nr 5a, 5b oraz załącznik nr 5d

.

kryteria podziału subwencji rezerwy oświatowejWszystkie kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Potrzebujesz konsultacji przy wyborze oferty? Skontaktuj się z Przedstawicielem w Twoim regionie.