Cztery Pory Roku

Pomoc edukacyjna z zakresu przyrody dla dzieci w wieku 5–9 lat

Cztery pory roku.
Zestaw STEAM

Zestaw STEAM Cztery pory roku to pierwsza pomoc edukacyjna wprowadzająca koncepcję STEAM do nauczania przedszkolnego. Została opracowana przez Ekspertów z Centrum Nauki Kopernik. Pomoc ma stanowić wsparcie w nauce przedmiotów przyrodniczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnych oraz dzieci w wieku 5–9 lat.

Na zestaw składa się 10 rozbudowanych scenariuszy zaprezentowanych w formie kart doświadczeń. Każdy temat został podzielony na proste doświadczenia, które można wykonać za pomocą narzędzi zawartych w zestawie lub przedmiotów samodzielnie znalezionych. Każde z doświadczeń nawiązuje do zjawisk przyrodniczych, które najmłodsi powinni znać ze swojego codziennego życia (m.in. kolory liści, parowanie wody, światło, topnienie lodu).

Zestaw obejmuje:
• 10 rozbudowanych scenariuszy zaprezentowanych w formie kart doświadczeń,
• sprzęt i niezbędne materiały do wykonania zaproponowanych doświadczeń,
• aplikację zawierającą grę memo,
• grę memo z ilustracjami elementów doświadczeń w wersji papierowej,
• materiał metodyczny dla nauczycieli ze wskazówkami dotyczącymi eksperymentowania z uczniami,
• bajkę opowiadającą o tym, czym jest eksperyment.

Program multimedialny dla przedszkoli do nauki przedmiotów steam
Dzieci wykonujące doświadczenie

Autorzy programu: ,,Cztery pory roku. Zestaw STEAM” powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego przy Centrum Nauki Kopernik.