Słuchaj z Bambikiem

Multimedialny program do terapii słuchowej

SŁUCHAJ Z BAMBIKIEM

„Słuchaj z Bambikiem” to program terapeutyczny przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym. Z programu mogą korzystać m.in. wychowawcy, pedagodzy i terapeuci w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i gabinetach terapeutycznych do terapii dzieci od lat 3.

Program zawiera następujące moduły:

  • uwaga słuchowa,
  • uwaga wzrokowa,
  • uwaga i pamięć słuchowa,
  • różnicowanie wysokości dźwięków,
  • różnicowanie długości dźwięków.

Zestaw zadań i ćwiczeń zawartych w programie ma na celu rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej oraz umiejętności identyfikowania i różnicowania dźwięków. Program ma służyć wsparciem w utrzymaniu przez dzieci właściwego poziomu funkcji słuchowych, które wpływają na kształtowanie się prawidłowej wymowy, sprawności językowych, a w późniejszym czasie na opanowanie funkcji fonologicznych. Program Słuchaj z Bambikiem umożliwia dziecku rozwijanie zdolności, które warunkują prawidłową naukę czytania i pisania. Program multimedialny Słuchaj z Bambikiem stanowi również doskonałe narzędzie do stymulacji wyższych funkcji słuchowych w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, dysleksją, z zaburzeniami słuchu, autyzmem, a przede wszystkim z zaburzeniami przetwarzania słuchowego [APD].

Multimedialny program dla logopedów do terapii dzieci z zaburzeniami mowy
Program terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwijający pamięć słuchową

Autor programu: Dr n. zdr. Marzena Walkowiak – neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog – terapeuta, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, provider metod terapii słuchowych: Neuroflow ATS, Johansena, Go Brain.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT PROGRAMU

Pobierz program

POBIERZ

Instrukcja instalacji

Interaktywne programy multimedialne: Akademia Bambika, Bambikowe Logoprzygody oraz Słuchaj z Bambikiem są zgłoszonymi oprogramowaniami medycznymi klasy I

Autorskie programy Akademia Bambika, Bambikowe Logoprzygody oraz Słuchaj z Bambikiem są efektem współpracy informatyków oraz specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii rozwojowej oraz logopedii. Przy realizacji projektu stosowano System Zarządzania Jakością według norm: EN ISO 9001:2015 oraz spełniono wymagania prawne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR – Medical Device Regulation).).

Certyfikat ce daje gwarancję, że produkty są zgodne z wymaganiami prawnymi