Bambikowe logoprzygody

Multimedialny program do stymulowania rozwoju mowy

BAMBIKOWE LOGOPRZYGODY

Program do terapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, którego celem jest stymulowanie rozwoju mowy i języka dziecka. Z programu mogą korzystać m.in. wychowawcy, pedagodzy i terapeuci w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i gabinetach terapeutycznych. Ćwiczenia i zadania zawarte w programie dzielą się na 6 części, a każda z nich zawiera zestaw ćwiczeń rozwijających konkretną umiejętność.  Materiały  mają na celu kształtowanie prawidłowej artykulacji u dziecka, rozwijanie sprawności językowych oraz opanowanie funkcji fonologicznych tj. różnicowania głosek, łączenia ich w wyrazy, ustawiania w odpowiedniej kolejności w wyrazie i przekształcania.

Ćwiczenia dzielą się na sekcje:

  • usprawnianie praksji oralnej, które odbywa się przez wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych na podstawie 20 minifilmików zawartych w programie,
  • poprawa spostrzegania i przetwarzania słuchowego,poprzez wykonywanie ćwiczeń słuchowych,
  • ćwiczenie wymowy i właściwej artykulacji,
  • ćwiczenia dotyczące głoski „r”,
  • poszerzanie słownictwa przez poznawanie przeciwieństw,
  • poszerzanie kompetencji językowych –zadania polegające na  wyszukiwaniu oraz korekcie błędów logicznych i gramatycznych w zdaniach.

Ciekawa grafika, system motywacyjny, gotowe filmy instruktażowe oraz multimedialna forma z wesołym smokiem zachęcą każde dziecko do wykonywania ćwiczeń.

Program stymulujący rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkonym
Program stymulujący rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkonym

Autor programu: Dr n. zdr. Marzena Walkowiak – neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog – terapeuta, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, provider metod terapii słuchowych: Neuroflow ATS, Johansena, Go Brain.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT PROGRAMU

Kup program

Zobacz w sklepie

Interaktywne programy multimedialne: Akademia Bambika, Bambikowe Logoprzygody oraz Słuchaj z Bambikiem są zgłoszonym oprogramowaniem medycznym klasy I

Autorskie programy Akademia Bambika, Bambikowe Logoprzygody oraz Słuchaj z Bambikiem są efektem współpracy informatyków oraz specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii rozwojowej oraz logopedii. Przy realizacji projektu stosowano System Zarządzania Jakością według norm: EN ISO 9001:2015 oraz spełniono wymagania prawne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (MDR – Medical Device Regulation).

Certyfikat ce daje gwarancję, że produkty są zgodne z wymaganiami prawnymi