Pomysł na wychowawczą. Prezentacje multimedialne dla klas IV-VIII

Zestaw pięciu prezentacji multimedialnych stworzonych z myślą o wykorzystaniu ich przez nauczycieli na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Zgromadzone materiały mają na celu przede wszystkim zwiększanie umiejętności komunikacyjnych dziecka, zdolności zauważania i współodczuwania stanów emocjonalnych innych ludzi oraz radzenia sobie z emocjami. Kilka z tematów dotyka zagadnień bezpieczeństwa dziecka i sposobów zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach. Wszystkie zaprezentowane pomysły na prowadzenie i tematykę lekcji wychowawczych zostały opracowane przez psychologa klinicznego. Zgromadzone informacje są oparte na wiedzy i doświadczeniu z zakresu wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Metody, które zostały wykorzystane w scenariuszach zajęć opierają się na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej, zastosowaniu techniki pracy nad treścią myśli, ćwiczeniach wizualizacyjnych i oddechowych. Zawarte w prezentacjach multimedialnych ćwiczenia, dzięki atrakcyjnej formie i sposobie prezentacji, angażują ucznia do twórczego myślenia i podejmowania kreatywnych działań. Każda z lekcji obejmuje m.in informacje na temat celów, przebiegu oraz niezbędnych do zajęć materiałów dla nauczyciela. Dodatkowo prezentacje multimedialne zostały wzbogacone o zadania dla uczniów, karty pracy, a także plakat w formacie pdf, na którym znalazły się kluczowe informacje i wskazówki związane z omawianym tematem.

Zestaw prezentacji na lekcje godziny wychowawczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Każda z lekcji zawartych w prezentacjach „Pomysł na wychowawczą” obejmuje m.in informacje na temat celów, przebiegu oraz niezbędnych do zajęć materiałów dla nauczyciela. Dodatkowo prezentację multimedialną dla uczniów oraz zadania i karty do pracy, a także plakat w formacie pdf, na którym znalazły się kluczowe informacje i wskazówki związane z omawianym tematem.

Tematy poszczególnych zajęć zawarte na prezentacjach multimedialnych

„Pomysł na wychowawczą”:

1

OGARNIJ SIĘ

Jak skutecznie uczyć się i organizować pracę?
2

POGROMCY STRESU

Jak sobie radzić ze zdenerwowaniem i tremą?
3

TRUDNA SZTUKA KOMUNIKACJI

Jak sprawnie się porozumiewać?
4

ZAPLĄTANI W SIECI

Jak się ustrzec przed uzależnieniem od komputera?
5

SZKOLNE WYZWANIA

Lepiej razem czy osobno?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT PROGRAMU

Kup program

Zobacz w sklepie

Dodatkowe informacje

• licencja bezterminowa
• od 9 lat