Blog Moje Bambino
Blog Moje Bambino

Rezerwa Oświatowa 2020

Rezerwa Oświatowa 2020

 

Szanowni Państwo, informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria podziału 0,4% części subwencji ogólnej Rezerwy Oświatowej na rok 2020 dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach Rezerwy Oświatowej 2020 szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach VIII Kryteriów. Poznaj Kryteria podziału subwencji ogólnej Rezerwy Oświatowej na rok 2020

 

Kryterium I

Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych

Kryterium II

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego)

Kryterium III

Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kryterium IV

Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

Kryterium V

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych

 

  • Kto może składać wnioski:

– Publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, które są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne lub osoby fizyczne

– Jednostki, które mają lub będą mieć w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia) od 01.09.2019 r.

– Szkoły podstawowe, które nie są szkołami zorganizowanymi w podmiocie leczniczym

– Szkoły podstawowe, które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum

– Nie mogą być to być również szkoły, które skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w poprzednim roku tj. 2018-2019

  • Termin składania wniosków:

do dnia 29 maja 2020 r.

Decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Kryterium VI

Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

  • Na co można uzyskać dofinansowanie?

a) dofinansowanie w obszarze sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w placówkach publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

b) dofinansowanie na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2019 r. lub w miesiącach I-IX 2020 r.) obiektach szkół (placówek) publicznych· prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  • Terminy składania wniosków:

– do dnia 29 maja 2020 r.; I tura – dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w miesiącach X-XII roku poprzedniego oraz w I kwartale 2020 r., –

– do dnia 25 września 2020 r.; II tura – dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2020 r.

Decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

c) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020.

Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych, który został dofinansowany z innych źródeł budżetu państwa. Dofinansowanie z ww. kryterium będzie przysługiwało jedynie tym jednostkom samorządu terytorialnego, które do wniosku załączą oświadczenia dyrektorów szkół potwierdzające rozpoczęcie kształcenia w roku 2020 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.

  • Termin składania wniosków:

– do dnia 18 września 2020 r.

 

Kryterium VII

Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.

Kryterium VIII

Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

 

Więcej informacji na temat Rezerwy Oświatowej 2020, w tym m.in.:
– informacje odnośnie tego, kto może ubiegać się o dofinansowanie
– harmonogram składania wniosków o dofinansowanie,
– warunki dotyczące kryteriów podziału,
– przykładowe wnioski o dofinansowanie,
– gotowe pakiety sprzętu i pomocy dydaktycznych, zgodne z wymogami tegorocznej subwencji oświatowej w ramach starania się dofinansowanie dla placówki

Znajdziecie Państwo na stronie www.rezerwaoswiatowa.pl oraz podstronie sklepu Moje Bambino poświęconej subwencji oświatowej na rok 2020.

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 opublikowane przez MEN odnajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/attachment/f711fd89-7528-40f2-8aa0-ae75c904cf8a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *