Blog Moje Bambino
Blog Moje Bambino

Komunikacja z uczniem – praktyczne wskazówki

W jaki sposób komunikować się z uczniem? Jak rozmawiać z podopiecznymi by osiągać planowane cele? Jak rozmawiać, żeby nawiązać przyjacielską relację z uczniem, ale też pozostać autorytetem?

Na te i więcej pytań w kwestii komunikacji znajdziecie odpowiedź czytając ekspercki tekst Pani Agnieszki Wrzesiak- znanego i cenionego psychologa i terapeutę, który od wielu lat zajmuje się pracą z dziećmi oraz zgłębia tematykę efektywnej komunikacji w pracy z uczniem.

 

SATYSFAKCJONUJĄCE  POROZUMIEWANIE  SIĘ  Z  UCZNIEM

Według założeń psychologii komunikacji skuteczna komunikacja zachodzi między dwiema osobami wtedy, kiedy informacje przekazywane przez nadawcę dokładnie oddają jego intencje, a interpretacja odbiorcy jest zgodna z zamiarami nadawcy.

Aby zwiększyć skuteczności komunikowania się nadawca powinien:

−        wiedzieć, co chce przekazać i jaki efekt uzyskać,

−        mieć motywację do osiągnięcia porozumienia,

 • zadbać o to, by treść komunikatu była zgodna z jego intencjami,
 • zachować zgodność między treścią zawartą w słowach, a komunikatem niewerbalnym,
 • dostosować treść i język komunikatu do możliwości intelektualnych odbiorcy,
 • właściwie dobrać czas i miejsce rozmowy,
 • respektować potrzeby rozmówcy,
 • zadbać o uzyskanie informacji zwrotnej o tym, jak odbiorca interpretuje otrzymane informacje.

 

Jak zastosować powyższe zasady w rozmowach z uczniami? Jak mówić do ucznia, by przekazać ważne treści? Jak słuchać uczniów, by czuli się zrozumiani?

 

Kroki efektywnego mówienia:

 • Mów „bezpośrednio do” swojego ucznia, upewnij się, że dziecko słucha, zdobądź jego uwagę (weź za rękę, nawiąż kontakt wzrokowy, zwróć się po imieniu, poproś o powtórzenie Twoich słów lub sam je powtórz).
 • Omawiaj ważne problemy w momentach wyciszenia dziecka, bez obecności innych osób.
 • Mów do dziecka zrozumiałym dla niego językiem, dostosuj komunikat do jego możliwości poznawczych.
 • W odpowiedni sposób formułuj polecenia (krótkie i jasne zdania), przypominaj obowiązujące zasady hasłami.
 • Mów o tym co myślisz i czujesz w pierwszej osobie liczby pojedynczej, formułuj zdania z podmiotem „ja” zamiast z podmiotem „ty”.
 • Zwracaj uwagę na ton głosu, postawę ciała.
 • Wyrażaj własne poglądy, mów o swoich uczuciach wprost, opisuj – co myślisz, czego oczekujesz; wyrażaj swoją prawdę, a nie jedyną prawdę.
 • Przedstawiaj problem zachowując szacunek wobec rozmówcy (bez krytykowania, komentowania).
 • Nie oceniaj ucznia, a jedynie jego zachowania – przedstaw co cię denerwuje bez atakowania dziecka.
 • Pozwalaj sobie czasem na poczucie humoru w kontaktach z uczniem.

 

Skuteczne słuchanie:

 • Bądź uważny – koncentruj się na wypowiedzi ucznia (jej treści i komunikatach niewerbalnych), a nie na tym, co za chwilę odpowiesz (kontrargumenty, rady itp.).
 • Dawaj niewerbalne sygnały słuchania (kontakt wzrokowy, postawa ciała).
 • Staraj się wczuć w przeżycia ucznia , ale nie oceniając jego intencji i motywów.
 • Akceptuj uczucia dziecka (np. słowami: „och”, „rozumiem”), nawet jeśli nie zgadzasz się z treścią jego wypowiedzi, nie zaprzeczaj uczuciom dziecka.
 • Pomóż dziecku określić i nazwać uczucia.
 • Unikaj oceniania i krytykowania, moralizowania, obwiniania, porównywania do innych.
 • Sprawdzaj, czy właściwie zrozumiałeś wypowiedź ucznia, uściślaj znaczenie słów, stosuj parafrazowanie, poproś o więcej informacji.
 • Stosuj pytania otwarte „opowiedz mi o…”, pytania ukonkretniające „co, kiedy, kto”
 • Unikaj pytań „dlaczego?”, „tak czy nie?”

 

Odpowiedź do artykułu “Komunikacja z uczniem – praktyczne wskazówki

 1. Pingback: Relacje między nauczycielem a rodzicem – Blog Moje Bambino

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *