Blog Moje Bambino
Blog Moje Bambino

Kącik matematyczny w szkole

Jak zorganizować kącik matematyczny w szkole? Co powinno się w nim znaleźć? O jakie elementy należy zadbać. Jak wspierać pasję uczniów do nauki matematyki.

 

Cele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z nową podstawą programową należy realizować w odniesieniu do czterech obszarów rozwojowych dziecka. Fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Uczeń powinien osiągać zawarte cele w procesie wychowania i kształcenia, poprzez rozwój prostych czynności praktycznych i intelektualnych w czynności bardziej złożone.

Ogólne cele rozwoju osiągane na zakończenie I etapu edukacji wczesnoszkolnej uczeń osiąga poprzez realizowanie zadań wymagających wielokierunkowej aktywności.

Istotą edukacji matematycznej jest odkrywanie i poznanie podstawowych pojęć matematycznych tj. liczba, działania arytmetyczne. Proces ten jest złożony, oparty na intuicyjnej działalności matematycznej ucznia oraz myślenia.

Dlatego też nauczyciel powinien planować zajęcia, aby wiedza matematyczna stopniowo układała się w logiczny system, od myślenia konkretno – obrazkowego do myślenia pojęciowego.

 

Uczeń powinien osiągnąć umiejętności i wiadomości w zakresie:

– rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych,

– rozumienia liczb i ich własności,

– posługiwania się liczbami,

– czytania tekstów matematycznych,

– rozumienia pojęć geometrycznych,

– stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz innych obszarach edukacji.

Zabawy matematyczne są bardzo ważne w rozwoju dzieci. W odpowiednio wyposażonym kąciku matematycznym można zaproponować dzieciom ciekawe zabawy matematyczne i gry. Mogą one stawiać intelektualne wyzwania, rozwijają pamięć, słownictwo, wyobraźnię, kreatywność, spostrzegawczość, umiejętność skupienia uwagi, inteligencję, twórcze myślenie.

Wiele dzieci w obecnych czasach, często korzysta ze sprzętów multimedialnych. Taka rozrywka wirtualna w zakresie edukacji matematycznej może być pożyteczna, ale należy pamiętać o umiarze.

Do wyposażenia kącików matematycznych możemy wykorzystać wiele różnych przedmiotów, gier przedmiotó1) z najbliższego otoczenia. W takim kąciku mogą znaleźć się np.:

 

Starajmy się tak zaplanować prowadzone przez nas lekcje, aby były dostosowane do możliwości dziecka, ciekawe i angażujące.

 

Opracowała:

mgr Dorota Szwugier

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *