Blog Moje Bambino
Blog Moje Bambino

Muzyka w przedszkolu i szkole

Prawie każdy z nas zna to słowo i rozumie jego znaczenie. Muzyka to dźwięki śpiewane lub grane na instrumentach, które tworzą pewną kompozycję muzyczną. Muzyka to część kultury i rozrywki.

Muzyka w życiu człowieka pełni zasadniczą rolę. Zawsze też towarzyszy człowiekowi w czasie pracy, nauki, zabawy. Aktywność muzyczna w przedszkolu ma na celu rozwinięcie w dzieciach przede wszystkim umiejętności twórczych, zainteresowania kulturą muzyczną. Muzykowanie uczy pokonywać trudności, wzbudza szacunek do pracy. Słuchanie pięknych utworów muzycznych, piosenek wpływa na uczucia estetyczne dziecka, dostarcza wzorców właściwego postępowania, czyni bardziej wrażliwym na krzywdę innych, zachęca do naśladowania pozytywnego zachowania, wyrabia krytycyzm w stosunku do zachowań negatywnych. Zajęcia muzyczne w przedszkolu kształcą wiele funkcji typu intelektualnego: intensywność i podzielność uwagi, niezawodną reakcję na bodźce i dokładność spostrzegania, sprawną pamięć, procesy porozumiewania i analizy, indywidualną wyobraźnię, społeczne zachowania, gotowość twórczych rozwiązań.

Bardzo ważną rolą zajęć umuzykalniających jest to, że mają one wpływ na rozwój słuchu, mowy i myślenia dzieci. Poprzez ćwiczenia ortofoniczne i emisyjne oparte na tekście melodii piosenek oraz drobnych tekstów literatury dziecięcej istnieje możliwość kształcenia prawidłowej wymowy, poprawności w wypowiadaniu głosek, umiejętnego gospodarowania głosem. Wykonywanie rytmów na instrumentach nie melodycznych wpływa na kształtowanie procesu analizy i syntezy słuchowej.

Wychowanie muzyczne w przedszkolu opiera się na następujących formach:

– ruch przy muzyce,

– śpiew i mowa,

– gra na instrumentach,

– słuchanie muzyki.

 

Każda z tych form kształci różne umiejętności, dlatego też dla wszechstronnego rozwoju osobowości stosuje się je wszystkie. Oprócz tego stosowanie różnorodnych form, wpływa bardzo korzystnie na aktywność dzieci, skupia uwagę, pobudza zainteresowanie.

Podczas zajęć muzycznych w przedszkolu przeważają formy aktywne, ekspresyjne: śpiew, ruch, mowa, gra na instrumentach. Wiadomo, że wychowanie i kształcenie dziecka powinno odbywać się poprzez poznawanie, przeżywanie i działanie w sposób bezpośredni. Dlatego ważne jest by tak organizować działalność muzyczną, aby wszystkie wiadomości i umiejętności nabywane przez dzieci były wynikiem ich własnych doświadczeń, badań, manipulacji i własnej aktywności.

 

Opracowała: mgr Dorota Szwugier

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *