Blog Moje Bambino
Blog Moje Bambino

Porady eksperckie

Relacje między nauczycielem a rodzicem

Relacje między nauczycielem a rodzicem

W jednym z poprzednich artykułów poruszony został problem komunikacji między uczniami a nauczycielami.(artykuł: „Komunikacja z uczniem – praktyczne wskazówki”) Dziś rozszerzymy temat o aspekt porozumiewania się pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Komunikacja to językowe i pozajęzykowe porozumiewanie się pomiędzy ludźmi. Sprawna komunikacja jest…

Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem od komputera?

Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem od komputera?

Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem od komputera?   Większą podatność na uzależnienia od komputera, telefonu mają dzieci nie posiadające wsparcia dorosłych w codziennym życiu – dzieci samotne, skonfliktowane z rówieśnikami, z niską samooceną. Bardziej zagrożone są również dzieci z rodzin…

Grafomotoryka dla najmłodszych

Grafomotoryka dla najmłodszych

W dzisiejszym wpisie Pani Dorota Dorota Szwugier nauczyciel i wychowawca w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 201, a także pedagog i terapeuta w Centrum Psychologiczno – logopedycznym „Mavicus” przedstawi propozycje ćwiczeń grafomotorycznych dla najmłodszych. Przedstawione ćwiczenia zawarte w pomocach grafomotorycznych stanowią zbiór…

Co powinno zaniepokoić rodzica pierwszoklasisty?

Co powinno zaniepokoić rodzica pierwszoklasisty?

CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ RODZICA PIERWSZOKLASISTY? Rozpoczęcie szkoły jest wydarzeniem naturalnym, ale i budzącym w dzieciach obawy, niepokoje. Narażone są na nie szczególnie dzieci: niedojrzałe emocjonalnie i społecznie, nadmiernie wrażliwe, mające negatywne doświadczenia związane z rozstawaniem się we wcześniejszych latach życia,…

Nauka radzenia sobie ze stresem

Nauka radzenia sobie ze stresem

Całkiem niedawno udostępnialiśmy dwa artykuły Pani Agnieszki Wrzesiak- psychologa klinicznego na temat zjawiska tremy u dzieci. Dziś kontynuując temat przedstawiamy kolejny etap uczenia dziecka radzenia sobie ze stresem (przed wystąpieniami publicznymi, egzaminami, zawodami sportowymi itp.). Kolejny ważny wtap w procesie…

Bezpłatny poradnik Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Bezpłatny poradnik Specjalne Potrzeby Edukacyjne

  Chcąc dzielić się z Państwem wiedzą i doświadczeniem udostępniamy bezpłatny poradnik na temat pozyskiwania funduszy dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:   „DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W SYSTEMIE OŚWIATOWYM. Pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy dla Ucznia z Orzeczeniem.…