Program multimedialny Trudności w pisaniu I mTalent
  • Program multimedialny Trudności w pisaniu I mTalent
  • Program multimedialny Trudności w pisaniu I mTalent
  • Program multimedialny Trudności w pisaniu I mTalent
  • 031902
  • dostępny
  • Darmowa dostawa!
1 350,00 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Seria produktów mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne, zawierające tysiące ćwiczeń multimedialnych dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i logopedów do wykorzystania podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi w wieku 5-11 lat w normie intelektualnej, lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Każdy program serii mTalent:
- zawiera podręcznik metodyczny, scenariusze zajęć, zestaw tradycyjnych pomocy dydaktycznych, drukowalnych kart pracy, oraz KURS TWORZENIA MULTIMEDIALNYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH na tablice i monitory interaktywne, komputery, tablety, w postaci bogato ilustrowanego przykładami podręcznika tworzenia gier i ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania w edukacji i terapii. Kurs autorstwa wieloletniego wykładowcy akademickiego, przygotowującego przyszłych nauczycieli i terapeutów do pracy. Możliwość zakończenia kursu certyfikatem imiennym,
- umożliwia pracę z programem zarówno online w dowolnym miejscu i czasie (np. w domu) na każdym dostępnym urządzeniu (komputer, tablet, smartfon, tablica interaktywna, na systemach Windows, Android oraz iOS), jak i offline (bez dostępu do internetu) na komputerze, tablecie (np. w szkole, gabinecie),
- służy do wykorzystania podczas zajęć indywidualnych (np. w gabinecie, w poradni), jak i grupowych (w szkole, przedszkolu) np. przy tablicy lub monitorze interaktywnym,
- wykonany w technologii HTML5, a nie flash,
- jest opracowany przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, mających doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, jak i technologii na usługach terapii, a także tworzeniu (rozpoznawalnych na rynku) produktów wspierających diagnozę i proces terapeutyczny,
- zapewnia zgodność z zasadami dostępności - łatwiejsza obsługa oprogramowania przez osoby z niepełnosprawnościami - właściciel marki mTalent (Learnetic SA) jest również pierwszym w Polsce (z ramienia firm prywatnych) sygnatariuszem ogólnopolskiego projektu dotyczącego dostępności,
- umożliwia m.in. monitoring postępów podopiecznych, oraz zbieranie informacji szczegółowych np. na temat tego, z jakimi elementami mieli problemy.
Licencja na czas nieokreślony.

 

    prezentacja produktu
 

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej u dzieci i młodzieży.
# Do czego służy?
Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub obniżonym napięciem mięśniowym) oraz jako narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające tradycyjną naukę pisania liter.
# Z czego się składa?
Z ponad 800 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednej walizce.
# Dla kogo?
Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie motoryki i umiejętności pisania.

Program TRUDNOŚCI W PISANIU 1 to:
• ponad 800 interaktywnych ćwiczeń dla czterech grup wiekowych,
• możliwość indywidualizacji pracy z dzieckiem i dobrania zadań, które najbardziej odpowiadają potrzebom (możliwość swobodnego kreowania własnych zestawów ćwiczeń),
• możliwość wszechstronnego wykorzystania ćwiczeń – zarówno do pracy na tablecie i komputerze, jak i na tablicy lub monitorze interaktywnym do ćwiczeń rozmachowych i ćwiczeń w kreśleniu dużych wzorów,
• kontrola prawidłowego kierunku kreślenia,
• sprawdzanie liczby pominiętych punktów i kontrola liczby przecięć konturu,
• kompleksowa kontrola poprawności kreślenia liter – kierunek, kształt, liczba segmentów znaku pisarskiego i ich kolejność kreślenia,
• inne parametry, które mogą być przydatne w treningu pisania,
Pakiet TRUDNOŚCI W PISANIU 1 jest przeznaczony do:
• wykonania diagnozy wstępnej (badanie poziomu sprawności grafomotorycznej - Kwestionariusz do wstępnej oceny przygotowania dziecka do pisania),
• wykonania diagnozy kontrolnej (kwestionariusze oceny osiągnięć dziecka w danym wieku w zakresie rozwoju motorycznego oraz umiejętności manualnych),
• zaplanowania działań o charakterze profilaktycznym lub terapeutycznym w odniesieniu do zaobserwowanych u dzieci trudności,
• prowadzenia ćwiczeń profilaktyczno-stymulujących z dziećmi, zapobiegających występowaniu trudności w nauce pisania,
• prowadzenia ćwiczeń przygotowujących dzieci do pisania, wdrażających do regularnej nauki pisania.
Program TRUDNOŚCI W PISANIU 1 uzupełniony został o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np. pomoce tradycyjne, poradnik metodyczny, scenariusze zajęć, tradycyjne, kopiowalne karty pracy wspierające poszczególne etapy rozwoju. umiejętności pisania).

 

 

Wiek
7-9 lat
Wiek
3-6 lat
Przeznaczenie
przedszkole
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca

Tabela rozmiarów wszystkich stołów dostępnych w ofercie Moje Bambino wg normy PN-EN 1729-1:2007

ROZMIAR WYS. STOŁÓW WYS. DZIECKA
0 40 cm od 80 do 95 cm Żłobek
1 46 cm od 93 do 116 cm Żłobek/Przedszkole
2 53 cm od 108 do 121 cm Żłobek/Przedszkole
3 59 cm od 119 do 142 cm Przedszkole
4 64 cm od 133 do 159 cm Szkoła
5 71 cm od 146 do 176,5 cm Szkoła
6 76 cm od 159 do 188 cm Szkoła
7 82 cm od 174 do 207 cm Szkoła


+/- 10 mm tolerancji