• 145062
  • dostępny
  • Darmowa dostawa!
339,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Umiem pisać to interaktywna pomoc dydaktyczna wspierająca umiejętność pisania u dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej.

 

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń 
• na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze w klasach 1-3, 
• na zajęcia ogólne w klasach 1. 


Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność uczenia się.

Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze, niezbędne dla rozwoju umiejętności czytelnego i poprawnego pisania
• koncentracja uwagi, 
• pamięć wzrokowa i słuchowa, 
• rozwijanie funkcji językowych, 
• umiejętności grafomotoryczne, 
• reguły ortograficzne. 

Zestaw zawiera: 
• 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne, 
• 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 
• 120 kart pracy, które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe. 
• 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie.

Ćwiczenia, gry i zabawy z naszych zestawów: 
• świetnie sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii, 
• wspierają uzyskanie przez wszystkich uczniów trzech kluczowych umiejętności: czytania, pisania, liczenia, 
• doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym. 

Karty pracy oraz interaktywne ćwiczenia dla najmłodszych odnoszą się do zrozumiałych dla dzieci przykładów. Rozwijają zarówno źródłowe i niezbędne do czytania, pisania i liczenia funkcje poznawcze jak i końcowe kompetencje dzieci pozwalające na sprawne czytanie, swobodne wypowiadanie się, czytelne i poprawne pisanie oraz liczenie i rozwiązywanie zadań matematycznych. Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci. 

Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania, a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową. 

Seria zestawów Umiem to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów. 

Autorami zestawów są specjaliści praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie. 

LICENCJA OTWARTA 

 

 

Wiek
7-9 lat
Wiek
3-6 lat
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Marka
Ei System