EduSensus Dysleksja pakiet Profesjonalny

  • 110048
  • niski stan magazynowy
  • Darmowa dostawa!
1 999,90 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

EduSensus DYSLEKSJA to zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Odbiorcy: terapeuci pedagogiczni i nauczyciele

Beneficjenci: dzieci w wieku 6-10 lat; dopiero uczące się pisać i czytać, a także dzieci ze zidentyfikowanymi dysharmoniami rozwojowymi. 

Cechy programu:

• zdigitalizowana skala ryzyka dysleksji, 
• możliwość tworzenia autorskich scenariuszy zajęć, 
• dla profesjonalistów i ekspertów, 
• największy na polskim rynku produkt do diagnozy i terapii dysleksji 
• metodyka opracowana przez prof. zw. dr hab. M. Bogdanowicz, 
• praca indywidualna i grupowa, 
• wyrób medyczny, 
• oprawa metodyczna. 

DYSLEKSJA PRO to: 

• kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej, 
• blisko 1000 ćwiczeń, ponad 400 kart pracy do wydruku oraz 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe, 
• moduły wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych, 
• aplikacja umożliwiająca m.in. przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie postępów oraz tworzenie i zarządzanie bazą uczestników zajęć, 
• możliwość kreowania autorskich scenariuszy zajęć. 
wysokiej jakości TABLET, stanowiący wyposażenie dodatkowe

(UWAGA!: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD), 
Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty

(UWAGA!: oprogramowanie „DYSLEKSJA PRO” działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych - zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC). 

Seria multimedialnych pomocy DYSLEKSJA umożliwia: 

• przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy dotyczącej trudności w czytaniu i pisaniu, 
• wspomaganie terapii pedagogicznej, np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
• urozmaicenie zajęć dydaktycznych, na których dzieci uczą się liter, czytania i pisania. 

Pomoc terapeutyczna DYSLEKSJA wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów: funkcje słuchowo-językowe, funkcje wzrokowe, nauka liter, czytanie, motoryka duża, motoryka mała, pisanie, percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa, koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, grafomotoryka, znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, kształtowanie analizy i syntezy językowej, poszerzanie słownika biernego i czynnego, kształtowanie kompetencji syntaktycznych, koncentracja, pamięć i uwaga. 


Pakiet DYSLEKSJA odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozporządzenie MEN nakłada na nauczyciela obowiązek szybkiego rozpoznania i interwencji w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów u dzieci. 

Cele terapeutyczne programu: 

• stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, 
• doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania, 
• wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej, 
• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia), 
• rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka, 
• mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności, 
• wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości, 
• dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu, 
• rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron, 
• nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta - dziecko. 

Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień. 

Program współpracuje również z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym. 

Wymagania techniczne: 

• System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit. 
• Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit). 
• Procesor: 2,4 gigaherca (GHz). 
• Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768. 
• Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, 
• Mikrofon i interfejs foniczny dołączone do zestawu 
• Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu. 
• Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player. 
• Mikrofon i interfejs foniczny dołączone do zestawu 
• Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu. 
• Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player. 
• Port USB 2.0 (program dostarczany jest na nośniku pendrive). 

DYSLEKSJA pakiet profesjonalny składa się z 4 części: 

Ocena ryzyka dysleksji - moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji, 
Litery - moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat, 
Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania - moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat, 
Trening słuchania, czytania i pisania cz.1 - moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat.

ilość stanowisk: 1

licencja: bezterminowa

Szczegóły produktu

Wiek
3-6 lat
Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
przedszkole
Przeznaczenie
szkoła podstawowa
Marka
EduSensus