Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. Klasy 1-3.

Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. Klasy 1-3.
  • Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. Klasy 1-3.
  • 145121
  • oczekujemy na dostawę
  • Darmowa dostawa!
2 890,00 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Zestaw multimedialny przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Pomaga przygotować się do pracy i pracować z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii.

Unikatowy zestaw pomocy dydaktycznych, który:

zawiera 4 powszechne „szkolne” dysfunkcje w 1 zestawie (Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia),

jest jedynym tak kompleksowym zestawem w wersji multimedialnej,

zawiera materiały przeznaczone do nauczania szkolnego – na zajęcia z uczniami,

uwzględnia najnowsze rozporządzenia w zakresie PPP, w tym praktyczne materiały dla rodziców (prezentacje, poradniki, ulotki),

jest prosty w obsłudze i przystępny (bez diagnozy).

Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów przejawiających ryzyko dysleksji lub dyskalkulii wśród uczniów w wieku 7-10 lat. Scenariusz i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów i z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale też mogły być stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych.

Pakiet zawiera:
• poradnik metodyczny,
• propozycje scenariuszy zajęć,
• bazę ćwiczeń multimedialnych,
• ogromny zestaw kart pracy do drukowania i kopiowania.

Zupełną NOWOŚCIĄ są pomoce dydaktyczne do pracy z wszystkimi uczniami w klasie lub na zajęciach dodatkowych. Pomoce to elementy kartonowe służące m.in. do rozwijania:
• analizy i syntezy wzrokowej,
• analizy i syntezy słuchowej,
• pamięci i orientacji w przestrzeni,
• porównywania długości i wielkości,
• myślenia operacyjnego (w tym odwracalności, uogólnień, analizy, klasyfikowania),
• umiejętności językowych,
• motoryki oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• koncentracji i umiejętności społecznych,
• grafomotoryki.

Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
szkoła podstawowa