Uwaga słuchowa - Terapia
 • Uwaga słuchowa - Terapia
 • Uwaga słuchowa - Terapia
 • Uwaga słuchowa - Terapia
 • Uwaga słuchowa - Terapia
 • Uwaga słuchowa - Terapia
 • Uwaga słuchowa - Terapia
 • Uwaga słuchowa - Terapia
 • Uwaga słuchowa - Terapia
 • 110137
 • produkt pod indywidualne zamówienie
 • Darmowa dostawa!
43 500,00 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa, stworzony przez firmę Young Digital Planet we współpracy z Mozart-Brain-Lab i Instytutem Atlantis w Sint-Truiden w Belgii.

To kompleksowe rozwiązanie, które poprzez oddziaływanie na strefę motoryczną, językowąi emocjonalną pozwala prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.

Odbiorcy: terapeuci pedagogiczni, psycholodzy, logopedzi i nauczyciele przedszkolni, nauczyciele wczesnoszkolni, nauczyciele języków obcych
Beneficjenci: dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), szkolnym (6-14 lat), dorośli, słuchacze szkół językowych.

UWAGA SŁUCHOWA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej
i terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawiera ponad 400 gotowych programów opracowanych pod kątem terapii zaburzeń takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia) oraz wspomagających naukę 7 języków obcych.

Proponowane ćwiczenia są ułożone zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, stanowią jedynie sugestię w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest wiele. Program zawiera gotowe programy terapeutyczne opracowane pod konkretne dysfunkcje, ale także pozwala na ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego pod konkretny przypadek (po II stopniu szkolenia). Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

O METODZIE

Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszeniana poszczególnych czę­stotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percep­cji słuchowej, jaki na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mo­zarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców ze­wnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funk­cjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunika­cyjnej i społecznej. Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi,
jak i dorosłymi.

 

 

ZALETY ZESTAWU

 • system oparty na sprawdzonej i skutecznej metodzie profesora Alfreda Tomatisa,
 • ponad 300 gotowych programów terapeutycznych opracowanych pod katem zaburzeń takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia),
 • ponad 90 programów wspierających naukę 7 języków obcych (rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego i arabskiego),
 • możliwość nagrania i wykorzystania podczas terapii głosu matki,
 • możliwość prowadzenia terapii 1-4 uczniów jednocześnie na indywidualnie dobranych programach terapeutycznych,
 • możliwość rozszerzenia terapii dzięki zastosowaniu multilistew,
 • zaawansowana technologia wykorzystująca najnowsze rozwiązania sprzętowe,
 • muzyka w formacie 24bit/48kHz, przechowywana na dysku twardym komputera i udostępniona z poziomu aplikacji terapeuty,
 • aplikacja terapeuty umożliwiająca ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego, porównywanie postępów i zarządzanie danymi pacjentów,
 • odpowiednio skalibrowany pod metodę prof. A. Tomatisa diagnostyczny audiometr medyczny (dostępny w PAKIECIE DIAGNOZA + TERAPIA),
 • szeroki zakres wsparcia merytorycznego w postaci profesjonalnego szkolenia,
 • wsparcie techniczne po zakupie.

UWAGA SŁUCHOWA PRO - Pakiet Terapia składa się z następujących elementów:

 • elektroniczne ucho
 • 4 pary zintegrowanych słuchawek powietrzno-kostnych
 • pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii
 • mikrofon pulpitowy
 • listwa przeciwnapięciowa
 • umowa licencyjna na czas nieokreslony
 • dedykowany laptop
 • instrukcja instalacji
 • asysta zdalnej instalacji (przez telefon)

Elementy dodatowe (opcjonalnie) do zakupienia osobno:

 • PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY – moduł diagnostyczny (skalibrowany zgodnie z parametrami metody prof. A. Tomatisa) (kod: 110150, cena: 13 900 zł)
 • szkolenie I stopnia (kod: 110145, cena: 6 100 zł)
 • szkolenie II stopnia (kod: 110146, cena: 6 100 zł)
Wiek
3-6 lat
Wiek
9+
Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
przedszkole
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
szkoła podstawowa

Mogą Ci się spodobać Uzupełniające

Mogą Ci się spodobać