Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • Uwaga słuchowa: Diagnoza i Terapia
 • 110149
 • produkt pod indywidualne zamówienie
 • Darmowa dostawa!
49 900,00 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Uwaga Słuchowa PRO to innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa, stworzony przez firmę Young Digital Planet we współpracy z Mozart-Brain-Lab i Instytutem Atlantis w Sint-Truiden w Belgii. To kompleksowe rozwiązanie, które poprzez oddziaływanie na strefę motoryczną, językową i emocjonalną pozwala prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.

Odbiorcy: terapeuci pedagogiczni, psycholodzy, logopedzi i nauczyciele przedszkolni, nauczyciele wczesnoszkolni, nauczyciele języków obcych. Beneficjenci: dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), szkolnym (6-14 lat), dorośli, słuchacze szkół językowych.

UWAGA SŁUCHOWA PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej

i terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawiera ponad 400 gotowych programów opracowanych pod kątem terapii zaburzeń takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia) oraz wspomagających naukę 7 języków obcych.

Proponowane ćwiczenia są ułożone zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, stanowią jedynie sugestię w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest wiele. Program zawiera gotowe programy terapeutyczne opracowane pod konkretne dysfunkcje, ale także pozwala na ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego pod konkretny przypadek (po II stopniu szkolenia). Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percepcji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mo¬zarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców ze¬wnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funk¬cjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunika¬cyjnej i społecznej. Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.

ZASTOSOWANIE:
• terapia trudności szkolnych, takich jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia
• terapia pacjentów z zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym
• edukacja włączająca, wyrównywanie szans edukacyjnych
• wspomaganie umiejętności uczenia się
• wspomaganie nauki 7 języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, chińskiego, arabskiego, rosyjskiego) - udowodniony skrócony czas potrzebny do nauki j. obcego

o 26%
• wsparcie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, rozwój mowy, funkcje słuchowo-językowe, komunikacja werbalna, motoryka duża i mała, lateralizacja prawouszna, koncentracja, pamięć

ZALETY ZESTAWU:
• system oparty na sprawdzonej i skutecznej metodzie profesora Alfreda Tomatisa,
• ponad 300 gotowych programów terapeutycznych opracowanych pod katem zaburzeń takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia),
• ponad 90 programów wspierających naukę 7 języków obcych (rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego i arabskiego),
• możliwość nagrania i wykorzystania podczas terapii głosu matki,
• możliwość prowadzenia terapii 1-4 uczniów jednocześnie na indywidualnie dobranych programach terapeutycznych,
• możliwość rozszerzenia terapii dzięki zastosowaniu multilistew,
• zaawansowana technologia wykorzystująca najnowsze rozwiązania sprzętowe,
• muzyka w formacie 24 bit/48kHz, przechowywana na dysku twardym komputera i udostępniona z poziomu aplikacji terapeuty,
• aplikacja terapeuty umożliwiająca ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego, porównywanie postępów i zarządzanie danymi pacjentów,
• odpowiednio skalibrowany zgodnie z parametrami metody audio-psycho-fonologii diagnostyczny audiometr medyczny (dostępny w PAKIECIE DIAGNOZA + TERAPIA),
• szeroki zakres wsparcia merytorycznego w postaci profesjonalnego szkolenia,
• wsparcie techniczne po zakupie.

Pakiet Diagnoza i Terapia zawiera:
• elektroniczne ucho
• 4 pary słuchawek powietrzno-kostnych
• mikrofon pulpitowy
• pendrive z aplikacją
• listwa przeciwprzepięciowa
• umowę licencyjną na czas nieokreślony oraz dedykowany laptop.
• Profesjonalny audiometr medyczny – moduł diagnostyczny (skalibrowany zgodnie z parametrami metody audio-psycho-fonologii)
Wiek
3-6 lat
Wiek
9+
Wiek
7-9 lat
Przeznaczenie
przedszkole
Przeznaczenie
szkoła IV-VIII
Przeznaczenie
edukacja włączająca
Przeznaczenie
szkoła I-III
Przeznaczenie
szkoła podstawowa

Mogą Ci się spodobać Uzupełniające