Eduterapeutica - Gimnazjum - licencja otwarta

Eduterapeutica Gimnazjum - diagnoza i ćwiczenia
 • Eduterapeutica Gimnazjum - diagnoza i ćwiczenia
 • Eduterapeutica Gimnazjum - diagnoza i ćwiczenia
 • Eduterapeutica Gimnazjum - diagnoza i ćwiczenia
 • Eduterapeutica Gimnazjum - diagnoza i ćwiczenia
 • Eduterapeutica Gimnazjum - diagnoza i ćwiczenia
 • Eduterapeutica Gimnazjum - diagnoza i ćwiczenia
 • Eduterapeutica Gimnazjum - diagnoza i ćwiczenia
 • Eduterapeutica Gimnazjum - diagnoza i ćwiczenia
 • 145040
 • oczekujemy na dostawę
 • Darmowa dostawa!
1 299,00 zł
Brutto
Ilość
Dodaj do ulubionych

Opis

W programie Eduterapeutica Gimnazjum przeprowadzisz wstępną diagnozę, na podstawie której dowiesz się, jakie konkretnie trudności ma Twój uczeń i w jakim zakresie (dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii bądź dysortografii), a także poddasz go diagnozie funkcjonalnej.

 

Oszczędzisz czas i zbierzesz potrzebne informacje w jednym miejscu!

Skutecznie zaplanujesz zajęcia terapeutyczne, zarejestrujesz dane (wyniki diagnoz oraz przebieg terapii), a także przeanalizujesz efekty zajęć z uczniem.

Celnie zdiagnozujesz, jakiego wsparcia potrzebują Twoi uczniowie!

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb, możliwości i trudności ucznia umożliwią diagnoza wstępna oraz diagnoza funkcjonalna. Pomogą one zwrócić uwagę szczególnie na te obszary, w których uczeń przejawia wyjątkowe problemy i w których szczególnie trzeba mu pomóc. Diagnoza wstępna pozwala szybko i skutecznie określić, jakie trudności szkolne wykazuje uczeń i z czego one wynikają. Badanie koncentruje się na czytaniu, pisaniu, matematyce i językach obcych. Wyniki przeliczane są przez automatyczny program i stanowią podstawę zakwalifikowania do odpowiednich grup ryzyka, wskazując na słabe oraz mocne strony danego ucznia. Diagnoza funkcjonalna stanowi drugi etap rozpoznania i ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w danej sferze rozwojowej. W ramach diagnozy przeprowadza się testy umiejętności czytania, pisania, pisania ortograficznego, myślenia matematycznego oraz posługiwania się tabliczką mnożenia (diagnoza umiejętności szkolnych). Na podstawie wyników diagnozy wstępnej i funkcjonalnej powstaje graficzny wykres zakresu możliwości i deficytów ucznia - tzw. Osobisty Profil Kompetencji. Jest to ilościowa i jakościowa ocena w zakresie ośmiu funkcji rozwojowych, warunkujących powstawanie specyficznych trudności w uczeniu się. Eduterapeutica Gimnazjum daje także możliwość orientacyjnej oceny opanowania umiejętności szkolnych w odniesieniu do podstawy programowej gimnazjum.

Szybko dobierzesz odpowiednie i atrakcyjne ćwiczenia!

Po postawieniu diagnozy nauczyciel lub terapeuta tworzy plan pracy z uczniem, dobierając do jego indywidualnych potrzeb i trudności odpowiednie narzędzia (gry, karty pracy, filmy). Program zapewnia również możliwość przeprowadzenia zajęć grupowych oraz ewaluacji postępów ucznia i grupy.

Program Eduterapeutica Gimnazjum zawiera:
• ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od problemów ucznia
• zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
• bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas tradycyjnych zajęć,
• zestaw filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe, które wspierają rozwój motoryki, koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów.

Program zawiera ponad 1 000 ćwiczeń multimedialnych, w tym 50 filmów z ćwiczeniami ruchowymi oraz 360 zestawów kart pracy do wydrukowania!

"Program Eduterapeutica jest wykorzystywany na zajęciach zespoołu korekcyjno - kompensacyjnego. Narzędzie jest pomocne zwłaszcza w usprawnianiu funkcji percepcyjnych, ćwiczeń koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Praca z programem spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży w szczególności uczniów klas pierwszych."

Gimnazjum nr 1 w Łapach

"Dzięki temu programowi uatrakcyjniamy zajęcia terapii, uczniowie chętnie wykonują wszystkie ćwiczenia, które przypominają znane gry komputerowe. Eduterapeutica ułatwia pracę nauczycielom, a uczniowie chętniej uczęszczają na zajęcia."

Gimnazjum nr 1 w Lubaniu

Program rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Eduterapeutica Gimnazjum jest pomocna w pracy z uczniami w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 14-17 lat, a w wypadku uczniów z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów, którzy nie rozwinęli ich wcześniej z powodu:

         zaniedbań społecznych

         niewielkiego deficytu rozwoju intelektualnego,

         niewielkich problemów widzenia i słyszenia,

         różnych form nadpobudliwości (np. ADHD),

         problemów emocjonalnych w tym problemów ze spektrum autyzmu.

 

Produkt z licencją otwartą dla placówek edukacyjnych (przedszkola / szkoły / poradnie).

 

nośnik: płyta CD

ilość stanowisk: nieograniczona

licencja: bezterminowa

 

Załączniki

Szczegóły produktu

Przeznaczenie
edukacja włączająca
Marka
Ei System