Nauka możliwa jest wszędzie

Hybrydowe nauczanie z LEGO® Education

W obecnych czasach, ze względów bezpieczeństwa, nauka coraz częściej odbywa się w trybie zdalnym lub hybrydowym. Do skutecznej realizacji podstawy programowej w zmienionych warunkach, szkoły i nauczyciele wykorzystują cyfrowe rozwiązania i innowacyjne pomoce dydaktyczne. LEGO Education wspiera nowoczesną edukację i efektywne nauczanie w różnych wariantach: stacjonarnym, mieszanym lub zdalnym. Wsparcie dla nauczyciela w postaci materiałów i scenariuszy zajęć pozwala na prowadzenie skutecznych zajęć w każdych warunkach. Zestawy LEGO Education umożliwiają nauczycielom dostosowanie praktycznych lekcji, tak aby nauka była efektywna, a także bezpieczna.

hybrydowe nauczanie lego education

Czym jest hybrydowe nauczanie?

Nauczanie hybrydowe łączy w sobie elementy edukacji stacjonarnej i kształcenia na odległość. Model mieszany umożliwia elastyczne podejście do nauczania, uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów, zarówno tych obecnych w sali szkolnej, jak i tych odbywających naukę zdalną. LEGO® Education wspiera nauczycieli w stosowaniu różnych metod edukacyjnych, by pomagać uczniom w przyswajaniu wiedzy bez względu na formę nauki. Opracowany model 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate — Włącz się, Wymyśl, Wytłumacz, Weryfikuj, Oceń) został wprowadzony w nauczaniu hybrydowym, ponieważ niektóre etapy modelu działają najlepiej w przypadku nauki w szkole, podczas gdy inne można łatwo zastosować w trybie zdalnym. Scenariusze lekcji LEGO® Education są zgodne z modelem 5E, co ułatwia szybkie przejście do nauczania hybrydowego.

Zestaw do nauczania hybrydowego

Innowacyjne narzędzia pracy na lekcjach

Do realizacji nauczania według modelu 5E niezbędne są cyfrowe urządzenia, zapewniające skuteczną komunikację mimo dzielącej nauczyciela i uczniów odległości. Dostępny w ofercie Moje Bambino zestaw do nauczania hybrydowego zawiera m.in. wysokiej jakości monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 cali, umożliwiający prezentowanie multimedialnych prezentacji na lekcji, udostępnianie ekranu z urządzeń uczniów i prezentowanie wyników pracy z dowolnego miejsca w klasie.

Zestaw sprawdzi się w każdej szkole jako niezbędne wyposażenie do prowadzenia nauczania w trybie mieszanym, zapewniając wysokiej jakości obraz, jakość materiałów edukacyjnych i możliwość interakcji na lekcji, podnosząc skutecznie zaangażowanie uczniów i efektywność prowadzonych zajęć w ramach nauki hybrydowej.

zestaw do hybrydowego nauczania
hybrydowe nauczanie lego education wedo 2.0.

Hybrydowe i zdalne lekcje z LEGO® Education

Placówki oświatowe oraz nauczyciele z całego świata muszą się dostosować do realizacji podstawy programowej w trybie zdalnym lub mieszanym. LEGO Education od ponad 40 lat wspiera nauczycieli z całego świata w efektywnym nauczaniu przez zabawę, również z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi i innowacyjnych rozwiązań. Zestawy LEGO Education umożliwiają naukę w każdym środowisku, na zajęciach w szkole, zdalnie oraz w nauczaniu hybrydowym. LEGO Education zapewnia wsparcie w prowadzeniu zajęć w postaci wytycznych dotyczących higieny, wskazówek dotyczących praktycznego nauczania w domu, gotowych strategii angażowania uczniów do pracy online, oraz instrukcji do prowadzenia skutecznych zajęć w trybie mieszanym.

Profesjonalne wsparcie dla nauczyciela

LEGO Education udostępnia zasoby do praktycznego uczenia się w domu, które sprawią, że nauka zdalna będzie również ekscytująca, co praktyczne zajęcia w klasie. Uczniowie niezależnie od tego, czy są w sali szkolnej, czy w domu, mają wrodzoną ciekawość świata oraz chęć podejmowania fascynujących wyzwań i projektów. To, co jest potrzebne to zasoby edukacyjne, dzięki którym będzie można te cechy w pełni wykorzystać. Opracowane materiały i strategie LEGO Education to doskonałe narzędzie dydaktyczne, wspierające realizację wszystkich pomysłów uczniów poprzez naukę praktycznych umiejętności. LEGO Education zapewnia szereg pomysłów na lekcje i scenariuszy zajęć dla nauczyciela do nauczania hybrydowego i zdalnego, które zaangażują każdego ucznia i sprawią, że przyswoi wiele kluczowych umiejętności w trakcie praktycznych doświadczeń.

hybdrydowe nauczanie lego

Prowadź skuteczne nauczanie hybrydowe z LEGO® Education

10 pomysłów na zaangażowanie wszystkich uczniów podczas nauki online
5 pomysłów i przykładów nauczania mieszanego przy użyciu modelu 5E
7 sposobów, aby pomóc dziecku w nauce w domu z LEGO Education
10 pomysłów na przygotowanie angażujących zajęć w ramach nauki online

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. Used with permission.