Ulotka Aktywna tablica 2019 Moje Bambino

LICENCJA OBEJMUJE MAKSYMALNIE 20 KOMPUTERÓW W RAMACH SZKOŁY, KTÓRA ZAKUPIŁA LICENCJĘ. 01 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Program edukacyjny dla uczniów szkoły pod- stawowej. Przy jego pomocy uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz różne sytuacje w ruchu drogowym, z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu, łącznie z zagad- nieniem bezpiecznej drogi do szkoły i zasadami udzielania pierwszej pomocy. 031416 499,90 brutto pln 02 Ludzkie ciało Program przeznaczony dla dzieci z klas 1–6 szkoły podstawowej. Część encyklopedyczna została po- dzielona na 5 całości tematycznych: Kim jest czło- wiek; Jak wygląda człowiek; Jak działa organizm człowieka; Jak przebiega życie człowieka oraz Jak człowiek dba o swoje zdrowie. Część praktyczna zawiera osiem interaktywnych gier. 031417 499,90 brutto pln 03 Unia Europejska dla dzieci Program jest podzielony na dwie części. Część edukacyjna zawiera podstawowe dane statystycz- ne o państwach UE, informacje o przemyśle i rol- nictwie. Część rozrywkowa zawiera gry edukacyj- ne do sprawdzenia wiadomości z geografii Europy, znajomości flag narodowych, stolic, powierzchni oraz liczby obywateli państw członkowskich. 031418 499,90 brutto pln 04 Części mowy – hop do głowy! Multimedialny program przeznaczony dla ucz- niów szkół podstawowych, poznających tajniki gramatyki języka polskiego. W teoretycznej części programu przedstawiamy uczniom wszystkie części mowy, które rozróżniamy w języku polskim. Część praktyczna zawiera dziewięć różnego rod- zaju gier, dzięki którym uczniowie mogą na różne sposoby sprawdzić swoją wiedzę. 031419 499,90 brutto pln 05 Matematyka – zadania tekstowe Ten multimedialny program edukacyjny przez- naczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Program oferuje dwa sposoby doskonalenia umiejętności. Pierwszy polega na rozwiązywaniu dowolnej liczby zadań, bez ograniczeń czasowych; drugi natomiast ma formę gry. 031420 499,90 brutto pln 06 Polska i jej województwa Ten multimedialny program przybliży dzieciom tematykę podziału Polski na województwa. W części edukacyjnej użytkownicy zapoznają się z ogólną charakterystyką i danymi statystyczny- mi, dotyczącymi poszczególnych województw, z informacjami na temat warunków przyrodnic- zych, przemysłu, rolnictwa; poznają sławnych Polaków, związanych z poszczególnymi woje- wództwami, a także zabytki i ciekawe miejsca. Część praktyczna zawiera różne gry. 031421 499,90 brutto pln 07 Szkielet człowieka – program interaktywny Program obejmuje: • 8 stron szkoleniowych • 4 rodzaje ćwiczeń • część zabawową • w 5 wersjach językowych 079207 249,90 brutto pln 08 Układ oddechowy – program interaktywny Płyta zawiera: • 19 stron dotyczących budowy układu oddecho- wego, płuc, pęcherzyków płucnych oraz proces oddychania • 3 rodzaje ćwiczeń • animację procesu oddychania i wymiany gazo- wej w pęcherzykach płucnych 079208 249,90 brutto pln 09 Układ nerwowy – program interaktywny Płyta zawiera: • 23 interaktywne strony do nauki budowy układu nerwowego, rdzenia kręgowego i neuronu • 3 grupy zadań interaktywnych • animację przekazu impulsu nerwowego 079209 249,90 brutto pln 10 Układ trawienny i zdrowe odżywia- nie – program interaktywny Płyta zawiera: • ponad 30 stron do nauki z tekstem i obrazkami • animację przetwarzania głównych składników pokarmowych • 4 rodzaje ćwiczeń • w 5 wersjach językowych 079210 249,90 brutto pln 11 Narządy zmysłów – program interaktywny Płyta zawiera: • 19 stron dotyczących budowy układu oddecho- wego, płuc, pęcherzyków płucnych oraz proces oddychania • 3 rodzaje ćwiczeń • animację procesu oddychania i wymiany gazo- wej w pęcherzykach płucnych 079211 249,90 brutto pln 01 03 05 07 09 11 02 04 06 08 10 od 249 90 PLN NOWOŚĆ NOWOŚĆ Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. Oferta ważna do 31.12.2019. 42  infolinia: 801 577 544  www.mojebambino.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyNzI5