Ulotka Aktywna tablica 2019 Moje Bambino

PROGRAMY WSPÓŁPRACUJĄ Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ. AKTYWNA TABLICA OFERTA DEDYKOWANA Klaszczę, tupię, podskakuję Tupię, klaszczę, podskakuję to narzędzie multimedi- alne, które – poza wsparciem obszaru motoryki dużej – łączy w sobie ćwiczenia wielu innych obszarów (np. koordynacja wzrokowo-słuchowa) i jest natural- nym przejściem do ćwiczeń motoryki małej, związanej z płynnymi ruchami ręki podczas pisania. Programy współpracują również z tablicą interaktywną i kompu- terem z panelem dotykowym. 110106 399,90 brutto pln Pełna oferta programów multimedialnych na www.mojebambino.pl Grafomotoryka od szlaczka krzywego do pisma pięknego Seria programów multimedialnych z ćwiczeniami gra- fomotoryki. Programy współpracują również z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym. 110107 399,90 brutto pln eduSensus LOGO-Gry Zestaw 26 gier sterowanych głosem, do wykorzys- tania na zajęciach z dziećmi z zaburzeniami rozwoju języka, słuchu i mowy oraz innymi zaburzeniami poz- nawczymi (np. spektrum autyzmu, niepełnosprawność umysłowa). Zestaw zawiera: • program multimedialny na pendrive, • profesjonalny mikrofon, • przewodnik metodyczny (scenariusze zajęć oraz teksty terapeutyczne). Wybrane obszary wykorzystania programu: • rozwój prawidłowej artykulacji, • kształcenie prawidłowej fazy wydechowej, • ćwiczenie natężenia głosu, • ćwiczenie rytmiki mowy, • trening modulacji i intonacji głosu, • ćwiczenia dźwięczności. 110001 1 499,90 brutto pln eduSensus LOGOPEDIA PROMówiące obrazki Program opiera się na idei połączenia kolorowych plansz, animacji oraz naturalnych odgłosów otaczające- go nas świata. Wspiera terapię logopedyczną, zwłaszcza dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju języka i z uszko- dzonym narzędziem słuchu. Zestaw zawiera: • program multimedialny na pendrive, • profesjonalny mikrofon, • przewodnik metodyczny (scenariusze zajęć oraz 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków), • 160 interaktywnych ćwiczeń, 150 zasobówdo wydruku. Zestaw umożliwia m.in. : • kształtowanie i rozwój języka np. pojęć językowych i słownictwa, • ćwiczenia wstępne w terapii wadliwej artykulacji, • wspomaganie wychowania słuchowego, • trening intonacji i melodyki, • stymulowanie pola słuchowego, • kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków i łączenia ich z obrazem, • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, • ćwiczenie orientacji przestrzennej, • ćwiczenia grafomotoryczne. 110002 999,90 brutto pln eduSensus LOGOPEDIA PRO Zabawy słowem cz. I i II Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących spra- wność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka, ze szczególnym uwzględnieniem opóźnienia rozwoju mowy (tzw. ORM). Program jest doskonałym wsparciem zarówno dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi, jak i dla rodziców, w szc- zególności dzieci z zaburzeniem autystycznym. Zadaniem programu jest osiągnięcie poziomu opanowa- nego języka pozwalającego dziecku na swobodne i prawi- dłowe komunikowanie się z jego najbliższym otoczeniem. Łączy w sobie ćwiczenia z wielu obszarów: koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, grafomotoryki, logiczne- go myślenia, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności klasyfikacji, umiejętność kategoryzacji. Zestaw umożliwia m.in. : • stymulację szeroko pojętej sprawności językowej, • indywidualizację procesu terapeutycznego, • stopniowanie trudności ćwiczeń, • powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych, • swobodny wybór ćwiczeń pogrupowanych tematycznie (np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dy- ktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd.), • rozszerzenie słownictwa, • rozwój umiejętności gramatycznych, • rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi, Zestaw zawiera: • dwuczęściowy program multimedialny na pendrive (cz.1 opiera się na materiale nieliterowym, cz.2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania), • profesjonalny mikrofon, • przewodnik metodyczny (scenariusze zajęć oraz 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków). 110029 1 499,90 brutto pln Szacuję, przeliczam, obliczam Program obejmuje zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych wspomagających organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej. Dzięki kolorowym i atrakcyjnym materiałom nauka łączy się z zabawą, przez co nauczyciel otrzymuje dodatkowe narzędzie pozwalające mu wzbudzić zaciekawienie oraz pomaga- jące w utrzymaniu koncentracji wśród dzieci. 110108 399,90 brutto pln Program do zadań SPECJALNYCH Repozytorium materiałów ułatwiających organizację edukacji włączającej i wspomagających zajęcia indywi- dualne na pierwszym etapie edukacyjnym. 110143 399,90 brutto pln 399 90 PLN 1 499 90 PLN Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% podatku VAT. Oferta ważna do 31.12.2019. 30  infolinia: 801 577 544  www.mojebambino.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyNzI5