Firma Moje Bambino oferuje pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych i wyposażenie pomieszczeń do nauki,
które można zakupić w ramach dofinansowania z rezerwy subwencji oświatowej na rok 2019.
Zapraszamy do skorzystania z gotowych rozwiązań i realizacji zamówienia w firmie Moje Bambino.
rezerwa oświatowej subwencji modułowe

MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE
rezerwa oświatowej subwencji przedmioty

KRYTERIUM V
Pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych
rezerwa oświatowej subwencji wyposażen

KRYTERIUM VI

Doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach lub pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach
rezerwa oświatowej subwencji wzory wnio

WZORY WNIOSKÓW XLS PRZYKŁADOWE GOTOWE PAKIETY

Rezerwa subwencji oświatowej na rok 2019
WYBRANE KRYTERIA PODZIAŁU 0,4% REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2019.
Kryterium V
Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
Dofinansowanie z subwencji oświatowej dotyczy szkół, które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia).
Termin składania wniosków: do dnia 14 czerwca 2019 r.
Kryterium VI
Dofinansowanie z rezerwy oświatowej dotyczy także doposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie:
sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych lub pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2018 r. lub w miesiącach I-IX 2019 r.) obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego
Terminy składania wniosków:
I tura do 31 maja 2019 r.
II tura do 27 września 2019 r.
sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2019
Termin składania wniosków do 20 września 2019 r.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. Wprowadzony został roczny limit aplikowania z tego kryterium do ¼ szkół, które spełniają powyższe kryteria (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie).

indeks_2.jpgSzczegółowe informacje dotyczące rezerwy subwencji oświatowej.Potrzebujesz konsultacji przy wyborze oferty? Skontaktuj się z Przedstawicielem w Twoim regionie.