Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło wyniki podziału 0,4% rezerwy oświatowej subwencji na rok 2020.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą pomocy dydaktycznych przygotowaną dla szkół podstawowych.

katalog_rezerwa_oswiatowaZamów bezpłatny katalog Rezerwa oświatowa 2020 >>


Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych

ZAMÓW GOTOWY PAKIET LUB STWÓRZ WŁASNY ZESTAW POMOCY DYDAKTYCZNYCH MOJE BAMBINO

Top produkty


Rezerwa subwencji oświatowej na rok 2020
WYBRANE KRYTERIA PODZIAŁU 0,4% REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2020.
Kryterium V
Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia,chemia i fizyka).
Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
  • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  • które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  • które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;
  • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy w latach 2018-2019.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 29 maja 2020

WZORY WNIOSKÓW:
załącznik nr 4 oraz 4a

.

Kryterium VI
Dofinansowanie z rezerwy oświatowej dotyczy także doposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie:
  • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach X-XII 2019 r.lub w miesiącach I-IX 2020 r.) obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  • do dnia 29 maja 2020 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych doużytkowania/zaadaptowanych w miesiącach X-XII roku poprzedniego oraz w I kwartale 2020 r.,
  • do dnia 25 września 2020 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2020 r.
 WZORY WNIOSKÓW: załącznik nr 5a, 5b oraz załącznik nr 5d

.

kryteria podziału subwencji rezerwy oświatowejWszystkie kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Potrzebujesz konsultacji przy wyborze oferty? Skontaktuj się z Przedstawicielem w Twoim regionie.