Wzory wniosków Rezerwa Oświatowa 2020

UZUPEŁNIONE WNIOSKI W FORMACIE XLS
UZUPEŁNIONE WNIOSKI W FORMACIE XLS - PAKIETY PODSTAWOWE:
UZUPEŁNIONE WNIOSKI W FORMACIE XLS - PAKIETY ROZSZERZONE:
WZORY WNIOSKÓW:
Dotyczy dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.
Dotyczy dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dotyczy dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.
Wykaz sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia.