Wzory wniosków Rezerwa Oświatowa 2019


przycisk_rezerwa_subwencji_oswiatowej_20

UZUPEŁNIONE WNIOSKI W FORMACIE XLS - PAKIETY PODSTAWOWE:


pakiet_wniosek_podstawowy_biologia_1_rezerwa_oswiatowa_2019.png Wniosek Pakiet podstawowy Biologia I 

pakiet_wniosek_podstawowy_biologia_2_rezerwa_oswiatowa_2019.png.png Wniosek Pakiet podstawowy Biologia II

pakiet_wniosek_podstawowy_chemia_rezerwa_oswiatowa_2019.png.png Wniosek Pakiet podstawowy Chemia

pakiet_wniosek_podstawowy_fizyka_rezerwa_oswiatowa_2019.png.png Wniosek Pakiet podstawowy Fizyka

pakiet_wniosek_podstawowy_geografia_rezerwa_oswiatowa_2019.png.png Wniosek Pakiet podstawowy Geografia

UZUPEŁNIONE WNIOSKI W FORMACIE XLS - PAKIETY ROZSZERZONE:


pakiet_wniosek_rozszerzony_biologia_rezerwa_oswiatowa_2019.png.png Wniosek Pakiet rozszerzony Biologia

pakiet_wniosek_rozszerzony_chemia_rezerwa_oswiatowa_2019.png.png Wniosek Pakiet rozszerzony Chemia

pakiet_wniosek_rozszerzony_fizyka_rezerwa_oswiatowa_2019.png.png Wniosek Pakiet rozszerzony Fizyka

pakiet_wniosek_rozszerzony_geografia_rezerwa_oswiatowa_2019.png.png Wniosek Pakiet rozszerzony Geografia

WZORY WNIOSKÓW:

Dotyczy dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.
Dotyczy dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dotyczy dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.
Wykaz sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia.